caparol_pim_import/caparol_si/products/image/177084/053458_premiumcolor_strong-0_SI.png

Premium Color Strong

Zaščitni končni premaz za notranje površine, zmanjša nagnjenost k svetlečim se praskam, poudari intenzivne sijoče barve, poveča mehansko odpornost površine, je skoraj brez emisij in brez topil

Predvidena uporaba

Za notranje stenske in stropne premaze v intenzivnih barvah, za površine z večjimi mehanskimi obremenitvami. Tudi kot zaščitni zaključni premaz (finiš) v istem barvnem tonu kot predhodni pokrivni nanos z barvo Premium Color (poljubna izbira barvnega tona). Premium Color Strong vzpostavi plemenito mat površino s posebno barvno briljanco in zmanjša nagnjenost površine k svetlečim se praskam (lom polnila) pri intenzivnih barvnih odtenkih.

Lastnosti

  • Redčljivo z vodo, prijazno do okolja in skoraj brez vonja 
  • Odlična možnost za izvedbo popravkov
  • Z minimalnimi emisijami in brez topil 
  • Zmanjša nagnjenost k svetlečim se praskam (lom polnila)
  • Izredno robustna, vzdržljiva površina 
  • Intenzivna barvna briljanca 
  • Preprosto obdelovanje
  • Odporno proti dezinfekcijskim sredstvom in čistilom na vodni osnovi

Osnova materiala

Kombinacija specialne polimerne disperzije.

Pakiranje/velikost embalaže

1,25 litra, 5 litrov, 12,5 litra.

Barvni toni

Niansiranje
Premium Color Strong je na voljo le kot osnovni material, zato ga je treba pred vgradnjo niansirati v želenem barvnem tonu s strojnim sistemom za niansiranje ColorExpress.
Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju. Na povezanih površinah vgradite samo barvni ton iz iste proizvodne/serijske šarže.
Briljantni, intenzivni barvni toni utegnejo imeti manjšo pokrivnost. Zato pri teh barvnih tonih priporočamo, da najprej nanesete podoben, pokriven pastelni ton na osnovi bele barve. Morda bosta potrebna dva zaključna nanosa.

Stopnja sijaja

Globoko mat

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži 12 mesecev.

Mokra obraba

pralna barva 1. razreda

Največja velikost zrn

fina (< 100 µm)

Gostota

pribl. 1,10 g/cm3

Ustrezne podlage

Apneno-cementni in cementni ometi iz maltne skupine P II in P III:
Trdne, običajno vpojne omete lahko prebarvate brez predhodne obdelave/predpremaza. Na grobo poroznih, vpojnih ometih z odpadajočim peskom je potreben predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF.

Mavčni in gotovi ometi iz maltne skupine P IV in P V:
Potreben je predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Mavčne omete s sigasto plastjo najprej obrusite in temeljito posesajte prah.

Akustični stropni elementi in akustični ometi:
Sanacija akustičnih sistemov zahteva poseben postopek, Po potrebi zahtevajte tehnični nasvet.

Mavčne gradbene/montažne plošče:
Na vpojne plošče nanesite predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

Mavčno-kartonske plošče:
Obrusite robate sledi gladilke. Nato nanesite predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Če so bile plošče daljše obdobje izpostavljene neposredni svetlobi brez zaščitnega premaza, se lahko pojavi porumenitev. Da porumenela podlaga ne bi prebila skozi barvo, uporabite zaporni premaz z izdelkom Primalon Filtergrund fein/grob ali s Caparol Aqua-inn No-1.

Beton:
Odstranite ostanke ločilnih sredstev in odpadajoče moknate ali peščene substance.

Porobeton:
Potreben je predpremaz z izdelkom Primalon PM 200, razredčenim z vodo v razmerju 1:5.

Les in leseni materiali:
Premažite jih z akrilnimi laki Capacryl ali lazurami DANSKE, ki se redčijo z vodo in so prijazni do okolja.

Nosilni premazi:
Mat, slabo vpojne premaze lahko direktno premažete, sijoče površine in lak pa najprej naredite bolj robate. Grundirajte z izdelkom Primalon Universal Haftgrund.

Nenosilni premazi:
Nenosilne nanose laka in disperzijskih barv oziroma disperzijskega ometa ter nenosilne mineralne nanose morate odstraniti.

Premazi s klejnimi barvami:
Klejno barvo izmijte do čistega. Potreben je predpremaz z izdelkom Synthesa Primer.
Nepremazane grobovlaknene tapete, reliefne tapete ali papirne tapete z vtisnjeno strukturo (gofrirane): Prebarvajte brez predhodne obdelave.

Slabo sprijete tapete:
Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke papirja.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Odstranite plesnive obloge, površino premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox. Ko se površina dobro posuši, jo premažite z Indeko-W. Preučite tudi razlog za plesen in ga odpravite.

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi ali maščobnimi madeži: Nikotinske in sajaste/maščobne madeže izmijte z vodo z dodatkom razmaščevalnega čistila, npr. Synthesa Universalreiniger. Počakajte, da se površine dobro posušijo. Posušene vodne madeže v suhem stanju dobro skrtačite. Nanesite zaporni predpremaz s finim temeljnim filtrom – Primalon Filtergrund fein. Če je površina zelo zamazana, nanesite še premaz z izdelkom Primalon IsoDeck ali Aqua-inn No-1.

Površine s kristalizacijo soli (»cvetenje«):
Kristalizirane madeže na suho odstranite s krtačo. Uporabite predpremaz s Primalon Tiefgrund TB. Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajen oprijem barve oziroma za trajno preprečitev „cvetenja".

Premazovanje akrilnih in drugih tesnilnih mas:
Zaradi specifičnih lastnosti akrilnih in drugih tesnilnih mas se lahko pojavijo razpoke, obarvanja in težave z oprijemom barvnega nanosa. Zato priporočamo, da pred začetkom del obvezno preizkusite barvo na testni površini.

Manjša poškodovana/izbita mesta:
Po ustrezni pripravi popravite površine s polnilno maso Synthesa Füllspachtel, SynthoMur ali Synthesa Handspachtel Easy po predpisanem delovnem postopku in po potrebi nato še grundirajte.

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije ter ločilnih snovi, biti mora suha.
Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Priprava materiala

Pred nanašanjem material dobro premešajte.

Postopek nanašanja

Mazanje s čopičem ali valjčkanje z valjčkom. Med obdelovanjem in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje.
Za valjčkanje uporabite na gladkih podlagah srednjedlaki valjček (višina flora od 14 do 18 mm), na katerem se ne nabira material na robovih. Enakomerno nanesite Premium Color Strong in ga prevaljčkajte vedno v isti smeri.

Redčenje

Izdelek uporabljajte v nerazredčeni obliki.

Sestava nanosov

Za pokrivni vmesni premaz uporabite Premium Color v istem barvnem tonu kot naslednji zaklljučni premaz s Premium Color Strong (preberite in upoštevajte tehnično informacijo za Premium Color). Sledita en ali dna nerazredčena nanosa z zaključnim finišem Premium Color Strong.

Poraba

Približno 125 g/m2 na nanos, odvisno od vpojnosti podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem ne sme pasti pod +5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos. Popolnoma presušena in pripravljena za obremenitve je po približno 3 dneh. Nizke temperature in visoka zračna vlaga podaljšajo interval sušenja.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Pozor! Prosimo, upoštevajte!
Specialne lastnosti izdelka Premium Color Strong se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki! Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno mokro na mokro.

Na gladkih površinah in/ali pod vplivom neugodne osvetlitve (svetloba s strani) bo za enakomeren videz površine morda potreben še en (drugi) nanos. Pri uporabi predpremaza Primalon Tiefgrund TB za utrjevanje podlage na notranjih površinah se lahko pojavi tipičen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro zračenje prostorov. Na občutljivih območjih uporabite predpremaz Synthesa Security Primer. Uporaba površinskih dezinfekcijskih sredstev na osnovi fenola lahko povzroči porumenitev površine.

Zaščitno pokrivanje:
Vedno prekrijte okolico delovnih površin, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vode.

Posebna navodila
Razlike v barvnem tonu:
Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih mešanih lastnosti podlage in podobnega se v nanosu barve lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem odtenku.

Popravki:
Vidne sledi popravkov na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, zmes iz: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1). Lahko izzove alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo in tekočo ali stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija