CapaSilan

Notranja barva na osnovi silikonske smole. Reši vse probleme na stenskih in stropnih površinah pri vpadu svetlobe s strani.

Predvidena uporaba

CapaSilan je mineralno mat notranja barva z odličnimi lastnostmi, nizkoemisijska in brez vsebnosti topil, abrazijsko odporna.
CapaSilan prestavlja novo generacijo notranjih barv, ki jih odlikujejo odlične delovne lastnosti – enostavno obdelovanje z dolgim odprtim časom, tako da tudi površine z neugodno osvetlitvijo (svetloba s strani) ne kažejo vidnih delovnih pasov. Če strogo upoštevate predpisana navodila za sanacijo, lahko barvo uporabite tudi za obnovitev barve na akustičnih stropnih ploščah in
akustičnih ometih.

Lastnosti

  • Z minimalnimi emisijami in brez topil
  • Brez snovi, ki povzročajo "črnenje " površin
  • Dolg odprti čas za vgradnjo materiala – zato tudi na velikih, povezanih površinah omogoča obdelovanje brez vidnih delovnih prehodov
  • Visoka prepustnost za vodno paro
  • sd-vrednost < 0,1 m
  • Idealna izvedba morebitnih popravkov
  • Preprosto obdelovanje
  • Redčjiva z vodo

Osnova materiala

Kombinacija emulzije silikonske smole in posebne polimerne disperzije.

Pakiranje/velikost embalaže

  • Standardna barva: 5 l, 12,5 l. Airfix: 25 l 
  • ColorExpress: 7,5 l, 12,5 l

Barvni toni

Bela barva.
Možnost niansiranja z nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati AmphiColor ali CaparolColor.
Če niansiranje izvedete sami, vedno pripravite celotno potrebno količino barve, da ne bi nastajale razlike v barvnem tonu. Pri naročilu enega barvnega tona v količini 100 litrov in več lahko barvni ton zmešajo na željo tudi v tovarni. Niansiranje barve CapaSilan je izvedljivo tudi strojno v sistemu ColorExpress po vseh aktualnih barvnih kolekcijah v svetlih tonih s stopnjo svetlosti (= indeksom odboja svetlobe) do pribl. 70. Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju. Na povezanih površinah uporabite samo barvni ton iz iste proizvodne/ serijske šarže.

Stopnja sijaja

Top mat sijaj (po DIN EN 13 300)

Skladiščenje

Na hladnem, brez zmrzovanja.

Tehnični podatki

Karakteristike po DIN EN 13 300: z ninasiranjem lahko pride do odstopanj v tehničnih karakteristikah izdelka.

Mokra obraba

pralna barva razreda 1, obstojna proti mokremu drgnjenju po DIN 53778.

Kontrastno razmerje

razred pokrivnosti 1, pri izkoristku 7 m2/l oz. 140 ml/m2

Največja velikost zrn

fina (< 100 µm)

Gostota

pribl. 1,45 g/cm3

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte tudi VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18363, 3. odstavek.

Priprava podlage

Ometi maltnih skupin PII in PIII/tlačna trdnost po DIN EN 998-1 z najmanj 2 N/mm2:
Trdne, običajno vpojne omete lahko prebarvate pred predhodne obdelave. Na grobo poroznih, peskastih, vpojnih ometih je potreben predpremaz z OptiGrund E.L.F. oziroma CapaSol LF.

Mavčni ometi maltne skupine PIV/tlačna trdnost po DIN EN 13279 z najmanj 2 N/mm2:
Predpremaz s Caparol-Haftgrund za boljši oprijem. Mavčne omete s sigasto površino obrusite, odprašite in obdelajte s predpremazom Caparol-Tiefgrund TB.

Montažne mavčne plošče:
Na vpojnih ploščah je potreben predpremaz z OptiGrund E.L.F. ali Caparol-Tiefgrund TB. Na zelo gostih, gladkih ploščah je potreben predpremaz za boljši oprijem, zato jih grundirajte z izdelkom Caparol-Haftgrund.

Mavčne plošče (mavčno-kartonske plošče):
Pobrusite robate sledi gladike. Utrdite mehke površine iz mavčne mase z utrjevalcem podlage Caparol Tiefgrund TB. Vezni predpremaz s Caparol-Haftgrund za boljši oprijem, OptiGrund E.L.F. ali CapaSol LF. Za plošče z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je potreben zaporni predpremaz z izdelkom Caparol AquaSperrgrund. Upoštevajte tehnično smernico št. 12.

Beton:
Odstranite morebitne ostanke ločilnih sredstev in moknate ali peskaste substance.

Porobeton:
Predpremaz z izdelkom Capaplex, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 3.

Zid iz apnenega peščenca in vidnih opečnih zidakov:
Prebarvajte brez predhodne obdelave.

Nosilni premazi:
Mat, slabo vpojne premaze lahko prebarvate direktno. Na velikih, povezanih površinah lahko s predpremazom CapaSol LF ali OptiGrund E.L.F.) podaljšate odprti čas za vgradnjo barve. Sijoče površine in lak najprej naredite bolj robate. Vezni predpremaz s Caparol-Haftgrund za boljši oprijem.

Odstranite nenosilne premaze:
nenosilne lakirane površine, disperzijske barve ali disperzijske omete. Na slabo vpojnih, gladkih površinah je potreben predpremaz s Caparol Haftgrund. Na grobo poroznih, peskastih ali vpojnih površinah je potreben predpremaz z OptiGrund E.L.F. oziroma CapaSol LF. Nesnosilne mineralne barve mehansko odstranite in odprašite površine. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

Akustični stropni elementi in akustični ometi:
Sanacija akustičnih sistemov zahteva poseben delovni postopek. Podrobna navodila za sanacijo akustičnih sistemov si lahko preberete v Caparolovem priročniku o tehnologiji brizganja. Priročnik lahko dobite pri Caparou. Po potrebi zahtevajte tehnični nasvet.

Premazi s klejnimi barvami:
Izmijte do čistega. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane grobovlaknene tapete, reliefne tapete ali papirne tapete z vtisnjeno strukturo:
Prebarvajte brez predhodne obdelave.

Slabo sprijete tapete:
Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke odpadnega papirja. Sledi predpremaz z utrjevalcem podlage Caparol-Tiefgrund TB.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Z mokrim čiščenjem odstranite plesnive obloge in glive. Napojite površine z zaščitnim sredstvom Capatox ali FungiGrund in počakajte, da se popolnoma posušijo. Predpremaz izvedite glede na vrsto in stanje podlage. Če so površine močno napadene, je potreben zaključni nanos z Indeko-W, Malerit-W ali Fungitex-W. Pri tem upoštevajte zakonske in uradne predpise (npr. za delo z biocidi in nevarnimi snovmi).

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, ali maščobnimi madeži:
Nikotinske in sajaste/maščobne madeže izmijte z vodo z dodatkom gospodinjskega razmaščevalnega čistila. Počakajte, da se površine dobro presušijo. Posušene vodne madeže v suhem stanju dobro skrtačite. Nanesite izolacijski/zaporni predpremaz s Caparol AquaSperrgrund. Če so površine zelo zamazane, izvedite še zaključni premaz z Aqua-inn Nº1.

Les in leseni materiali:
Premažite z vodnoredčljivimi ekološkimi akrilnimi laki Capacryl ali PU-laki Capacryl.

Manjši popravki:
Omet popravite in zgladite z maso Caparol-Akkordspachtel po delovnih navodilih in, če je potrebno, površino tudi grundirajte.

Postopek nanašanja

Nanašate lahko s čopičem, valjčkom ali z brezzračnimi brizgalnimi napravami Airless.
Nanos z Airless: kot brizganja: 50 °; šoba: 0,021–0,026 "; tlak brizganja: 150–180 bar.

Sestava nanosov

Osnovni in vmesni premaz: barva CapaSilan, razredčena z največ 10 % vode.
Zaključni premaz: barva CapaSilan, razredčena z največ 5 % vode.

Poraba

Pribl. 140 ml/m2 na nanos na gladki podlagi. Na robati podlagi je poraba ustrezno večja. Točno porabo ugotovite na manjši testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja dovoljena temperatura med obdelovanjem in sušenjem: +5 °C – velja za zrak in podlago.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos. Popolnoma presušena in pripravljena za obremenitve je po pribl. 3 dneh. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti intervali podaljšajo.

Čiščenje orodja

Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo.

Opozorilo

Pri brezzračnem brizganju barvo dobro premešajte in precedite skozi sito. Če uporabite globinski predpremaz Caparol-Tiefgrund TB na notranjih površinah, se lahko pojavi tipičen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro zračenje prostorov. Na občutljivih območjih uporabite raje utrjevalec ometa AmphiSilan-Putzfestiger, ki ne vsebuje aromatov in je skoraj brez vonja. Za minimiranje vidne progavosti in vidne strukture valjčka priporočamo, da svež nanos barve takoj še enkrat prevaljčkate s kratkodlakim valjčkom, pri katerem se material ne nabira na robovih valjčka (na primer z valjčkom Rotanyl 18 znamke Rotaplast). Vidne sledi popravkov na površini so odvisne od mnogih dejavnikov, zato so neizogibne (tehnična smernica BFS št. 25).

Izvedensko mnenje/atest

Meritev absorpcije zvoka po DIN EN 20354. Poročilo o preskusu št. 48690 je izdal svetovalni biro za zvočno tehniko Müller-BBM, Planegg. Za neoporečno uporabo izdelka v notranjih prostorih jamči inštitut Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI), ki je izdelku podelil znak kakovosti TÜV z oznako„preizkušeno glede škodljivih snovi". Atest Vam pošljemo na zahtevo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Zaščitite oči in kožo pred brizganjem barve. Če izdelek pride v oči ali v stik s kožo, ga takoj temeljito izperite z vodo. Pri brizganju ne vdihavajte meglice. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Delovne pripomočke očistite takoj po uporabi z vodo in milom. Podrobnosti si preberite v varnostnem listu.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka odstranite kot odpadke barv na vodni osnovi, posušene ostanke izdelka odstranite kot strjene barve ali kot gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-SF01

Deklaracija sestavin

Polivinilacetatne smole/polisiloksan, titanov dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervansi.

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo. Če obdelujete podlago, ki ni navedena v tej tehnični informaciji, se morate prej posvetovati s Caparolovimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list