caparol_pim_import/caparol_si/products/image/224931/063144_Disbon_DisboPOX_971_ESD_10_KG.png

Disbopox 971 ESD-Rollschicht

Pigmentirani, vodni 2K-epoksidni talni premaz. Brez vmesnega prevodnega sloja elektrostatično prevoden po DIN EN 61340-4-1, DIN EN 61340-5-1, DIN EN 61340-4-5 (test človek–čevelj–tla in walking test).

Predvidena uporaba

Za mineralne talne površine z manjšimi do srednjimi mehanskimi obremenitvami, kot so na primer: proizvodne in skladiščne površine, delovne hale v industriji polprevodnikov, laboratoriji in medicinski prostori z elektronskimi napravami, ESD-prostori, proizvodni obrati avtomobilske industrije, delavnice z občutljivimi elektronskimi komponentami.

Lastnosti

  • Strukturirana površine, deluje optično izenačevalno
  • Prepustno za prehod vodne pare
  • Prevodni sloj ni potreben
  • Elektrostatično prevodno po DIN EN 61340-4-1, DIN EN 61340-5-1 und DIN EN 61340-4-5 (test človek–čevelj–tla in walking test).
  • Izpolnjuje zahteve VDE 0100/T610 za osebno varnost
  • Abrazijsko odporno
  • Dobra sposobnost čiščenja
  • Brez dodatnega vzdrževanja

Osnova materiala

Vodna, pigmentirana 2K-epoksi tekoča smola.

Pakiranje/velikost embalaže

10 kg v plastični kombinirani posodi.

Barvni toni

Prodnato sive barve.
Možni tovarniški posebni toni: ca. RAL 1001 BEŽ, ca. RAL 6011 RESEDASTO ZELENA, ca. RAL 7001 SREBRNOSIVA, ca. RAL 7023 BETONSKO SIVA, ca. RAL 7030 SVOJSKO SIVA, ca. RAL 7035 SVETLOSIVA, ca. RAL 7037 PRAŠNO SIVA
Obstaja možnost, da premaz spremeni barvni ton ali da postane kredast pod vplivom UV-žarkov in vremena. Organska barvila (npr. v kavi, rdečem vinu ali listih) in različne kemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kisline ipd.) lahko obarvajo talno oblogo/premaz. Drsanje lahko razpraska površino, kar pa ne vpliva na funkcionalnost premaza.

Stopnja sijaja

S svilnatim sijajem

Skladiščenje

Na hladnem, suhem, ne sme zmrzniti.
V originalno zaprti embalaži ostane izdelek stabilen na skladišču vsaj 4 mesece. Pri nižjih temperaturah shranite material pred vgradnjo na okoli 20 °C.

Gostota

pribl. 1,15 g/cm3

Debelina suhega nanosa

pribl. 50 µm/100 g/m2

Abrazija po lestvici Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

pribl. 40 mg/30 cm2

Trdota po Königu

pribl. 90 s

Ustrezne podlage

Beton in cementni estrih

Podlaga mora biti suha, nosilna, stabilne oblike, trdna, brez nesprijetih delcev, brez prahu, oljnih in maščobnih madežev, sledi gume in drugih snovi, ki poslabšajo oprijem.
Tlačna trdnost podlage mora znašati > 25 N/mm2.
Cementne, z umetnimi dodatki obogatene izravnalne mase prej preverite na testni površini, ali so primerne za obdelavo s tem izdelkom.

Površinska natezna trdnost podlage mora v povprečju znašati 1,5 N/mm2.
Najmanjša posamična vrednost ne sme biti nižja od 1,0 N/mm2. Podlage morajo imeti doseženo izenačeno vlažnost. Dovoljeni ostanek vlage v podlagi:
beton in cementni estrih: največ 4 utežne odstotke (po CM-metodi).
Kontrolne metode za navedene vrednosti veljajo po Smernici za sanacije, 3. del, ki jo je izdal Nemški odbor za jeklobeton.

Druge vrste podlag in postopkov mora prej odobriti proizvajalec Disbon.

Priprava podlage

Obstoječo cementno podlago pripravimo z brezprašnim peskanjem s trdim materialom (kroglično peskanje) ob hkratnem odsesavanju. Intenziteta odstranjenih manj stabilnih slojev je odvisna od tlaka, vrste in količine sredstva za peskanje. Brušenje je dovoljeno samo za lokalno manjše površine (obdelava robov), izjema je priprava podlage s tehniko diamantnega brušenja za odstranitev manj stabilnih slojev.

Upoštevati je treba tudi delovno smernico BEB KH-0/U, delovno smernico BEB KH 3 ter tabelo 2.5 iz Smernice za sanacije, 2. del, ki jo je izdal Nemški odbor za jeklobeton. Otrdele EP-premaze temeljito očistimo, nato prebrusimo oziroma mat peskamo do posvetlitve (do ti. "belega loma"), tako da na površini, ki jo bomo obdelali s premazom, ni več ostankov snovi, čistil ali podobnega.
Izbita in odlomljena mesta v podlagi lahko zapolnite in izravnate z malto Disbocret®-PCC ali Disboxid EP. Materialov z vsebnostjo silikona nikoli ne uporabljajte v neposredni bližini pred izvedbo premaza ali med samo izvedbo, saj silikoni povzročajo napake v površini.

nemško združenje za estrihe in obloge Bundesverband Estrich und Belag e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Priprava materiala

Komponento B (trdilec) dodajte komponenti A (osnovna masa), intenzivno premešajte z mešalnikom na počasne vrtljaje (maks. 400 1/min). Zmes pretresite v drugo posodo in jo še enkrat temeljito premešajte (nikoli ne vgradite direktno iz dobavljene embalaže).

Mešalno razmerje

Komp. A (osnovna masa) : komp. B (trdilec) = 4 : 1 utežnih delov

Postopek nanašanja

Razmažite z zobatim raklom iz trde gume (2 mm) in dodatno prevaljčkajte s strukturnim valjčkom z navzkrižnimi potezami.

Sestava nanosov

Osnovni premaz (predpremaz)

Mineralne podlage
Osnovni prezam z impregnacijo Disbopox 443 EP-Imprägnierung. Robate podlage dodatno egaliziramo s tankim polnilno-izravnalnim slojem.

Finogrobe podlage egaliziramo z izdelkom:
Disbopox 468 EP-Strukturschicht: 1 utežni del
in peskom Disboxid 942 Mischquarz: 0,2 utežnega dela

Neravne, robate podlage egaliziramo z izdelkom:
Disbopox 453 Verlaufschicht: 1 utežni del
in peskom Disboxid 942 Mischquarz: največ 0,2 utežnega dela

Alternativno:
Mineralne podlage grundiramo za zapolnitev por s predpremazom Disboxid 420 E.MI Primer.
Robate/hrapave podlage egaliziramo nato še s tankim polnilno-izravnalnim slojem (material za predpremaz zmešamo s kremenovim peskom). Podrobne informacije si preberite v posameznem tehničnem listu.

Obstoječi, otrdeli stari premazi
Površine obdelamo tako, kot je to predpisano za pripravo podlage.

Polaganje ozemljitvenih priključkov
Na strjeni predpremaz prilepite bakreni trak Disbon 973 (dolžine pribl. 50 cm) – vsenaokoli ob stenah (glejte sliko) – z razmikom največ 20 m. Montirajte vsaj 2 ozemljitvena priključka. V ta namen uporabite prevodne kontaktne točke iz garniture Disbon Leitset, ki jih morate vključiti v premazni sistem. Površine, ki so ločene s fugami, morate tudi ločeno ozemljiti. Pri zelo velikih povezanih površinah upoštevajte, da razmik med bakrenimitrakovi ni velji od 20 m. Površino bakrenega traku morate očistiti s krpo, prepojeno z razredčilom Disboxid 419 Verdünner. Bakreni trak po končanih premaznih delih na gradbenem objektu priključi električni tehnik.
Zaradi majhne debeline sloja se bodo morda videle sledi bakrenega traka na površini premaza.
Zato bakreni trak vgradite tam, kjer bo zaščiten pred mehanskimi obremenitvami.

Načrt tlorisa ozemljitvenega priključka:
Bild 1 (003250.jpg)
DisboADD 973 Kupferband (bakreni trak)
2. Bakrena žica, 4 mm2 , za priklop na ozemljitev (obročni vod)

Strukturni premaz
DisboPOX 971 ESD-Rollschicht nanesite z zobatim raklom iz trde gume in ga nato še navzkrižno prevaljčkajte s srednjim valjčkom iz moltoprena (premer por ca. 2 mm). Sveže premazano površino lahko še prehodite z okovanimi čevlji. Valjček sem in tja potegnite na suho po nevtralni podlagi.
Na večjih površinah valjček zamenjajte po pribl. 100 m2.

Poraba

Osnovni premaz (predpremaz)
DisboPOX W 443 (vodni) alternativno
DisboXID 420 (suha trdna snov)

pribl. 200 g/m2

pribl. 200-400 g/m2
Tanek vmesni polnilno-izravnalni sloj (vodni)
Finogrobe podlage:
DisboPOX W 468pribl. 1,3 kg/mm/m2
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mmpribl. 260 g/mm/m2
Neravne, robate podlage:
DisboPOX W 453 pribl. 1,04–1,2 kg/mm/m2
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mmpribl. 210–240 g/mm/m2
Tanek vmesni polnilno-izravnalni sloj (suha trdna snov, total solid) 
DisboXID 420
DisboADD 942 Quarzsandmischung (kremenov pesek) 0,1 - 0,4 mm

pribl. 660 g/mm/m2
pribl. 1000 g/mm/m2
Zaključni nanospribl. 400 g/m2

Točno porabo ugotovite na testni površini na objektu.

Odprti čas za vgradnjo materiala

Pri +20 °C in 60-odstotni relativni zračni vlagi okoli 60 minut. Višje temperature skrajšajo, nižje temperature pa podaljšajo odprti čas za vgradnjo.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura materiala, zraka in podlage:
najmanj 12 °C, največ 30 °C
Relativna zračna vlaga ne sme preseči 80 %. Temperatura podlage mora biti vedno vsaj 3 °C nad temperaturo rosišča.

Delovni premori

Premori med posameznimi delovnimi fazami naj bodo pri 20 °C dolgi najmanj 16 ur in največ 24 ur. Pri daljših delovnih premorih morate narediti površino bolj hrapavo/robato. Pri višjih temperaturah se delovni premori lahko skrajšajo, pri nižjih pa podaljšajo.

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 60-odstotni relativni zračni vlagi je prevleka po pribl. 24 urah že pohodna, po pribl. 3 dneh mehansko obremenljiva in po pribl. 7 dneh dokončno strjena.
Pri nižjih temperaturah so ti intervali ustrezno daljši.
Med procesom strjevanja (pribl. 16 ur pri 20 °C) vedno zaščitite material pred vlago, saj se drugače lahko pojavijo površinske napake in slabši sprijem.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi – tudi pri daljših prekinitvah dela – sperite z vodo ali s toplo milnico.

Izvedensko mnenje/atest

Zahtevajte najnovejši atest.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijske uporabnike (tehnična raba).

Masa:
Povzroča hude poškodbe oči. Hranite zunaj dosega otrok. Pri delu uporabljajte zaščitne rokavice/zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Trdilec:
Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Domnevno povzroča genetske okvare. Strupeno za vodne organizme, z dolgoročnim učinkom. Pred uporabo pridobite posebna navodila. Preprečite stik z očmi, kožo ali oblačili. Preprečite sproščanje v okolje. Nosite zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI izpostavljenosti ali prizadetosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Če nastopi stalno draženje oči: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Vsebuje spojine z vsebnostjo epoksidov. Lahko povzroči alergijske reakcije. Dežurni telefon za vprašanja glede alergij in tehnično svetovanje: 0800/1895000 (brezplačno iz nemškega stacionarnega omrežja).

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Ostanki izdelka: osnovno maso in trdilec
zmešajte in počakajte, da se zmes strdi. Strjeno zmes odstranite kot odpadne barve.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/j) znaša 140 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 60 g/l HOS.

Giscode

RE55

Podrobnejši podatki

Navedeno v varnostnih listih.
Pri vgradnji materiala upoštevajte delovne napotke za zaščito objektov in Caparolova navodila za čiščenje in nego talnih površin.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-971-010110
EN 13813:2002
Estrih na osnovi umetne smole/prevleka na osnovi umetne smole za uporabo v notranjih prostorih.
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Požarna odpornostEfl
Sproščanje korozivnih snoviSR
Odpornost proti obrabi≤ AR1
Odtržna trdnost≥ B1,5
Odpornost proti udarcem≥ IR4

EN 13813

Standard DIN EN 13813 „Malte za estrihe, mase za estrihe in estrihi – Malte in mase za estrihe – Lastnosti in zahteve" opredeljuje zahteve za malte za estrihe, ki se uporabljajo za talne konstrukcije v notranjih prostorih.

Tudi polimerni premazi/obloge in zaključni premazi spadajo pod ta standard.
Izdelki, ki ustrezajo zgornjemu standardu, dobijo CE-oznako.
Označevanje na embalaži in v prilogi Izjave o lastnostih je v skladu z BauPVO.
Izjava je na voljo na spletni strani www.disbon.de.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija