caparol_pim_import/caparol_si/products/image/151502/049202_Disbocret_515_Betonfarbe_15L.png

Disbocret 515 Betonfarbe

Visokokakovosten zaščitni premaz za beton, ki dobro premošča razpoke in izredno dobro prekrije betonsko površino – surovo ali z že obstoječim premazom.

Predvidena uporaba

Premaz ščiti beton pred prodiranjem škodljivih snovi in vode ter visokimi obremenitvami. Primeren je za nove, stare in popravljene površine iz betona in železobetona.

Lastnosti

 • Idealne obdelovalne lastnosti 
 • Vremensko obstojen 
 • Odporen proti alkalijam 
 • UV-obstojen 
 • Premošča razpoke blizu površine < 0,1 mm
 • Prepusten za vodno paro 
 • Zavira škodljive pline – ogljikov dioksid in žveplov dioksid (CO2 in SO2)
 • Omogoča visoko polnjenje in dober razmaz 
 • Podvržen je zunanjemu in lastnemu nadzoru
 • Če smo celotno površino obdelali z izravnalno maso Disbocret® 505 Feinspachel, jo lahko premažemo z zaščitnim premazom brez grundiranja že po pribl. 6 urah

Osnova materiala

Disperzija stirolakrilata.

Pakiranje/velikost embalaže

 • Standard:
  15 l v plastičnem vedru
 • ColorExpress:
  12 l v plastičnem vedru

Barvni toni

Bel kot skladiščeno blago.

Stopnja sijaja

Mat po DIN EN 1062.

Skladiščenje

Na hladnem in suhem, ne sme zmrzniti.
V originalno zaprti embalaži je stabilno skladiščenje izdelka zagotovljeno vsaj 1 leto.

Gostota

pribl. 1,4 g/cm3

Vsebnost trdnih delcev

ca. 65 masnih odstotkov

Debelina suhega nanosa

pribl. 40–50 µm/100 ml/m2

Koeficient prepustnosti za vodno paro µ (H2O)

5.500

Koeficient CO2-prepustnosti µ (CO2)

2.300.000

Ekvivalentna debelina zračnega sloja sdH2O

ca. 0,88 m (pri debelini suhega sloja 160 µm)

Ekvivalentna debelina zračnega sloja sdCO2

ca. 368 m (pri debelini suhega sloja 160 µm)

Vodoprepustnost (w-vrednost)

< 0,02 kg/(m2 · h0,5) razred w3 (nizek) po DIN EN 1062

Ustrezne podlage

Običajni ali težki beton, izravnalne mase Disbocret®, mineralni ometi in stari premazi. Odtržna trdnost podlage mora v povprečju znašati ≥1,0 N/mm2, najnižja posamična vrednost lahko znaša 0,5 N/mm2.

Priprava podlage

Mineralne podlage:
Podlaga mora biti čista in brez nesprijetih delcev. Snovi, ki poslabšujejo oprijem (npr. olje, mast, maziva), morate odstraniti po ustreznem postopku. Intenzivno umazanijo, na primer mah in alge ter steklast, nenosilen cementni kamen, odstranite s peskanjem s trdnimi peskalnimi sredstvi. Podlaga mora biti tudi brez sestavin, ki pospešujejo rjavenje (na primer kloridov).

Premazane podlage:
Preverite, ali je obstoječi premaz dobro sprijet s podlago. Če obstoječi premaz ni dobro sprijet s podlago, pa tudi elastične disperzijske premaze (za premoščanje razpok) odstranite z uporabo ustreznega sredstva za peskanje.Vse nosilne, dobro sprijete stare premaze brez kredanja pa očistite z vodnim ali parni curkom.
Ker so v praksi možne vse vrste starih premazov, priporočamo, da načrtovano sestavo novega premaza prej preizkusite na manjši vzorčni površini.

Poškodovana mesta, odprte pore in lunkerji:
Da bi zagotovili enakomeren in dovolj debel nanos zaščitnega premaza, moramo vse poškodbe v podlagi, razpoke, neravnine, robate globine, odprte pore in lunkerje zapolniti s sistemskim izdelkom iz programa Disbocret® v skladu s predpisi proizvajalca.

Priprava materiala

Material je že predpripravljen za direktno vgradnjo.
Material pred nanašanjem dobro premešajte. Glede na postopek nanašanja, stanje podlage in vremenske razmere lahko izdelku dodate do 5 % vode. Za brizganje po potrebi dodajte največ 1 do 2 % vode.

Postopek nanašanja

Material lahko nanesete s čopičem, valjčkom ali nabrizgate.
Pri brezzračnem brizganju (airless) morate paziti na to, da filter večkrat očistite, da se ne bi zamašil s polnili (velikost šobe naj bo 0,018–0,021 cole). Upoštevajte VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, odstavek 3.1.3).
Pri tem ne smete nanašati materiala na neposredni sončni pripeki, v dežju, močnem vetru, na razgrete podlage ipd.
Po potrebi zastrite delovno površino z zaščitnimi ponjavami.

Debelina suhega sloja

Za učinkovito površinsko zaščito znaša potrebna debelina suhega sloja vsaj 80 µm.

Sestava nanosov

PodlagaPredpremaz
Vpojne, mineralne podlage (npr. beton, omet)Disboxan 450 Fassadenschutz
Delna izravnava z Disbocret® 506 PlanspachtelCapaSol LF Konzentrat razredčen z vodo v razmerju 1 : 4
Izravnava po vsej površini z Disbocret® 505 FeinspachtelOdpade
Izravnava z Disbocret® 510 FüllschichtOdpade
Trdno sprijet, trd stari premazCapagrund Universal
Trdno sprijet lakDisbon 481 EP-Uniprimer

Vodoravne, surove/nepremazane površine grundirajte s predpremazom Disboxid 433 EP-Grund BF in posujte s kremenovim peskom Disboxid 942 Mischquarz. Sledi vmesni in pokrivni premaz.

Poraba

Pribl. 200 g/m2 na nanos.

Pogoji pri izvedbi

Dovoljena temperatura materiala, zraka in podlage pri vgradnji:
najmanj +5 °C in največ +40 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage je izdelek prašno suh po približno 4 urah, po približno 6 urah je lahko izpostavljen dežju in po približno 12 urah je na voljo za premazovanje/naslednji nanos.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemičnih snoveh, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne varnostne in higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. 

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih snovi. Teh odpadkov ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku znaša (kat. A/a): 75 g/l (2007), 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 25 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF02

Podrobnejši podatki

Preberite v varnostnem listu.
Pri vgradnji materiala upoštevajte navodila za vgradnjo izdelkov Caparol za zašcito objektov.

CE-oznaka

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-515-001189
EN 1504-2:2004
Izdelek za površinsko zaščito – premaz
 OS 2 (OS B) OS 4 (OS C)
EN 1504-2: ZA.1d in ZA.1e
Mrežni test≤ GT2
Prepustnost za CO2SD > 50 m
Prepustnost za vodno paroRazred I
Kapilarno navzemanje vode in vodovpojnostw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Odpornost proti temperat. sprememb.≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Odtržni preizkus za oceno oprijemne trdnosti≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Požarna odpornostRazred E
Umetno vremensko staranjeBrez vidnih napak

EN 1504-2

Evropski standard EN 1504-2 „Izdelki in sistemi za zaščito in popravilo betonskih nosilnih konstrukcij –2. del: sistemi za površinsko zaščito betona" opredeljuje zahteve za postopke površinske zaščite.
Za uporabo izdelka na področju, pomembnem za statično stabilnost, v Nemčiji veljajo še dodatni standardi. Skladnost izdelka potrjuje oznaka Ü na embalaži. Skladnost se v nadaljevanju dokazuje v sistemu za dokazovanje skladnosti 2+ s kontrolami in preverjanji s strani proizvajalca in uradnih kontrolnih organov/preskuševalnih laboratorijev (Notified Body - priglašeni organ).

Izdelki, ki ustrezajo standardu EN 1504-2, morajo biti označeni z oznako CE.
Označevanje na embalaži in v prilogi Izjave o lastnostih je v skladu z BauPVO.
Izjava je na voljo na spletni strani www.disbon.de.

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo.
Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija