caparol_pim_import/caparol_si/products/image/143619/047369_Caparol_extra_15l_HR.png

Caparol extra

Notranja disperzijska barva brez vsebnosti topil. Pokrivni razred 1, pralna barva razreda 2 (obstojnost proti mokremu drgnjenju) po ÖNORM EN 13300.

Opis

lzdelek je namenjen za vse običajne stenske in stropne površine v notranjih prostorih pri novogradnjah in v renovacijskem sektorju.

Lastnosti

  • Redčljiva z vodo, prijazna do okolja in nevtralnega vonja
  • Paroprepustna, sd-vrednost < 0,1 m
  • Visoka pokrivnost
  • Oprijemno trdna

Osnova materiala

Disperzija umetne smole.

Pakiranje/velikost embalaže

2,5 litra, 5 litrov, 10 litrov

Barvni toni

Bela, granitno bela in biserno bela kot skladiščeno blago.

Niansiranje:
Z nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati CaparolColor ali AmphiColor. Če sami zmešate barvo, zmešajte vedno celotno količino, da se izognete razlikam v odtenkih.
Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju. Na povezanih površinah uporabite samo barvni ton iz iste serijske šarže.
Briljantni, intenzivni barvni toni utegnejo imeti manjšo pokrivnost. Zato pri teh barvnih tonih priporočamo, da najprej nanesete primeren, pokriven pastelni ton na osnovi bele barve. Morda bosta potrebna dva zaključna nanosa.

Stopnja sijaja

Mat

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. 12 mesecev v originalno zaprti embalaži.

Mokra obraba

Pralna barva razreda 2

Kontrastno razmerje

razred 1 pri izkoristku 5 m2/l

Največja velikost zrn

fina (< 100 µm)

Gostota

Pribl. 1,55 g/cm³

Ustrezne podlage

Apneno-cementni in cementni ometi maltnih skupin P II in P III:
Trdne, običajno vpojne omete lahko takoj premažete brez predhodne priprave. Na grobo poroznih, vpojnih peskastih ometih je potreben predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF.

Mavčni in gotovi ometi iz maltnih skupin P IV in P V:
Predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Mavčne omete s sigasto plastjo najprej prebrusite in temeljito posesajte prah.

Akustični stropni elementi in akustični ometi:
Sanacija akustičnih sistemov zahteva poseben delovni postopek. Po potrebi se posvetujte s tehničnim svetovalcem.

Mavčne gradbene plošče:
Na vpojne plošče nanesite predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

Mavčnokartonske plošče:
Pobrusite robate sledi gladilke. Nato nanesite predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Plošče, ki ostanejo dalj časa nepremazane na svetlobi, lahko porumenijo. Da porumenela podlaga ne bi prebila skozi barvo, uporabite zaporni premaz z izdelkom Primalon Filtergrund fein/grob ali s Caparol Aqua-inn No-1.

Beton:
Odstranite morebitne ostanke ločilnih sredstev in moknate ali peskaste substance.

Porobeton:
Nanesite predpremaz z mešanico Primalona PM 200 in vode v razmerju 1 : 5.

Nosilni premazi:
Če je nosilni premaz mat in slabo vpojen, lahko nanj direktno nanesete notranjo disperzijsko barvo. Če pa ima nosilni premaz sijočo površino, to naredite najprej bolj robato. Nato jo premažite z izdelkom Primalon Universal Haftgrund.

Les in lesni materiali:
Premažite jih z akrilnimi laki Capacryl ali lazurami DANSKE, ki se redčijo z vodo in so prijazni do okolja.

Nenosilni premazi:
Nenosilne nanose laka in disperzijskih barv oziroma ometa iz umetne smole ter nenosilne mineralne nanose morate odstraniti.

Premazi s klejnimi barvami:
Izmijte do čistega. Potreben je temeljni premaz z izdelkom Security Primer.

Nepremazane tapete iz grobih vlaken, reliefne tapete ali papirne tapete z vtisnjeno strukturo:
Direkten nanos brez predhodne priprave.

Slabo sprijete tapete:
Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke papirja.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Odstranite plesnive obloge, površino premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox. Ko se površina dobro posuši, jo premažite z Indeko-W. Preučite tudi razlog za plesen in ga odpravite.

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi ali maščobnimi madeži:
Nikotinske in sajaste/maščobne madeže izmijte z vodo z dodatkom razmaščevalnega čistila, npr. Synthesa Universalreiniger. Počakajte, da se površine dobro posušijo. Posušene vodne madeže dobro skrtačite na suho. Nanesite zaporni predpremaz s finim temeljnim filtrom Primalon Filtergrund fein. Če je površina zelo zamazana, nanesite še zaključni premaz Primalon IsoDeck ali Aquainn No-1.

Površine s kristalizacijo soli (cvetenje):
Solne madeže odstranite na suho s krtačo. Uporabite predpremaz s Primalon Tiefgrund TB. Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajen oprijem barve oziroma za trajno preprečitev cvetenja.

Premazovanje akrilnih in drugih tesnilnih mas:
Zaradi specifičnih lastnosti akrilnih in drugih tesnilnih mas se lahko pojavijo razpoke, obarvanja in težave z oprijemom barvnega nanosa. Zato priporočamo, da pred začetkom del obvezno preizkusite barvo na testni površini.

Manjše pomanjkljivosti:
Zapolnite jih s polnilno maso Primalon Füllspachtel ali Dalapro H Leicht po navodilih za uporabo izdelka in površino po potrebi premažite še s predpremazom.

Priprava podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 2230, 2. del.

Postopek nanašanja

Nanašanje s čopičem/valjčkanje ali brizganje.

Redčenje

S čisto vodo (največ 20 %).

Sestava nanosov

Vmesni nanos: notranja disperzijska barva Caparol Extra, razredčena z največ 20 % vode.
Zaključni nanos: notranja disperzijska barva Caparol Extra, razredčena z največ 10 % vode.

Poraba

Približno 150 g/m2 na nanos na gladki podlagi, na robati površini ustrezno več (okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite sami na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem:
ne sme pasti pod +5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos. Nizke temperature in visoka zračna vlaga podaljšajo interval sušenja.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,021"
Tlak: 150 bar

Opozorilo

Prosimo upoštevajte:
Specialne lastnosti barve Caparol Extra se ohranijo samo, če je ne mešate z drugimi izdelki! Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno "mokro na mokro”.
Pri uporabi utrjevalnega predpremaza Caparol-Tiefgrund TB na notranjih površinah se lahko pojavi tipičen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro zračenje prostorov. Na občutljivih območjih uporabite predpremaz Synthesa Security Primer.
Zaščitno pokrivanje: Vedno prekrijte okolico delovne površine, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino. Madeže takoj izmijte z veliko vode.

Posebna navodila
Razlike v barvnem tonu:
Zaradi različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih lastnosti mešane podlage in podobnega se v nanosu barve lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem tonu.

Nagnjenost k svetlečim se praskam:
Pri temnih barvnih tonih se rade pojavijo svetle lise (lom polnila). Priporočamo, da mehansko obremenjene površine v intenzivnih barvnih tonih premažete z zaščitnim premazom Premium Color Strong v enakem barvnem tonu. Upoštevajte navodila v tehnični informaciji za Premium Color Strong.

Popravki:
Vidne sledi popravljenih mest na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l. Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Podrobnejši podatki

Varnostni list si lahko prenesete s spletne strani www.caparol.si ali www.synthesa.at.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list