PremiumClean

Notranji premaz z izrednimi čistilnimi lastnostmi za obremenjene površine. Z zelo nizkimi emisijami in brez topil.

Predvidena uporaba

Za stenske in stropne nanose na vseh običajnih notranjih površinah. Premazane površine imajo izredne čistilne lastnosti. Idealen premaz za območja, ki so izpostavljena višjim mehanskim obremenitvam in zahtevajo občasno čiščenje. Kljub mat površini z lahkoto odstranimo vse običajne gospodinjske nečistoče. PremiumClean je odporen proti dezinfekcijsksim sredstvom na vodni osnovi in primeren še posebej za prostore z višjimi higienskimi zahtevami, kot so bolnišnice, domi za starostnike in zdravniške ambulante. Prav tako pride v poštev za trgovske hiše, hotele, restavracije, pisarne, šole, otroške vrtce, uradne prostore in zasebna stanovanja. Vse to so prednostna področja uporabe izdelka PremiumClean, s težiščem na površinah, ki so najbolj izpostavljene umazaniji.

Lastnosti

  • Se redči z vodo, je prijazen do okolja in skoraj brez vonja 
  • Neobčutljivo za umazanijo
  • Se odlično čisti
  • Brez snovi, ki povzročajo "črnenje" površin 
  • Paroprepustno
  • Odporno proti dezinfekcijskim sredstvom in gospodinjskim čistilom na vodni osnovi

Osnova materiala

Polimerna disperzija po DIN 55945.

Pakiranje/velikost embalaže

5 litrov, 12,5 litra

Barvni toni

Bele barve.

Niansiranje:
PremiumClean lahko samostojno niansirate z največ 10 % nasičenih barv in barvnih koncentratov CaparolColor ali AmphiColor. Če sami zmešate barvo, zmešajte vedno celotno količino, da se izognete razlikam v odtenkih. PremiumClean je mogoče niansirati tudi v strojnem sistemu ColorExpress po vseh običajnih barvnih kolekcijah, do indeksa odboja svetlobe okoli 40.
Pri temnih oziroma intenzivnih barvnih tonih uporabite raje PremiumColor Strong. Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju. Na povezanih površinah uporabite samo barvni ton iz iste serijske šarže.
Briljantni, intenzivni barvni toni utegnejo imeti manjšo pokrivnost. Zato pri teh barvnih tonih priporočamo, da najprej nanesete podoben, pokriven pastelni ton na osnovi bele barve. Morda bosta potrebna dva zaključna nanosa.

Stopnja sijaja

Globoko mat

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži 12 mesecev.

Mokra obraba

pralna barva 1. razreda

Kontrastno razmerje

razred 2 pri izkoristku 7 m2/l

Največja velikost zrn

fina (< 100 µm)

Gostota

Pribl. 1,30 g/cm3

Opozorilo

Priporočilo za čiščenje: Za občasno čiščenje površine so primerna običajna hišna čistila na vodni osnovi, ki niso obarvana, in mehka, čista krpa iz mikrovlaken.
Pred prvim čiščenjem morate testirati čistilo na manj vidnem mestu, ali je združljivo s premaznim sistemom.
Upoštevajte navodilo za doziranje čistila in ne uporabljate abrazijskih sredstev. Pri toniranem materialu lahko glede na barvni odtenek in intenziteto čiščenja opazite sledi odrsanega pigmenta na čistilni krpi.

Ustrezne podlage

Apneno-cementni in cementni ometi iz maltne skupine P II in P III:
Trdne, običajno vpojne omete lahko prebarvate brez predhodne obdelave/ predpremaza. Na grobo poroznih, vpojnih peskastih ometih je potreben predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF.

Mavčni in gotovi ometi iz maltne skupine P IV in P V:
Potreben je predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Mavčne omete s sigasto plastjo najprej obrusite in temeljito posesajte prah.

Akustični stropni elementi in akustični ometi:
Sanacija akustičnih sistemov zahteva poseben postopek, Po potrebi zahtevajte tehnični nasvet.

Mavčne gradbene/montažne plošče:
Na vpojne plošče nanesite predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

Mavčno-kartonske plošče:
Obrusite robate sledi gladilke. Nato nanesite predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Plošče, ki ostanejo dalj časa nepremazane na svetlobi, lahko porumenijo. Da porumenela podlaga ne bi prebila skozi barvo, uporabite zaporni premaz z izdelkom Primalon Filtergrund fein/grob ali s Caparol Aqua-inn No-1.

Beton:
Odstranite ostanke ločilnih sredstev in odpadajoče moknate ali peščene substance.

Porobeton:
Potreben je predpremaz z izdelkom Primalon PM 200, razredčenim z vodo v razmerju 1:5.

Les in leseni materiali:
Premažite jih z akrilnimi laki Capacryl ali lazurami DANSKE, ki se redčijo z vodo in so prijazni do okolja.

Nosilni premazi:
Če je nosilni premaz mat in slabo vpojen, ga lahko direktno premažete. Če pa ima nosilni premaz sijočo ali lakirano površino, površino najprej naredite bolj robato. Uporabite predpremaz Primalon Universal Haftgrund.

Nenosilni premazi:
Nenosilne nanose laka in disperzijskih barv oziroma disperzijskega ometa ter nenosilne mineralne nanose morate odstraniti.

Klejne barve:
Klejno barvo izmijte do čistega. Potreben je predpremaz z izdelkom Synthesa Primer.

Nepremazane grobovlaknene tapete, reliefne tapete ali papirne tapete z vtisnjeno strukturo:
Prebarvajte brez predhodne obdelave.

Slabo sprijete tapete:
Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke papirja.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Odstranite plesnive obloge, površino premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox. Ko se površina dobro posuši, jo premažite z Indeko-W. Preučite tudi razlog za plesen in ga odpravite.
Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi ali maščobnimi madeži: Nikotinske in sajaste/maščobne madeže izmijte z vodo z dodatkom razmaščevalnega čistila, npr. Synthesa Universalreiniger. Počakajte, da se površine dobro posušijo. Posušene vodne madeže v suhem stanju dobro skrtačite. Nanesite zaporni predpremaz s finim temeljnim filtrom Primalon Filtergrund fein. Če je površina zelo zamazana, nanesite še premaz z izdelkom Primalon IsoDeck ali Aqua-inn No-1.

Površine s kristalizacijo soli (izcvetanje):
Kristalizirane madeže na suho odstranite s krtačo. Za predpremaz uporabite Primalon Tiefgrund TB. Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajen oprijem barve oziroma za trajno preprečitev „cvetenja".

Premazovanje akrilnih in drugih tesnilnih mas:
Zaradi specifičnih lastnosti akrilnih in drugih tesnilnih mas se lahko pojavijo razpoke, obarvanja in težave z oprijemom barvnega nanosa. Zato priporočamo, da pred začetkom del obvezno preizkusite barvo na testni površini.

Manjša poškodovana/izbita mesta:
Po ustrezni pripravi popravite površine s polnilno maso Synthesa Füllspachtel, SynthoMur ali Synthesa Handspachtel Easy po predpisanem delovnem postopku in po potrebi nato še grundirajte.

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Postopek nanašanja

Mazanje s čopičem, valjčkanje ali brizganje z brezzračnimi tlačnimi napravami.
Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje.

Redčenje

S čisto vodo (največ 5%).

Sestava nanosov

Obilen, enakomeren nanos premaza PremiumClean, razredčenega z največ 5 % vode. Na kontrastnih površinah ali pod vplivom neugodne osvetlitve (svetloba s strani) je potreben predhoden osnovni nanos, razredčen z največ 5 % vode.
Na različno vpojnih podlagah je potreben predpremaz z izdelkom Synthesa Security Primer.

Poraba

Pribl. 140 ml/m2 na nanos na gladki podlagi, na robati površini ustrezno več (okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite sami na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem
ne sme pasti pod + 5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je premaz po 4 do 6 urah površinsko suh in pripravljen za naslednji nanos. Premaz je lahko izpostavljen obremenitvam in čiščenju po pribl. 14 dneh sušenja. Nizke temperature in visoka zračna vlaga podaljšajo interval sušenja.

Čiščenje orodja

Delovne pripomočke očistite takoj po uporabi z vodo.

Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

Kot brizganja: 40°–50°
Šoba: 0,017–0,019"
Tlak brizganja: 140–160 bar

Opozorilo

Pozor! Prosimo, upoštevajte!
Specialne lastnosti izdelka PremiumClean se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki! Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno mokro na mokro.
Na gladkih površinah in/ali pod vplivom neugodne osvetlitve (svetloba s strani) bo za enakomeren sijaj površine morda potreben še en (drugi) nanos.

Pri uporabi predpremaza PrimalonTiefgrund TB za utrjevanje podlage v notranjih prostorih se lahko pojavi značilen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro zračenje prostorov. Na občutljivih območjih uporabite predpremaz Synthesa Security Primer. Uporaba površinskih dezinfekcijskih sredstev na osnovi fenola lahko povzroči porumenitev površine.

Zaščitno prekrivanje:
Vedno prekrijte okolico delovnih površin, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vode.

Posebna navodila
Razlike v barvnem tonu:
Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih mešanih lastnosti podlage in podobnega se v nanosu barve lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem tonu.

Nagnjenost k svetlečim se praskam (lom polnila):
Na temnih barvnih tonih se pri mehanskih obremenitvah rade pojavijo svetle lise (lom polnila). Priporočamo, da mehansko obremenjene površine v intenzivnih barvnih tonih premažete z zaščitnim premazom Premium Color Strong v enakem barvnem tonu. Upoštevajte navodila v tehnični informaciji za Premium Color Strong.

Popravki:
Vidne sledi popravljenih mest na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija