caparol_pim_import/caparol_si/products/image/152169/049391_Disboxan_450_Fassadenschutz_1L.png

Disboxan 450 Fassadenschutz

Vodnoredčljiv koncentrat za vodoodbojno impregnacijo fasad iz klinker zidakov, apnenega peščenjaka in peščenjaka, betona, betonskih zidakov ter mineralnih ometov in barvnih nanosov na zunanjih površinah.

Predvidena uporaba

Za vodoodbojno impregnacijo vpojnih mineralnih stenskih zunanjih površin. Za zunanjo uporabo. Za vodoodbojno grundiranje in zvišanje odpornosti v ciklusu zmrzovanja/taljenja pod naslednjimi premazi. Material ne naredi filma. Ne utrdi krhkih ali vremensko postaranih površin!

Lastnosti

 • Preprosto mešanje z vodo
 • Skoraj brez vodnja in prijazen do okolja
 • Zmanjšuje navzemanje vlage/vode
 • Zviša odpornost v ciklusu zmrzovanja/taljenja
 • Minimira razrast alg in maha, nastanek vlažnih madežev in cvetenje
 • Ne tvori filma
 • Paroprepusten
 • Odporen proti alkalijam
 • Se hitro suši
 • Možnost premazovanja/vzdrževanja z zaščitnimi premazi Disbocret®
 • V kombinaciji z betonsko barvo Disbocret® 515 Betonfarbe je bil preskušen kot zaščitni premaz OS 2 (OS B) po smernici za popravila /nemškem pravilniku za betonska popravila ZTV-ING
 • Izpolnjuje zahteve po standardih EN 1504-2 in DIN V 18026: sistemi za površinsko zaščito betona

Osnova materiala

Mikroemulzija iz silanov in oligomernih alkoksisiloksanov.

Pakiranje/velikost embalaže

1 l, 5 l v ročki.

Barvni toni

Prozoren izdelek.

Skladiščenje

Na hladnem, suhem, ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži je rok skladiščenja 12 mesecev.
Ne hranite na soncu in pri temperaturi nad 30 °C.

Gostota

pribl. 1,0 g/cm3

Ustrezne podlage

Klinker zidaki, apneni peščenjak in peščenjak, beton, betonski zidaki, cementni in apneni ometi ter vpojne mineralne barve.
Na svetlih podlagah je možna sprememba barvnega tona (temnejši odtenek).
Podlaga mora biti čista, suha, odporna proti zmrzali in brez ločilnih snovi. Vlaženje podlage skozi razpoke, fuge, grobe odprte pore ipd. mora biti izključeno.

Priprava podlage

Pripravite podlago po ustreznem postopku, da ostranite vse slabo sprijete delce in ločilne snovi. Pri vzdrževalnih premazih pazite na ustrezno nosilnost podlage.

Priprava materiala

1 masni delež koncentrata zmešajte z 9 masnimi deleži čiste pitne vode. Vedno zmešajte samo toliko materiala, kolikor ga lahko porabite v 12 urah.
Če uporabite material kot vodoodbojno impregnacijo na betonu po sistemu za površinsko zaščito betona OS 2 (OS-B), morate koncentrat zmešati s čisto pitno vodo v razmerju 1 : 4.

Postopek nanašanja

Zmešani material nanesite z mazanjem (čopič/krtača) ali brizganjem (npr. z batno črpalko, brizgalno napravo s tlačno posodo ali z brezzračno membrano). Pri brezzračnem brizganju uporabite nižji tlak! Glede na vpojnost podlage nanesite čim bolj obilno (mokro v mokro) več slojev – najmanj dva oziroma tri na betonu brez naslednjega premaza.
Opozorilo: Prekrijte okna in sosednje površine/gradbene elemente! Madeže takoj izmijte, drugače lahko ostanejo sledi, ki ji ne boste mogli več odstraniti! Tesne podlage, kot so klinker zidaki, prani beton ipd. kake 2 uri po impregnaciji na mokro obrišite (z mokro krpo, gobo).

Poraba

Impregnacija/predpremaz pribl. 200–400 ml zmešanega materiala na vsak nanos, odvisno od vpojnosti podlage (kar ustreza pribl. 20–40 ml koncentrata pri mešalnem razmerju 1 : 9).

Pogoji pri izvedbi

Dovoljena temperatura materiala, zraka in podlage pri vgradnji:
Najmanj 5 °C in največ 30 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri 10 °C je premazana površina po 24 urah na voljo za naslednji nanos.
Pri 30 °C je premazana površina po 6 urah na voljo za naslednji nanos.
Najdaljši dovoljeni delovni premor pred naslednjim nanosom: 5 dni.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Izvedensko mnenje/atest

 • Zahtevajte najnovejše informacije.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Tekočina in hlapi so vnetljivi. Povzroča hude poškodbe oči. Povzroča draženje kože. Hranite ločeno od vročine/isker/odprtega plamena/vročih površin. Ne vdihavajte plina/dima/hlapov/meglice. Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili. Uporabljajte le na prostem in v dobro prezračevanih prostorih. Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje. PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. NE IZZIVAJTE bruhanja.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke materiala oddajte na deponiji za stare barve in lake.

Giscode

M-GP05

Podrobnejši podatki

Preberite v varnostnem listu.
Pri vgradnji materiala upoštevajte navodila za vgradnjo izdelkov Disbon za zaščito objektov.

CE-oznaka


ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
07
DIS-450-001323
EN 1504-2:2004
Izdelek za površinsko zaščito – premaz
Disbocret OS 2 (OS B) (450/515)
EN 1504-2: ZA.1d und ZA.1e
Mrežni test≤ GT 2
Prepustnost za CO2SD > 50 m
Prepustnost za vodno paroRazred I
Kapilarno navzemanje vode in vodovpojnostw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Odpornost proti temper. sprememb.≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Odtržni preizkus za oceno sprijemne trdnosti≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Požarna odpornostRazred E
Umetno vremensko staranjeBrez vidnih napak
Lastnosti izdelka so preskušene v sistemu Disbocret OS 2 (OS B) (450/515)

Evropski standard EN 1504-2 „Izdelki in sistemi za zaščito in popravilo betonskih nosilnih konstrukcij – 2. del: sistemi za površinsko zaščito betona" opredeljuje zahteve za postopke površinske zaščite. Za uporabo izdelka na področju, pomembnem za statično stabilnost, v Nemčiji veljajo še dodatni standardi.

Skladnost izdelka potrjuje oznaka Ü na embalaži.
Skladnost se poleg tega dokazuje v okviru sistema za dokazovanje skladnosti 2+ s kontrolami in preskusi s strani proizvajalca in uradnih kontrolnih organov/preskuševalnih laboratorijev (priglašenih organov).

Izdelki, ki ustrezajo standardu DIN EN 1504-2, morajo biti označeni z oznako CE.
Označevanje na embalaži in v prilogi Izjave o lastnostih je v skladu z BauPVO.
Izjava je na voljo na spletni strani www.disbon.de.

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.
Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list