caparol_pim_import/caparol_si/products/image/122375/043068_CapaSan_12,5L_NL.png

CapaSan

Notranja barva s fotokatalitskim učinkom
za izboljšanje prostorske higiene.

Predvidena uporaba

Vrhunska notranja barva z edinstvenimi lastnostmi. Zaradi fotokatalitskega učinka razgrajuje organske spojine na premazu. Poleg tega ima barva učinek zmanjševanja vonjav, na primer po tobaku, pečenju itd. Je preprosta za obdelavo in v kombinaciji z našim izdelkom ElectroShield nudi obsežne možnosti zdravstveno zavestnih premazov.

Lastnosti

  • Stopnja emisij je zmanjšana na najnižjo možno mero, ne vsebuje topil in mehčal.
  • Se redči z vodo, prijazna do okolja.
  • Odlična sposobnost prekrivanja.
  • Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi.
  • Difuzijska.
  • sd-vrednost < 0,1 m

Osnova materiala

Disperzija umetne snovi po DIN 55945.

Pakiranje/velikost embalaže

  • Standardna barva: 5 l, 12,5 l

Barvni toni

Bela barva.

Zaradi fotokatalitskega učinka CapaSana se lahko za niansiranje uporabijo izključno mineralni/organski pigmenti. Za to so primerne polne barve za niansiranje Histolith. Mogoče je doseči svetle barvne odtenke do svetlosti približno 70. Pri nakupu 100 litrov barve in več v enem barvnem odtenku lahko naročite tudi tovarniško niansiranje. CapaSan je s sistemom ColorExpress mogoče strojno niansirati po vseh običajnih barvnih kolekcijah v svetlih barvnih odtenkih do svetlosti približno 70. Pred obdelavo preverite ustreznost barvnega odtenka, da ugotovite morebitne napake pri niansiranju. Na med seboj povezanih površinah uporabite le barvne odtenke iz ene šarže.

Stopnja sijaja

Mat, brez sijaja (po DIN EN 13 300)

Skladiščenje

Na hladnem, brez zmrzovanja.

Tehnični podatki

Karakteristike po DIN EN 13 300:
z ninasiranjem lahko pride do odstopanj v tehničnih karakteristikah izdelka.

Mokra obraba

razred 3, ustreza odpornosti proti mokroti po DIN 53778

Kontrastno razmerje

razred pokrivnosti 2, pri izkoristku 7 m2/l oz. 140 ml/m2

Največja velikost zrn

fina (< 100 µm)

Gostota

pribl. 1,5 g/cm3

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3znotraj 1znotraj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti čista, brez ločilnih snovi in suha. Upoštevajte VOB, del C, in 3. odstavek DIN 18363.

Priprava podlage

Ometi maltnih skupin PII in PIII/tlačna trdnost po DIN EN 998-1 z najmanj 1,5 N/mm2:
Trdne običajno vpojne omete premažite brez predhodne obdelave. Na grobih poroznih rahlo peskastih vpojnih ometih osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F. oziroma CapaSolom LF.

Mavčni ometi maltne skupine PIV/tlačna trdnost po DIN EN 13279 z najmanj 2 N/mm2:
Osnovni premaz premažite s Caparol-Haftgrundom. Mavčne omete s slojem sige obrusite, odstranite prah in osnovni premaz premažite s Caparol-Tiefgrundom TB.

Mavčne plošče:
Na vpojnih ploščah osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F. ali Caparol-Tiefgrundom TB. Na močno zgoščenih, gladkih ploščah adhezivni osnovni premaz premažite z adhezivnim premazom Caparol-Haftgrund.

Mavčne plošče (mavčno-kartonske plošče):
Robove od kitanja obrusite. Mehka kitana mesta utrdite z globinskim premazom Caparol-Tiefgrund TB. Osnovni premaz premažite s Caparol-Haftgrundom, OptiGrundom E.L.F. ali CapaSolom LF. Na ploščah z vodotopnimi sestavinami, ki spremenijo barvo, osnovni premaz premažite s Caparol AquaSperrgrundom. Upoštevajte tehnično smernico št. 12.

Beton:
Odstranite vse morebitne ostanke ločilnih sredstev ter peskaste snovi in snovi, ki se prašijo.

Poronbeton:
Osnovni premaz premažite s Capaplexom, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 3.

Zidovje iz apnenčastega peščenjaka in okrasne opeke:
Premažite brez predhodne obdelave.

Nosilni premazi:
Mat vpojne premaze neposredno obdelajte. Sijajne površine in premaze z lakom naredite hrapave. Osnovni premaz premažite s Caparol-Haftgrundom.

Nenosilni premazi:
Nenosilne premaze z laki, disperzijskimi barvami ali ometi iz umetnih smol odstranite. Na slabo vpojnih, gladkih površinah osnovni premaz premažite s Caparol-Haftgrundom. Na grobih, poroznih, peskastih oziroma vpojnih površinah osnovni premaz premažite z OptiGrundom E.L.F. oziroma CapaSolom LF. Nenosilne premaze z mineralnimi barvami mehansko odstranite in s površin odstranite prah. Osnovni premaz premažite s Caparol-Tiefgrundom TB.

Premazi s klejnimi barvami:
Temeljito operite. Osnovni premaz premažite s Caparol-Tiefgrundom TB.

Nepremazane tapete iz surovih vlaken, reliefnega ali vtisnjenega papirja:
Premažite brez predhodne obdelave.

Neoprijete tapete:
Povsem odstranite. Ostanke lepila in tapet sperite. Osnovni premaz premažite s Caparol-Tiefgrundom TB.

Plesnive površine:
Plesen in glive odstranite z mokrim čiščenjem. Površine sperite s Capatoxom oziroma FungiGrundom in jih pustite, da se dobro posušijo. Osnovni premaz premažite glede na vrsto in stanje podlage. Na močno prizadetih površinah zaključni premaz premažite z izdelkom Indeko-W, Malerit-W ali Fungitex-W. Pri tem upoštevajte zakonske in uradne predpise (na primer Uredbo o bioloških snoveh in Uredbo o nevarnih snoveh).

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi in mastnimi madeži:
Nikotinsko umazanijo ter sajaste in mastne madeže operite z vodo z dodatkom gospodinjskih čistil, ki vsebujejo topila za maščobe. Očiščene površine pustite, da se dobro posušijo. Posušene vodne madeže suho očistite s ščetkanjem. Osnovni premaz premažite s Caparol AquaSperrgrundom. Na zelo umazanih površinah zaključni premaz premažite z Aqua-innom Nº1.

Les in leseni materiali:
Premažite z vodotopnimi okoljsko sprejemljivimi akrilnimi ali poliuretanskimi laki Capacryl.

Manjši popravki:
Po ustrezni predhodni obdelavi popravite s hitrim kitom Caparol v skladu z navodili za uporabo in po potrebi premažite osnovni premaz.

Postopek nanašanja

Nanos s čopičem, pleskarskim valjčkom ali brezzračnim brizganjem.

Nanos z Airless:
Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,021–0,026"
Tlak brizganja: 150–180 bar
Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo.

Sestava nanosov

Obilen enakomeren nanos barve CapaSan, razredčene z največ 5 odstotki vode. Na kontrastnih površinah je lahko potreben predhodni osnovni premaz, razredčen z največ 5 odstotki vode. Na površinah z različno vpojnostjo osnovni premaz premažite s Caparol-Haftgrundom.

Poraba

Pribl. 140 ml/m2 na nanos na gladki podlagi. Na robati podlagi je poraba ustrezno večja.
Točno porabo ugotovite na manjši testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja dovoljena temperatura med obdelovanjem in sušenjem:
+5 °C, ki velja za zrak in podlago.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti po 4–6 urah površinsko suho in primerno za naslednji premaz. Obdelana površina je popolnoma suha in primerna za obremenitev po približno treh dneh. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlažnosti se ta čas podaljša.

Opozorilo

CapaSana ne mešajte ali redčite z drugimi materiali. Nanašajte v enem nizu, da ne pride do prehodov med mokrim in suhim nanosom. Da preprečite nastanek madežev, pred barvnimi premazi s CapaSanom osnovni premaz premažite s Caparol-Haftgrundom (po potrebi v barvnem odtenku zaključnega premaza). Pri brezzračnem brizganju barvo dobro premešajte in precedite. Na površinah z neugodnimi svetlobnimi razmerami (črtasta svetloba) priporočamo uporabo izdelka CapaSilan. Pri uporabi globinskega premaza Caparol-Tiefgrund TB v notranjih prostorih se lahko pojavi značilen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro prezračevanje. Na občutljivih področjih uporabite trdilec za omet AmphiSilan, ki je brez vonja in arome. Zaradi fotokalitskega učinka lahko s časom pride do rahlih odstopanj barvnih odtenkov oziroma do rahle kredavosti. Sledi popravljanja na površini so odvisne od veliko dejavnikov in so neizogibne (podatkovni list BFS, št. 25).

Izvedensko mnenje/atest

Fotokatalitski učinek CapaSana so izmerili in potrdili na Inštitutu za tehnično kemijo v Hannovru, Nemčija. Zmanjšanje dušikovih oksidov so izmerili in potrdili na Wilhelm-Klauditzovem inštitutu (WKI) v Fraunhofu, Braunschweig, Nemčija. Certifikati so na voljo na zahtevo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hranite zunaj dosega otrok! Med obdelavo in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Ne jejte, pijte in ne kadite med uporabo izdelka. Pri stiku z očmi ali kožo takoj temeljito sperite z vodo. Izdelek ne sme zaiti v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo! Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo in milom. Ne vdihavajte megle pri brizganju in pršenju. Podrobnejše informacije najdete v varnostnem listu.

Odstranjevanje

V recikliranje oddajte le povsem izpraznjeno embalažo. Tekoče ostanke materiala lahko odstranite kot odpadne barve na vodni osnovi, posušene ostanke materiala pa odstranite kot strjene odpadne barve ali gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a): 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Disperzija polivinilacetatne smole, titanov oksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, aditivi, sredstva za konzerviranje.

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo. Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list