caparol_pim_import/caparol_si/products/image/158995/051098_Premiumcolor_25kg_SI.png

Premium Color

Zelo izdatna notranja barva za sodobne intenzivne do pastelne premaze. Ustreza razredu 2. abrazivnosti v mokrem po ÖNORM EN 13300.

Opis

Premium Color je kakovostna notranja barva nove generacije z izrednimi lastnostmi. Premium Color z novo kombinacijo veziv omogoča intenzivne barvne visokopokrivne elegantno mat površine briljantnih barv.

Lastnosti

  • Dolgi odprti čas, kar tudi na velikih povezanih površinah omogoča pleskanje brez začetnih sledi
  • Difuzijska, sd-vrednost < 0,1 m
  • Nerazredčena je zelo primerna za popravljanje
  • Preprosta za obdelavo
  • Se redči z vodo
  • Dobro pokrivanje
  • Trden oprijem
  • Visok barvni sijaj in globina barve

Osnova materiala

Kombinacija posebne disperzije umetnih mas.

Pakiranje/velikost embalaže

7 kg, 25 kg.

Barvni toni

Možnost mešanja s sistemoma Caparol 3D-System, 3D-System plus in barvnimi bloki za niansiranje CaparolColor. Posebni odtenki po naročilu.

Niansiranje: 
Tovarniško v svetlih odtenkih s polnimi barvami ali barvami za niansiranje iz serije CaparolColor ali AVA-AmphiColor. Če barvo niansirate sami, zmešajte vso potrebno količino barve, da preprečite različne barvne odtenke.
Pred obdelavo preverite ustreznost barvnega odtenka, da ugotovite morebitne napake pri niansiranju. Na med seboj povezanih površinah uporabite le barvne odtenke iz ene šarže.
Intenzivni briljantni barvni odtenki imajo lahko slabše pokrivne lastnosti. Zato je pri teh barvnih odtenkih priporočljivo površino predhodno premazati s primerljivim pokrivnim pastelnim barvnim odtenkom na osnovi bele barve. Lahko je potreben še dodaten pokrivni premaz.

Stopnja sijaja

Mat

Skladiščenje

Na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Originalno zaprta se lahko skladišči do 12 mesecev.

Mokra obraba

razred 2

Kontrastno razmerje

razred 1, pri izdatnosti 7 m2/l

Največja velikost zrn

< 100 µm

Gostota

pribl. 1,56 g/cm³

Ustrezne podlage

Apneno-cementni in cementni ometi maltne skupine P II in P III:
Trdne običajno vpojne omete premažite brez predhodne obdelave. Na grobih poroznih peskastih vpojnih ometih osnovni premaz premažite s Primalon Tiefgrundom LF.

Mavčni in gotovi ometi maltne skupine P IV in P V:
Osnovni premaz premažite z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Mavčne omete s slojem sige predhodno obrusite in odstranite prah.

Akustični stropni elementi in akustični ometi:
Sanacija akustičnih sistemov zahteva poseben postopek. Po potrebi se posvetujte s strokovnjakom.

Mavčne plošče:
Na vpojnih ploščah osnovni premaz premažite z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

Mavčnokartonske plošče:
Robove od kitanja obrusite. Osnovni premaz premažite z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Pri ploščah, ki so bile dalj časa izpostavljene svetlobi, se lahko pojavi porumenelost. Da preprečite prodiranje podlage, zaporni premaz premažite s finim/grobim Primalon Filtergrundom ali Caparol Aqua-innom No-1.

Beton:
Odstranite vse morebitne ostanke ločilnih sredstev ter peskaste snovi in snovi, ki se prašijo.

Porobeton:
Osnovni premaz premažite s Primalonom PM 200, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 5.

Les in leseni materiali:
Premažite z vodotopnimi okoljsko sprejemljivimi akrilnimi ali poliuretanskimi laki Capacryl ali lazurami DANSKE.

Nosilni premazi:
Mat vpojne premaze neposredno obdelajte. Sijajne površine in lakaste barve hrapavo obdelajte. Osnovni premaz premažite s Primalon Universal Haftgrundom.

Nenosilni premazi:
Nenosilne premaze z lakastimi in disperzijskimi barvami ali ometi iz umetnih smol ter mineralne premaze odstranite.

Premazi s klejnimi barvami:
Temeljito operite. Osnovni premaz premažite z izdelkom Security Primer.

Nepremazane tapete iz surovih vlaken, reliefnega ali vtisnjenega papirja:
Premažite brez predhodne obdelave.

Neoprijete tapete:
Povsem odstranite. Ostanke lepila in tapet sperite.

Plesnive površine:
Plesen odstranite, površino premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox. Ko se površina dobro posuši, premažite z izdelkom Indeko-W (raziščite in odpravite vzrok za pojav plesni).

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi in mastnimi madeži:
Nikotinsko umazanijo ter sajaste in mastne madeže operite z vodo z dodatkom čistil, ki topijo maščobe, na primer z univerzalnim čistilom Synthesa. Očiščene površine pustite, da se dobro posušijo. Posušene vodne madeže suho očistite s ščetkanjem. Zaporni premaz premažite s finim Primalon Filtergrundom. Na zelo umazanih površinah zaključni premaz premažite s Primalon IsoDeckom ali Aqua-innom No-1.

Površine s solnim cvetenjem:
Solno cvetenje suho odstranite s ščetkanjem. Osnovni premaz premažite s Primalon Tiefgrundom TB. Pri barvanju površin s solnim cvetenjem ne jamčimo za trajen oprijem premaza oziroma za preprečevanje nadaljnjega solnega cvetenja.

Premazi akrilnih in drugih tesnilnih mas:
Zaradi lastnosti akrilnih in drugih tesnilnih mas lahko nastanejo razpoke, obarvanje in težave z oprijemom premaza. Priporočamo, da pred začetkom premazovanja naredite preizkus.

Majhne napake:
Napake po ustrezni predobdelavi popravite s Synthesa Füllspachtel, SynthoMur ali Synthesa Handspachtel Easy v skladu z navodili za obdelavo in po potrebi premažite osnovni premaz.

Priprava podlage

Podlaga mora biti čista, brez ločilnih snovi in suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, del 1.

Postopek nanašanja

Nanos s čopičem, pleskarskim valjčkom ali brezzračnim brizganjem. Najboljši rezultat obdelave dosežete s pleskarskim valjčkom s kratkim florom.

Redčenje

Z vodo (največ 10 odstotkov). Pri brizganju s postopkom Nespri-TEC uporabite nerazredčeno barvo.

Sestava nanosov

Na močno vpojnih površinah je potreben globinski osnovni premaz z izdelkom Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Na manj vpojnih gladkih površinah priporočamo osnovni premaz s Primalon Universal Haftgrundom. Pri intenzivnih barvnih odtenkih v rumenem, oranžnem in rdečem območju obvezno premažite pokrivni, beli osnovni premaz, na primer s Primalon Primagrundom, Premiumom ali s primerljivimi izdelki.

Osnovni oz. vmesni premaz: Premium Color, razredčen z največ 10 odstotki vode.
Zaključni premaz: Premium Color, razredčen z največ 5 odstotki vode. Pri brizganju s postopkom Nespri-TEC uporabite nerazredčeno barvo.

Poraba

Približno 150 g/m2 za premaz gladke površine, na hrapavih površinah pa ustrezno več (orientacijska vrednost brez jamstva, natančno porabo določite na preizkusni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura okoliškega zraka, materiala in podlage pri obdelavi ne sme biti nižja od +5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti po 46 urah površinsko suho in primerno za naslednji premaz. Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlažnosti se čas sušenja podaljša.

Čiščenje orodja

Z vodo takoj po uporabi.

Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

Brizganje pod kotom: 50°
Šoba: 0,021" - 0,020"
Tlak: 150 - 180 barov

Opozorilo

Prosimo, upoštevajte:
Da se ohranijo posebne lastnosti, izdelka ne mešajte z drugimi izdelki. Nanašajte v enem nizu, da ne pride do prehodov med mokrim in suhim nanosom.
Pri uporabi globinskega premaza Caparol-Tiefgrund TB v notranjih prostorih se lahko pojavi značilen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro prezračevanje. V občutljivih območjih uporabite Synthesa security Primer.

Zaščita okoliških površin:
Okolico površin, ki jih nameravate obdelati, zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino, dobro zaščitite. Barvne brizge takoj sperite z vodo.

Posebni napotki:
Razlike v barvnih odtenkih:
Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnosti površine ipd. lahko nastanejo madeži oziroma razlike v barvnih odtenkih premaza.

Učinek pisanja:
Pri temnejših barvnih odtenkih se lahko ob mehanski obremenitvi pojavijo svetle črte (učinek pisanja). Na mehansko obremenjenih površinah z intenzivnimi barvnimi odtenki priporočamo dodaten zaščitni premaz s poenotenim odtenkom s Premium Color Strongom. Pri tem upoštevajte Tehnično informacijo za Premium Color Strong.

Popravila:
Sledi popravljanja na površini so odvisne od veliko dejavnikov in so tudi ob uporabi originalnega premaza neizogibne.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek po Zakonu o kemikalijah ni nevaren pripravek in zanj ni obvezno označevanje. Kljub temu upoštevajte previdnostne in higienske ukrepe, ki so običajni za delo s kemikalijami. Hranite zunaj dosega otrok!

Vsebuje od 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on, zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H izotiazol-3-ona (3: 1). Lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča problematičnih odpadkov. Ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Izdelek ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke! Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a): 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje <1 g/l HOS.

Deklaracija sestavin

Disperzija polivinilacetatne smole, titanov dioksid, silikati, voda, aditivi, sredstva za konzerviranje.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list

Tehnična informacija

Varnostni list