MattLatex

Pralna barva razreda 2, ustreza obstojnosti na drgnjenje v skladu z DIN 53778.

Predvidena uporaba

Za kakovostne notranje premaze, ki so obstojni na drgnjenje in ohranjajo strukturo ter imajo izrazito mat površino. Ker je brez topil, jo lahko uporabite tudi na občutljivih delovnih in stanovanjskih površinah. Primerna za obnovitvene premaze oz. kot premaz za grobo vlaknate, reliefne in papirnate tapete z vzorci, tudi za stenske obloge Capaver Glasgewebe.

Lastnosti

  • Brez topil in mehčal.
  • Brez snovi, ki povzročajo sajavost.
  • Z vodo redčljiva, okolju prijazna in skoraj brez vonja.
  • Paroprepustna
  • sd-vrednost < 0,1 m
  • Dobro pokriva, tako da je največkrat potrebna le ena plast.

Osnova materiala

Lateks iz umetnega materiala, v skladu z DIN 55945.

Pakiranje/velikost embalaže

  • Običajno blago: 12,5 l. Airfix: 25 l hobok, 120 l pleskarski sod, 480 l kontejner iz plemenitega jekla
  • Starinsko bela: 15 l. Airfix: 25 l hobok, 120 l pleskarski sod
  • Bela: 12,5 l. Airfix: 25 l hobok
  • ColorExpress: 12,5 l

Barvni toni

Bela, starinsko bela (pribl. RAL 9010) in intenzivno bela (pribl. RAL 9016).
Caparol-MattLatex lahko sami niansirate z nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati CaparolColor in AmphiColor®. Če niansiranje izvedete sami, zmešajte celotno potrebno količino, da se izognete razlikam v odtenku. Pri naročilu enega barvnega odtenka v količini 100 litrov in več vam lahko na zahtevo barvo zmešajo tudi v tovarni in dostavijo.
Caparol-MattLatex je mogoče v sistemu ColorExpress strojno niansirati v vseh običajnih barvnih kolekcijah v svetlih odtenkih do indeksa odboja svetlobe (primerjalna stopnja svetlosti) pribl. 70. Preverite ustreznost barvnega odtenka pred obdelavo, da prepoznate napake v niansi. Na povezanih površinah uporabljajte le barvne odtenke iste proizvodnje (šarže). Pri sijajnih, intenzivnih barvnih odtenkih je lahko pokrivnost slabša. Zato pri takih barvnih odtenkih priporočamo, da predhodno nanesete primerljiv pastelni barvni odtenek, ki prekriva in temelji na beli barvi. Morda bo potreben še drugi zaključni premaz.

Stopnja sijaja

Globoko mat (v skladu z DIN EN 13 300)

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.

Tehnični podatki

Karakteristike v skladu z z DIN EN 13 300:
Pri niansiranju lahko pride do odstopanj od tehničnih karakteristik.

Mokra obraba

pralna barva razreda 2, ustreza odpornosti na pranje v skladu z DIN 53778

Kontrastno razmerje

stopnja pokrivnosti - razred 1, velja za porabo 8 m2/l oz. 125 ml/m2

Največja velikost zrn

fina (< 100 µm)

Gostota

pribl. 1,5 g/cm3

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Podlage morajo biti čiste, brez ločilnih snovi in suhe. Upoštevajte VOB (nemški Pravilnik o naročilih in pogodbah za gradbene storitve), del C, DIN 18 363, odstavek 3.

Priprava podlage

Omet maltnih skupin PII in PIII/tlačna trdnost najmanj 2 N/mm2 v skladu z DIN EN 998-1:
trden, običajno vpojenomet, premažite brez predhodne obdelave. Grobo porozne, peskaste, vpojne omete premažite s predpremazom OptiGrund E.L.F. oz. CapaSol LF.

Mavčni omet maltne skupine PIV/tlačna trdnost najmanj 2 N/mm2 v skladu z DIN EN 13279:
mavčni omet s slojem cementnega sintra zbrusite, obrišite prah in grundirajte s predpremazom Caparol-Tiefgrund TB.

Gradbene mavčne plošče:
Vpojne plošče premažite s predpremazom OptiGrund E.L.F. ali Caparol-Tiefgrund TB. Zelo zgoščene, gladke plošče premažite s predpremazom Caparol-Haftgrund, ki zagotavlja oprijem.

Mavčne plošče (mavčno-kartonske plošče):
Zbrusite robate sledi gladilke. Mehke in zbrušene mavčne površine utrdite s sredstvom Caparol-Tiefgrund TB. Grundirajte s sredstvom Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ali CapaSol LF. Plošče z vodotopnimi sestavinami, ki razbarvajo, premažite z grundirnim sredstvom Caparol AquaSperrgrund. Upoštevajte navodila tehnične smernice BFS, št 12.

Beton:
Odstranite morebitne ostanke ločilnih sredstev ter mokaste in peskaste snovi.

Porobeton:
Grundirajte s sredstvom Capaplex, razredčenim z vodo 1: 3

Zidovi iz apnenega peščenca in opeke:
Premažite brez predhodne obdelave.

Nosilni premazi:
Mat in slabo vpojne premaze obdelajte neposredno. Sijajne površine in lakirne premaze naredite bolj robate. Grundirajte s predpremazom Caparol-Haftgrund.

Nenosilni premazi:
Odstranite sloje nenosilnega laka, disperzijskih barv ali ometa iz umetne smole. Slabovpojne, gladke površine premažite s predpremazom Caparol-Haftgrund. Grobo porozne, peskane oz. vpijajoče površine premažite s predpremazom OptiGrund E.L.F. oz. CapaSol LF. Nenosilne sloje mineralnih barv odstranite mehansko in s površin obrišite prah. Grundirajte s predpremazom Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi s klejnimi barvami:
Temeljito izperite. Grundirajte s predpremazom Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane grobo vlaknate, reliefne tapete ali papirnate tapete z vzorci:
Premažite brez predhodne obdelave.

Slabo sprijete tapete:
Popolnoma odstranite. Izperite ostanke lepila in papirja. Grundirajte s Caparol-Tiefgrund TB.

Plesnive površine:
Plesen odstranite z mokrim čiščenjem. Površine sperite s sredstvom Capatox oz. FungiGrund in pustite, da se popolnoma posušijo. Glede na vrsto in sestavo podlage nanesite ustrezen predpremaz. Pri zelo plesnivih površinah nanesite zaključni sloj Indeko-W, Malerit-W ali Fungitex-W. Pri tem morate upoštevati zakonske in uradne predpise (npr. Uredbo o bioloških materialih in zaščiti pred nevarnimi snovmi).

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi ali mastnimi madeži:
Nikotinske, sajaste ali mastne madeže sperite z vodo z dodatkom gospodinjskega čistila, ki topi maščobe in pustite, da se popolnoma posušijo. Osušene vodne madeže očistite s suhim krtačenjem. Nanesite izolirno grundirno sredstvo Caparol AquaSperrgrund. Na zelo umazane površine nanesite zaključni premaz Aqua-inn No1.

Les in lesni material:
Premažite z akrilnimi laki Capacryl Acryl ali Capacryl PU, ki so topni v vodi in okolju neškodljivi.

Mesta z majhnimi pomanjkljivostmi:
Po ustrezni predpripravi s polnilno maso Caparol-Akkordspachtel izvedite popravila v skladu z delovnimi navodili in po potrebi naknadno grundirajte.

Postopek nanašanja

Uporabite čopič, valj in naprave za brezzračno brizganje Airless.

Brezzračni nanos Airless:
Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,019–0,021"
Tlak brizganja: 150–180 bar
Delovno orodje po uporabi očistite z vodo.

Sestava nanosov

Obilen, enakomeren premaz z barvo Caparol-MattLatex, razredčeno z največ 5 % vode. Na barvno razgibanih/kontrastnih površinah je pred tem potreben še osnovni nanos barve, razredčene z največ 10 % vode. Na različno vpojnih površinah je obvezen predpremaz s Caparol-Haftgrund.

Poraba

Pribl. 125 ml/m2 na delovni hod na gladki podlagi. Na grobih površinah ustrezno več.
Natančno porabo določite na poskusni površini.

Pogoji pri izvedbi

Spodnja meja temperature za obdelavo in sušenje:
+5 °C za zrak v okolici in podlago.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in relativni vlažnosti zraka 65 % je po 4 do 6 urah površina suha in lahko jo prebarvate.
Popolnoma suha je po približno 3 dneh, ko jo lahko tudi obremenite.
Pri nižji temperaturi in višji vlažnosti zraka se ta čas podaljša.

Opozorilo

Da bi preprečili vidna prekrivanja, delajte neprekinjeno s tehniko »mokro na mokro«. Pri nanosu z brezzračnim brizganjem Airless barvo dobro premešajte in uporabite rešetko. Pri uporabi Caparol-Tiefgrund TB v notranjih prostorih se lahko pojavi značilen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro prezračevanje. Na občutljivih območjih uporabite utrjevalec ometa brez aromatov in skoraj brez vonja AmphiSilan.
Vidne sledi popravkov na površini so odvisne od mnogih dejavnikov in so neizogibne (tehnični list BFS št. 25).

Izvedensko mnenje/atest

Neoporečno uporabo na notranjih površinah je ocenil inštitut Fraunhofer Wilhelm-Klauditz (WKI) in jo označil z znakom kakovosti TÜV - preizkušeno na škodljive snovi. Izvedensko mnenje dobite na zahtevo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Shranjujte zunaj dosega otrok. Ne vdihujte meglice aerosolov. Med obdelavo in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Pri delu z barvo ne jejte, pijte ali kadite. Pri stiku z očmi ali kožo takoj temeljito sperite z vodo. Ne zlivajte v kanalizacijo, stoječo/tekočo vodo ali zemljo. Delovno orodje takoj po uporabi očistite z vodo in milom. Podrobni napotki so navedeni v varnostnem listu.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte le popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke materiala lahko odstranite kot odpadke barv na vodni osnovi, posušene ostanke materiala pa kot strjene barve ali kot gospodinjski odpadek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

tega proizvoda (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Ta proizvod vsebuje < 1 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Poliakrilna smola, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, aditivi, konzervansi (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon)

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za obdelavo. Če je konkreten primer problematičen, Vam naši strokovni svetovalci lahko pomagajo s podrobnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija