caparol_pim_import/caparol_si/products/image/151504/049203_Disbocret_518_Flex-Finish_15L.png

Disbocret 518 Flex-Finish

Specialni zaščitni premaz za beton – elastičen pri nizkih temperaturah, omogoča premostitev razpok in UV-zamreženje – tudi z že obstoječimi starimi premazi.

Predvidena uporaba

Premaz za zaščito novih, starih ali popravljenih betonskih površin pred vdorom škodljivih snovi in vode. Dobro premošča mrežaste površinske razpoke in ločilne razpoke.

Lastnosti

 • Premosti mrežaste površinske in ločilne razpoke ≤ 0,3 mm
 • Izenači premike na razpokah ≤ 0,1 mm
 • Razred premoščanja razpok IT uspešno testiran pri -20 °C in dinamični obremenitvi
 • Dobre obdelovalne lastnosti
 • Obstojen proti vremenskim vplivom
 • Odporen proti alkalijam
 • UV-stabilen
 • Prepusten za vodno paro
 • Zavira pronicanje škodljivih snovi v beton CO2 in SO2
 • Neznatna lastna struktura
 • Izpolnjuje zahteve po standardih EN 1504-2 in DIN V 18026: površinski zaščitni sistemi za beton
 • V povezavi z izravnalnimi masami Disbocret® 505 Feinspachtel, Disbocret® 510 Füllschicht ali Disbocret® 519 PCC-Flex-Schlämme je preskušen kot OS-D II (površinski zaščitni sistem) po TL/TP nemškega pravilnika za betonska popravila ZTV-ING (Dodatni tehnični pogodbeni pogoji in smernice za inženirsko gradnjo).

Osnova materiala

Disperzija čistega akrilata.

Pakiranje/velikost embalaže

 • Standardne barve: 15 l v plastičnem vedru.
 • ColorExpress: 12 l v vedru.

Barvni toni

V beli barvi.
Na željo je mogoče naročiti tudi posebne barvne tone.
V napravi za strojno niansiranje ColorExpress ga je mogoče obarvati v 3 D-sistemu za gradbene barve.

Obstojnost barvnega tona po tehnični smernici BFS št. 26:
Vezivo: Razred A
Pigmentiranje: Skupina od 1 do 3 glede na barvni ton.

Stopnja sijaja

Svilnato mat po DIN EN 1062.

Skladiščenje

Na hladnem in suhem, brez zmrzovanja.
V originalno zaprti embalaži je rok skladiščenja najmanj 1 leto.

Gostota

pribl. 1,4 g/cm3

Vsebnost trdnih delcev

pribl. 68 masnih odstotkov

Debelina suhega nanosa

pribl. 50 µm/100 ml/m2

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

1.500

Koeficient CO2-prepustnosti µ (CO2)

250.000

Ekvivalentna debelina zračnega sloja sdH2O

pribl. 0,45 m (pri debelini suhega sloja 300 µm)

Ekvivalentna debelina zračnega sloja sdCO2

ca. 75 m (pri debelini suhega sloja 300 µm)

Vodoprepustnost (w-vrednost)

< 0,04 kg/(m2 · h0,5) razred w3 (nizek) po DIN EN 1062

Ustrezne podlage

Lahki, običajni ali težki beton, izravnalne mase Disbocret®-Spachtelmassen, mineralni ometi in stari premazi. Cementne, s polimernimi dodatki obogatene izravnalne mase prej preverite na testni površini, ali so primerne za obdelavo s tem izdelkom. Odtržna trdnost podlage mora v povprečju znašati ≥ 1,0 N/mm2, najnižja posamična vrednost lahko znaša 0,5 N/mm2.

Priprava podlage

Mineralne podlage:
Podlaga mora biti čista in brez nesprijetih delcev. Snovi, ki poslabšujejo oprijem (npr. olje, mast, maziva) in umazanijo morate odstraniti po ustreznem postopku. Intenzivno umazanijo, na primer mah in alge ter steklast, nenosilen cementni kamen, odstranite s peskanjem s trdnimi peskalnimi sredstvi. Podlaga mora biti tudi brez sestavin, ki pospešujejo rjavenje (na primer kloridov).

Že premazane podlage:
Preverite, ali je obstoječi premaz dobro sprijet s podlago. Nesprijete stare premaze odstranite po postopku peskanja z ustreznim sredstvom za peskanje. Vse nosilne, dobro sprijete stare premaze brez kredanja pa očistite z vodnim ali parnim curkom. Ker so v praksi možne vse vrste starih premazov, priporočamo, da načrtovano sestavo novega premaza prej preizkusite na manjši vzorčni površini.

Poškodovana mesta, odprte pore in lunkerji:
Da bi dosegli enakomerno in dovolj debelo zaščitno prevleko, morate odlomljena mesta, manjše razpoke, velike neravnine in robata mesta/globine obdelati in popraviti z materiali iz programa Disbocret® System po navodilih proizvajalca.

Razpoke:
Če je potrebno, izdelajte razpoke (≥ 0,3 mm) v skladu s standardom DIN 18 540 kot fuge.

Priprava materiala

Material je že predpripravljen za direktno vgradnjo. Material pred nanašanjem dobro premešajte.
Glede na postopek nanašanja, stanje podlage in vremenske razmere lahko izdelku dodate največ
5 % vode. Za brizganje po potrebi dodajte največ 1 do 2 % vode.

Postopek nanašanja

Material lahko nanesete s čopičem, valjčkom ali nabrizgate.
Pri brezzračnem brizganju (naprava airless) po potrebi odstranite filter, da se naprava ne bi zamašila– uporabite šobo velikosti 0,021–0,026 cole.
Materiala ne smete nanašati na direktni sončni pripeki, dežju, močnem vetru, na segrete podlage ipd. Po potrebi zastrite delovno površino z zaščitnimi ponjavami. Upoštevajte VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18 363, 3. odstavek.

Debelina suhega sloja

Za učinkovito površinsko zaščito mora debelina suhega sloja znašati vsaj 200 µm.
Če želite površinski zaščitni sistem uporabiti po nemškem pravilniku ZTV-ING, mora debelina suhega sloja znašati vsaj 300 µm. Debelino suhega sloja 300 µm lahko dosežete enako kot pri vseh ostalih premaznih materialih s 3-kratnim nanosom ob upoštevanju predpisanih delovnih pogojev.

Sestava nanosov

PodlagaPredpremaz
Delna izravnava z maso Disbocret® 506 PlanspachtelCapaSol LF Konzentrat razredčen z vodo v razmerju 1 : 2 
Delna izravnava z maso Disbocret® 505 FeinspachtelOdpade
Izravnava z maso Disbocret® 510 FüllschichtOdpade
Trdno sprijeta, trda barvaCapagrund Universal
Trdno sprijet lakDisbon 481 EP-Uniprimer

Vodoravne, nepremazane površine grundirajte s predpremazom Disboxid 420 E.MI Primer in posujte s kremenovim peskom Disboxid 942 Mischquarz. Nato izvedite vmesni in pokrivni premaz.

Poraba

Pribl. 200–250 ml/m2 na nanos.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura materiala, zraka in podlage:
Najmanj +5 °C in največ +40 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 65 -odstotni relativni zračni vlagi je premaz po 12 urah površinsko suh in odporen proti dežju, po 24 urah je na voljo za naslednji nanos/premazovanje.

Pozor! Prosimo, upoštevajte:
Pri gostih, hladnih podlagah ali pri počasnejšem sušenju pod vplivom vremena obstaja možnost, da se zaradi obremenitve z vlago (dež, rosa, megla) pomožne sestavine na površini fasadne barve obarvajo rumenkasto prozorno in nastanejo nekoliko sijoče in lepljive potečene sledi.
Te pomožne sestavine so namreč vodotopne in pod vplivom večje količine vode se samodejno izmivajo, na primer večkratnih močnejših padavin. Kakovost presušenega premaza zaradi tega ni prizadeta Če bi se kljub temu odločili za ponovno premazovanje, te potekle sledi sestavin/pomožnih snovi najprej navlažite in po kratkem učinkovanju vode izmijte do čistega. Za dodaten predpremaz uporabite CapaGrund Universal.
Če izdelek nanašate v ustreznih klimatskih pogojih, se zgoraj navedene potečene sledi sestavin ne pojavijo.

Čiščenje orodja

Orodje očistite takoj po uporabi z vodo.

Izvedensko mnenje/atest

 • 4-1088: Preskus po nemškem pravilniku za betonska popravila ZTV-ING, TL/TP, OS D II (površinski zaščitni sistem), P 2134/00-74, Polymer-Institut, Flörsheim
 • 4-1089: Preskus po nemškem pravilniku za betonska popravila ZTV-ING, TL/TP, OS D II (površinski zaščitni sistem), P 2134/00-77, Polymer-Institut, Flörsheim
 • 4-1091: Preskus po nemškem pravilniku za betonska popravila ZTV-ING, TL/TP, OS D II (površinski zaščitni sistem), P 2134/01-111, Polymer-Institut, Flörsheim
 • 4-1090: Preskus prepustnosti za vodno paro in sprijemne trdnosti, Polymer-Institut, Flörsheim

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Če pride v oči, takoj temeljito izperite z obilo vode. Pri brizganju ne vdihavajte meglice. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Poklicni uporabniki naj naročijo varnostni list. 

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka odstranite kot odpadke barv na vodni osnovi, posušene ostanke izdelka odstranite kot strjene barve ali kot gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/c) znaša 75 g/l (2007)/40 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 25 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF02 F

Podrobnejši podatki

Preberite v varnostnem listu.
Pri vgradnji materiala upoštevajte navodila za vgradnjo izdelkov Disbon za zaščito objektov.

CE-oznaka

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-518-001190
EN 1504-2:2004
Izdelek za površinsko zaščito – premaz
 OS 5A (OS DII)
EN 1504-2: ZA.1d in ZA.1e
Mrežni test≤ GT 2
Prepustnost za CO2SD > 50 m
Prepustnost za vodno paroRazred I
Kapilarno navzemanje vlage in vodoprepustnostw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Odpornost proti temperat. sprememb.≥ 0,8 (0,5) N/mm2
Sposobnost premoščanja razpokB2 (-20°C)
Odtržni preizkus za oceno oprijemne trdnosti≥ 0,8 (0,5) N/mm2
Požarna odpornostRazred E
Umetno vremensko staranjeBrez vidnih napak

EN 1504-2

Evropski standard EN 1504-2 „Izdelki in sistemi za zaščito in popravilo betonskih nosilnih konstrukcij –2. del: sistemi za površinsko zaščito betona" opredeljuje zahteve za postopke površinske zaščite.
Za uporabo izdelka na področju, pomembnem za statično stabilnost, v Nemčiji veljajo še dodatni standardi. Skladnost izdelka potrjuje oznaka Ü na embalaži. Skladnost se v nadaljevanju dokazuje v sistemu za dokazovanje skladnosti 2+ s kontrolami in preverjanji s strani proizvajalca in uradnih kontrolnih organov/preskuševalnih laboratorijev (Notified Body - priglašeni organ).

Izdelki, ki ustrezajo standardu EN 1504-2, morajo biti označeni z oznako CE.
Označevanje na embalaži in v prilogi Izjave o lastnostih je v skladu z BauPVO.
Izjava je na voljo na spletni strani www.disbon.de.

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za
obdelavo.
Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list