caparol_pim_import/caparol_si/products/image/114584/041581_premium.png

Premium

Notranja barva z velikim izkoristkom, izjemnim odprtim časom, skoraj brez brizganja, z zelo nizkimi emisijami in brez topil. Primerna za stenske in stropne površine pri vpadu svetlobe s strani. Ustreza 1. razredu mokre obrabe po ÖNORM EN 13300.

Opis

Premium je mineralno matirana zelo izdatna notranja barva z odličnimi lastnostmi, je zelo nizkoemisijska in brez vsebnosti topil ter odporna proti obrabi – drgnjenju in abraziji. Premium prestavlja novo generacijo notranjih barv, ki jih odlikujejo odlične obdelovalne lastnosti z zelo dolgim odprtim časom vgradnje, tako da tudi na površinah z neugodno osvetlitvijo npr. svetloba s strani (progasta svetloba) delovni pasovi niso vidni.

Lastnosti

  • Z minimalnimi emisijami in brez topil
  • Dolg odprti čas za vgradnjo materiala – zato tudi na velikih, povezanih površinah omogoča obdelovanje brez vidnih delovnih prehodov
  • Paroprepustna z sd-vrednostjo < 0,1 m
  • Omogoča optimalne popravke
  • Lahko obdelovanje
  • Možnost redčenja z vodo
  • Visoka pokrivnost
  • Trden oprijem s podlago
  • Vsebuje mineralna polnila, ustreza gradbeno-fizikalnim merilom

Osnova materiala

Na osnovi silakrilne smole ter kombinacije specialne polimerne disperzije.

Pakiranje/velikost embalaže

7 kg, 12,5 kg, 25 kg.
150 kg v sodu, 750 kg v kontejnerju (pripravljeno za brezzračno tlačno brizganje).

Barvni toni

Bela barva kot skladiščeno blago.

Niansiranje:
Možno niansiranje z nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati CaparolColor ali AVAAmphiColor v svetlih odtenkih! Če sami zmešate barvo, zmešajte vedno celotno potrebno količino, da se izognete razlikam v odtenkih. Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju. Na povezanih površinah uporabite samo barvni ton iz iste proizvodne (serijske) šarže.

Stopnja sijaja

Globoko mat.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži 12 mesecev.

Mokra obraba

pralna barva 1. razreda

Kontrastno razmerje

1. razred, pri izkoristku 6,5 m2/l oziroma 300 g/m2

Največja velikost zrn

< 100 µm

Gostota

pribl. 1,56 g/cm³

Ustrezne podlage

Apneno-cementni in cementni ometi iz maltne skupine P II in P III:
Trdne, običajno vpojne omete lahko prebarvate brez predhodne obdelave/predpremaza. Na grobo poroznih, vpojnih peskastih ometih je potreben predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF.

Mavčni in gotovi ometi iz maltne skupine P IV in P V:
Potreben je predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Mavčne omete s sigasto plastjo najprej prebrusite in temeljito posesajte prah.

Akustični stropni elementi in akustični ometi:
Sanacija akustičnih sistemov zahteva poseben postopek. Po potrebi zahtevajte tehnični nasvet.

Mavčne gradbene plošče:
Vpojne plošče obdelajte s predpremazom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF.

Mavčno-kartonske plošče:
Obrusite robate sledi gladilke. Predpremaz z izdelkom Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Plošče, ki ostanejo dalj časa nepremazane na svetlobi, lahko porumenijo. Da porumenela podlaga ne bi prebila skozi barvo, je potreben zaporni premaz z izdelkom Primalon Filtergrund fein/grob ali s Caparol Aqua-inn No-1.

Beton:
Odstranite ostanke ločilnih sredstev in odpadajoče moknate ali peščene substance.

Porobeton:
Potreben je predpremaz z izdelkom Primalon PM 200, razredčenim z vodo v razmerju 1:5.

Les in leseni materiali:
Premažite jih z akrilnimi laki Capacryl ali lazurami DANSKE, ki se redčijo z vodo in so prijazni do okolja.

Nosilni premazi:
Če je nosilni premaz mat in slabo vpojen, ga lahko direktno obdelate. Če pa ima nosilni premaz sijočo ali lakirano površino, površino najprej naredite bolj robato. Sledi predpremaz z izdelkom Primalon Universal Haftgrund.

Nenosilni premazi:
Nenosilne nanose laka in disperzijskih barv oziroma disperzijskega ometa ter nenosilne mineralne nanose morate odstraniti.

Premazi s klejnimi barvami:
Klejno barvo izmijte do čistega. Potreben je temeljni premaz z izdelkom Synthesa Primer.

Nepremazane grobovlaknene tapete, reliefne tapete ali papirne tapete z vtisnjeno strukturo:
Prebarvajte brez predhodne obdelave.

Slabo sprijete tapete:
Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke papirja.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Odstranite plesnive obloge, površino premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox. Ko se površina dobro posuši, jo premažite z Indeko-W. Preučite tudi razlog za nastanek plesni in ga odpravite.

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi ali maščobnimi madeži:
Nikotinske, sajaste in maščobne madeže izmijte z vodo z dodatkom razmaščevalnega čistila, npr. Synthesa Universalreiniger. Počakajte, da se površine dobro posušijo. Posušene vodne madeže v suhem stanju dobro skrtačite. Nanesite zaporni predpremaz s finim temeljnim filtrom – Primalon Filtergrund fein. Če je površina zelo zamazana, nanesite še premaz z izdelkom Primalon IsoDeck ali Aqua-inn No-1.

Površine s kristalizacijo soli (izcvetanje):
Kristalizirane madeže na suho odstranite s krtačo. Za predpremaz uporabite Primalon Tiefgrund TB. Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ne moremo jamčiti za trajen oprijem barve oziroma za trajno preprečitev „cvetenja".

Premazovanje akrilnih in drugih tesnilnih mas:
Zaradi specifičnih lastnosti akrilnih in drugih tesnilnih mas se lahko pojavijo razpoke, obarvanja in težave z oprijemom barvnega nanosa. Zato priporočamo, da pred začetkom del obvezno preizkusite barvo na testni površini.

Manjša poškodovana/izbita mesta:
Popravite jih s polnilno maso Primalon Füllspachtel ali Dalapro H Leicht po navodilih za uporabo izdelka in površino po potrebi premažite še s predpremazom.

Priprava podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Postopek nanašanja

Nanašanje s čopičem, valjčkanje ali brizganje (primerna barva za NESPRI). Pri vgradnji z valjčkom dosežete najboljši rezultat s kratkodlakim vlajčkom. Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje.

Redčenje

S čisto vodo do največ 20 %. Pri tehniki NESPRI-TEC brez redčenja.

Sestava nanosov

Na zelo vpojnih podlagah je potreben globinski predpremaz s Synthesa Security Primer ali Primalon Tiefgrund LF. Vpojne gladke podlage je treba grundirati z univerzalnim predpremazom Primalon Universal-Haftgrund.

Osnovni nanos (predpremaz): Synthesa Primer ali Primalon Tiefgrund LF.
Vmesni nanos: Barvo Premium za vgradnjo na velikih, povezanih površinah razredčite z največ 20 % vode.
Pokrivni nanos: Barvo Premium za vgradnjo razredčite z največ 10 % vode. Pri postopku NESPRI uporabljajte material brez redčenja.

Poraba

Približno 150 g/m2 na nanos na gladki podlagi, na robati površini ustrezno več (okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite sami na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem:
ne sme pasti pod + 5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65-odstotni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos. Nizke temperature in visoka zračna vlaga upočasnijo sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,021"-0,020"
Tlak: 150-180 bar

NESPRI-TEC:
Kot brizganja: 20°-30°
Šoba: 0,015"-0,019"
Tlak: 150-180 bar

Opozorilo

Pozor! Prosimo, upoštevajte:
Specialne lastnosti barve Premium se ohranijo samo, če je ne mešate z drugimi izdelki!
Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro.

Pri uporabi predpremaza Primalon Tiefgrund TB na notranjih površinah se lahko pojavi tipičen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro zračenje prostorov. Na občutljivih območjih uporabite predpremaz Synthesa Security Primer.

Zaščitno pokrivanje:
Vedno prekrijte okolico delovnih površin, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vode.

Posebna navodila:
Razlike v barvnem tonu:
Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih mešanih lastnosti podlage in podobnega se v premazu lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem tonu.

Nagnjenost k svetlečim se praskam (učinek pisanja):
Na temnih barvnih tonih se pri mehanskih obremenitvah rade pojavijo svetle lise (lom polnila).
Priporočamo, da mehansko obremenjene površine v intenzivnih barvnih tonih premažete z zaščitnim premazom Premium Color Strong v enakem barvnem tonu. Upoštevajte navodila v tehnični informaciji za Premium Color Strong.

Popravki:
Vidne sledi popravljenih mest na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni opredeljen kot nevaren v skladu z zakonodajo EU, zato zanj ne veljajo odločbe o označevanju. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Vsebuje od 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on, zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3: 1). Lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo in tekočo ali stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija