CapaTrend

Večnamenska visokopokrivna disperzijska notranja barva, pripravljena za uporabo

Predvidena uporaba

Za visokopokrivne stenske in stropne premaze na vseh običajnih notranjih površinah.
Barva je izjemno primerna za nove in obnovitvene premaze.

Lastnosti

 • Ne vsebuje topil in mehčalcev
 • Ne vsebuje aktivnih zamegljevalnih snovi
 • Vodotopna, prijazna do okolja in skoraj brez vonja
 • sd-vrednost < 0,1 m
 • Dobro pokrivanje
 • Preprosta za obdelavo

Osnova materiala

Disperzija umetne snovi po DIN 55945.

Pakiranje/velikost embalaže

 • Standardna embalaža: 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l, 15 l. Airfix: hobok 25 l in pleskarski sod 120
 • Svetlo bela: 12,5 l in 15 l. Airfix: hobok 25 l.
 • Umazano bela: 12,5 l in 15 l. Airfix: hobok 25 l.
 • Črna: 12,5 l. Airfix: hobok 25 l.
 • ColorExpress: 2,5 l, 5 l, 7,5 l in 12,5 l.

Barvni toni

Bele, svetlo bele, umazano bele (približno RAL 9010) in črne barve.

Barvo CapaTrend lahko niansirate z barvami za niansiranje iz serije CaparolColor ali s polnimi barvami oziroma barvami za niansiranje iz serije AmphiColor. Če barvo niansirate sami, med seboj zmešajte celotno potrebno količino barve, da preprečite različne barvne odtenke. Pri nakupu 100 litrov barve in več v enem barvnem odtenku lahko naročite tudi tovarniško niansiranje.

Barvo CapaTrend je mogoče s sistemom ColorExpress strojno niansirati po vseh običajnih barvnih kolekcijah. Pred obdelavo preverite ustreznost barvnega odtenka, da ugotovite morebitne napake pri niansiranju. Na med seboj povezanih površinah uporabite le barvne odtenke iz ene šarže. Pri uporabi slabo pokrivnih barvnih odtenkov, kot so rdeči, oranžni in rumeni, priporočamo predhoden premaz z barvo CapaTrend ali adhezivnim premazom Caparol-Haftgrund v primernem sistemskem barvnem odtenku za osnovni premaz. Ustrezni sistemski barvni odtenki za osnovni premaz so na voljo v tehniki niansiranja ColorExpress. Po potrebi lahko nanesete dodaten pokrivni premaz.

Stopnja sijaja

Mat brez sijaja (po DIN EN 13 300)

Skladiščenje

Na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.

Tehnični podatki

Tehnične značilnosti po DIN EN 13 300: Z niansiranjem lahko pride do odstopanja tehničnih značilnosti.

Mokra obraba

razred 3, ustrezne odpornosti proti mokroti po DIN 53778

Kontrastno razmerje

razred pokrivanja 2 pri izdatnosti 7 m2/l oziroma 140 ml/m2

Največja velikost zrn

fina (< 100 µm)

Gostota

pribl. 1,5 g/cm3

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in suha. Upoštevajte VOB, del C, in 3. odstavek DIN 18363.

Priprava podlage

Ometi iz skupine malt PII in PIII/minimalna tlačna trdnost po DIN EN 998-1 je 1,5 N/mm2:
Trdne, običajno vpojne omete premažite brez predhodne obdelave. Na grobih, poroznih, vpojnih, rahlo peskastih ometih osnovni premaz premažite z izdelkom OptiGrund E. L. F. oziroma CapaSol LF.

Mavčni ometi iz skupine malt PIV/minimalna tlačna trdnost po DIN EN 13279 je 2 N/mm2:
Osnovni premaz premažite z izdelkom Caparol-Haftgrund. Mavčne omete s slojem sige obrusite, odstranite prah in osnovni premaz premažite z izdelkom Caparol-Tiefgrund TB.

Mavčne plošče:
Na vpojnih ploščah osnovni premaz premažite z izdelkom OptiGrund E. L. F. ali Caparol-Tiefgrund TB. Na močno zgoščenih, gladkih ploščah adhezivni osnovni premaz premažite z adhezivnim premazom Caparol-Haftgrund.

Mavčnokartonske plošče:
Robove od kitanja obrusite. Mehka kitana mesta utrdite z globinskim premazom Caparol-Tiefgrund TB. Osnovni premaz premažite z izdelkom Caparol-Haftgrund, OptiGrund E. L. F. ali CapaSol LF. Na ploščah z vodotopnimi sestavinami, ki spremenijo barvo, osnovni premaz premažite z izdelkom Caparol AquaSperrgrund. Upoštevajte podatkovni list BFS št. 12.

Beton: Odstranite vse morebitne ostanke ločilnih sredstev ter peskaste snovi in snovi, ki se prašijo.

Porobeton:
Osnovni premaz premažite z izdelkom Capaplex, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 3.

Zidovje iz apnenčastega peščenjaka in okrasne opeke: Premažite brez predhodne obdelave.

Nosilni premazi:
Mat vpojne premaze neposredno obdelajte. Sijajne površine in premaze z lakom naredite hrapave. Osnovni premaz premažite z izdelkom Caparol-Haftgrund.

Nenosilni premazi:
Nenosilne premaze z laki, disperzijskimi barvami ali ometi iz umetnih smol odstranite. Na slabo vpojnih, gladkih površinah osnovni premaz premažite z izdelkom Caparol-Haftgrund. Na grobih, poroznih, peskastih oziroma vpojnih površinah osnovni premaz premažite z izdelkom OptiGrund E. L. F. oziroma CapaSol LF. Nenosilne premaze z mineralnimi barvami mehansko odstranite in s površin očistite prah. Osnovni premaz premažite z izdelkom Caparol Tiefgrund TB.

Premazi s klejnimi barvami:
Temeljito sperite. Osnovni premaz premažite z izdelkom Caparol Tiefgrund TB.

Nepremazane tapete iz surovih vlaken, reliefnega ali vtisnjenega papirja:
Premažite brez predhodne obdelave.

Neoprijete tapete: Povsem odstranite. Ostanke lepila in tapet sperite. Osnovni premaz premažite z izdelkom Caparol-Tiefgrund TB.

Plesnive površine:
Plesen in alge odstranite z mokrim čiščenjem. Površine sperite z izdelkom Capatox oziroma FungiGrund in jih pustite dobro posušiti. Osnovni premaz premažite glede na vrsto in stanje podlage. Na močno prizadetih površinah zaključni premaz premažite z izdelkom Indeko-W, Malerit-W ali Fungitex-W. Pri tem upoštevajte zakonske in uradne predpise (na primer Uredbo o bioloških snoveh in Uredbo o nevarnih snoveh).

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi in mastnimi madeži:
Nikotinsko umazanijo ter sajaste in mastne madeže očistite z vodo z dodatkom gospodinjskih čistil, ki vsebujejo topila za maščobe. Očiščene površine pustite dobro posušiti. Posušene vodne madeže suho očistite s ščetkanjem. Osnovni premaz premažite z izdelkom Caparol AquaSperrgrund. Na močno umazanih površinah zaključni premaz premažite z izdelkom Aqua-inn Nº1.

Les in leseni materiali:
Premažite z vodotopnimi, okolijsko sprejemljivimi akrilnimi ali poliuretanskimi laki Capacryl.

Majhne napake:
Po ustrezni predhodni obdelavi v skladu z navodili za uporabo napake popravite s hitrim kitom Caparol in po potrebi premažite osnovni premaz.

Postopek nanašanja

Nanos s čopičem, pleskarskim valjčkom ali brezzračnim brizganjem.
Nanos z brezzračnim brizganjem: kot brizganja: 50°; šoba: 0,021–0,026"; tlak brizganja: 150–180 barov.
Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo.

Sestava nanosov

Obilen, enakomeren nanos barve CapaTrend, razredčene z največ 5 odstotki vode. Na kontrastnih površinah je lahko potreben predhoden osnovni premaz z barvo CapaTrend, razredčeno z največ 10 odstotki vode. Na površinah z različno vpojnostjo osnovni premaz premažite z izdelkom Caparol-Haftgrund.

Poraba

Pribl. 140 ml/m2 za en premaz na gladki površini. Na hrapavih površinah je poraba ustrezno večja.
Natančno porabo ugotovite s preizkusnim premazom.

Pogoji pri izvedbi

Spodnja temperaturna meja za obdelavo in sušenje:
+5 °C za podlago in okoliški zrak.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti je po 4–6 urah površinsko suho in primerno za naslednji premaz. Obdelana površina je popolnoma suha in primerna za obremenitev po približno treh dneh. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlažnosti se ti časi podaljšajo.

Opozorilo

Nanašajte v enem nizu, da ne pride do prehodov med mokrim in suhim nanosom. Pri brezzračnem brizganju barvo dobro premešajte in precedite. Pri uporabi globinskega premaza Caparol-Tiefgrund TB v notranjih prostorih se lahko pojavi značilen vonj po topilih, zato poskrbite za dobro prezračevanje. V občutljivih področjih uporabite trdilec za omet AmphiSilan, ki je brez vonja in arom. Na površinah z neugodnimi Nanašajte v enem nizu, da ne pride do prehodov med mokrim in suhim nanosom. Pri brezzračnem brizganju barvo dobro premešajte in precedite. Pri uporabi globinskega premaza Caparol- Tiefgrund TB v notranjih prostorih se lahko pojavi značilen vonj po topilih, zato poskrbite za dobro prezračevanje. V občutljivih področjih uporabite trdilec za omet AmphiSilan, ki je brez vonja in arom. Na površinah z neugodnimi svetlobnimi razmerami (črtasta svetloba) priporočamo uporabo izdelka CapaSilan. Pri temnejših barvnih odtenkih se lahko ob mehanski obremenitvi pojavijo svetle črte (učinek pisanja). Na mehansko obremenjenih površinah z intenzivnimi barvnimi odtenki priporočamo dodaten zaščitni premaz s poenotenim odtenkom izdelka PremiumColor. Pri tem upoštevajte tehnično informacijo za ta izdelek. Sledi popravljanja na površini so odvisne od veliko dejavnikov in so neizogibne (podatkovni list BFS št. 25).

Izvedensko mnenje/atest

Izdelek je bil pri ocenjevanju neoporečnosti uporabe v notranjih prostorih na Inštitutu Wilhelm-Klauditz (WKI) v Fraunhofu ocenjen z znakom TÜV kakovosti »preizkušen za škodljive snovi«. Certifikat je na voljo na zahtevo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hranite zunaj dosega otrok! Ne vdihavajte megle pri brizganju in pršenju. Med obdelavo in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Med uporabo izdelka ne jejte, pijte in kadite. Pri stiku z očmi ali kožo takoj temeljito splahnite z vodo. Izdelek ne sme zaiti v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo! Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo in milom.
Podrobnejši podatki: glejte varnostni list.

Odstranjevanje

V recikliranje oddajte le povsem izpraznjeno embalažo. Tekoče ostanke materiala oddajte na zbirališču starih barv in lakov, posušene ostanke pa odstranite kot gradbene odpadke ali odpadke pri rušenju oziroma v komunalne ali gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (Kat. A/a) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l VOC.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Polivinilacetatna smola, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, aditivi, sredstva za konzerviranje (metilizotiazolinon, benzisotiazolinon)

Tehnično svetovanje

Vseh podlag, ki jih je možno najti v praksi, in njihovih premaznotehničnih obdelav ni mogoče predstaviti v tem besedilu. Če obdelujete podlage, ki niso opisane v tej tehnični informaciji, se obvezno posvetujte z našimi sodelavci na terenu. Z veseljem vam bomo podrobno svetovali v zvezi s posameznim objektom.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si