caparol_pim_import/caparol_si/products/image/180187/054489_caparol_amphisilan_voll_und_abtoenfarbe_SI.png

AmphiSilan Volltonfarben

(čiste nasičene barve za niansiranje)
Nasičene barve in barvni koncentrati na silikonski osnovi za zunanjo uporabo

Opis

Intenzivne nasičene barve in barvni koncentrati na osnovi silikonske smole.
Posebej so primerni za intenzivne barvne premaze, za niansiranje izdelkov Primasil in CarboSol
ter za niansiranje silikonskih strukturnih ometov Capatect.

Lastnosti

  • Vremensko obstojno
  • Redčljivo z vodo, prijazno do okolja in nevtralnega vonja 
  • Prepustno za CO2
  • Dobra pokrivnost 
  • Stabilno na svetlobi

Osnova materiala

Kombinacija emulzije silikonske smole in posebne polimerne disperzije.

Pakiranje/velikost embalaže

750 ml

Barvni toni

Oker, oksidno rdeča, črna, umbra, oksidno oranžna, oksidno rjava, rumena, zelena, ultramarin, kobaltno modra.

Stopnja sijaja

Mat.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži 12 mesecev.

Gostota

Pribl. 1,50 g/cm3

Ustrezne podlage

Novi apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
Novi ometi morajo biti površinsko suhi in popolnoma utrjeni.
Za nevtralizacijo premažite z zaščitnim premazom Histolith Fluat. Odstranite nestabilne ali moknate površine in morebitno sigo, grundirajte s koncentratom Primasil Grundkonzentrat, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 1.

Stari trdni apneni, apneno-cementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
Močno zamazane podlage krepko skrtačite ali temeljito očistite z vročim parnim curkom.
Nanesite koncentrirani predpremaz Primasil Grundkonzentrat, razredčen z vodo v razmerju 1: 1.

Ometi s površinsko odpadajočim peskom:
Na suho obdelajte s krtačo in celotno površino grundirajte s koncentratom Primasil Grundkonzentrat, razredčenim z vodo v razmerju 1: 1.

Stare mineralne barve:
Trdno sprijete, vremensko nepostarane stare barve očistite na suho ali mokro.
Vremensko postarane mineralne barve odstranite, nanesite Primasil Grundkonzentrat, razredčen z vodo v razmerju 1: 1.

Stare disperzijske barve in ometi:
Za trdno sprijete in nekredaste disperzijske barve/omete velja, da se fasadna barva Primasil Fassadenfarbe nanje sicer dobro prime, vendar pa želena stopnja paroprepustnosti ni zagotovljena zaradi stare podlage. Slabo sprijete disperzijske barve/omete morate odstraniti z luženjem in s parnim curkom.

Vlakneno-cementne plošče:
Pri barvanju surovih vlakneno-cementnih plošč lahko pride do "cvetenja", če plošče še niso dovolj karbonizirale, zlasti pri srednje do zelo temnih barvnih tonih.
Tu priporočamo izolirni oziroma zaporni predpremaz z izdelkom Capalac 2K -Uniprimer 481.

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije ter ločilnih snovi, biti mora suha.
Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Konstrukcijski ukrepi:
Naprej štrleče gradbene elemente, kot so napušč/zidni venci, okenske police, zidne krone (zgornji del zidu) ipd. morate strokovno prekriti, da preprečite zamazanje ali močnejše vlaženje zidovja.

Dvigajoča se vlaga:
Zaradi dvigajoče se vlage v zidovju se barvni premazi lahko prehitro uničijo. Trajen uspeh je zagotovljen samo z vgradnjo horizontalne izolacije. Dobro in dolgotrajno rešitev omogoča uporaba sanacijskega sistema Capatect. Zlasti pri starejših objektih je dobra rešitev vzpostavitev sušilnih oziroma izparjevalnih con iz filtrirnega gramoznega sloja med podzidkom in zemljo.

Algaste in plesnive površine:
Če so površine napadle alge ali glive, jih najprej očistite z mokrim komprimiranim curkom ob upoštevanju zakonskih predpisov. Nato površine obilno premažite s sredstvom Capatox, ki naj dobro prepoji podlago. Pustite, da se posuši. POMEMBNO! Ne spirajte.

Popravljanje ometa:
Pri popravljanju odprtih razpok in poškodovanih mest v ometu morate paziti na to, da sanacijska malta po trdnosti in strukturi ustreza obstoječemu ometu. Popravki ometa se morajo pred premazovanjem do konca strditi in presušiti. Za nevtralizacijo premažite popravljena mesta z zaščitnim premazom Histolith Fluat. Manjše pomanjkljivosti lahko izravnate kar s fasadno maso Synthesa ali Silitol Fassadenspachtel.

Površine s kristalizacijo soli (izcvetanje):
Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli ("cvetenjem") obstaja možnost, da barva ne bo ohranila trajnega videza, saj izdelek ne prepreči ponavljanja kristalizacije. Proizvajalec ne jamči za navedeno.

Postopek nanašanja

Mazanje s čopičem, valjčkanje ali brizganje.

Niansiranje
Če sami zmešate barvo, zmešajte vedno celotno količino, da se izognete razlikam v odtenkih. Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju. Na povezanih površinah uporabite samo barvni ton iz iste proizvodne šarže.
Briljantni, intenzivni barvni toni utegnejo imeti manjšo pokrivnost. Zato pri teh barvnih tonih priporočamo, da najprej nanesete podoben, pokriven pastelni ton na osnovi bele barve.
Glede na izbrani odtenek bo morda potrebno več nanosov od navedenih.

Redčenje

S čisto vodo (največ 10 %).

Sestava nanosov

Osnovni premaz: AmphiSilan z najvel 10 % dodane vode.
Zaključni premaz: AmphiSilan z največ 5 % dodane vode.

Poraba

Približno 150 do 200 ml/m2 na nanos, odvisno od vpojnosti podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem ne sme pasti pod +5 °C, ne delajte na direktni sončni pripeki, dežju ali močnem vetru. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-relativni zračni vlagi je barva površinsko suha po 2 do 3 urah,
naslednji nanos sledi po 12 urah. Nizke temperature in visoka zračna vlaga upočasnijo sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Ni primerno za vodoravne površine, ki so izpostavljene vodi.

Zaščitno prekrivanje:

Vedno prekrijte okolico delovnih površin, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vode.

Razlike v barvnem tonu:
Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih mešanih lastnosti podlage in podobnega se v nanosu barve lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem odtenku.

Stabilnost barvnega tona:
Pod vplivom okolja, časa, uporabe, UV-sevanja in vlage ter drugega se na površini barvnega nanosa sčasoma lahko pojavijo spremembe barvnega tona.

Nagnjenost k svetlečim se praskam (učinek pisanja):
Na temnih barvnih tonih se pri mehanskih obremenitvah rade pojavijo svetle lise (lom polnila). Gre za specifično lastnost vseh mat fasadnih barv, ki pa nikakor ne poslabša kakovosti barvnega premaza.

Popravki:
Vidne sledi popravkov na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek. S premazno-tehničnimi sredstvi lahko premažete samo brezhibne toplotnoizolacijske kontaktne sisteme (TIKS). Pomanjkljive površine morate prej sanirati po standardu ÖNORM B 6410 (priloga C). Na TIKS z EPS-izolacijo (stiroporom) ne smete uporabljati predpremazov z vsebnostjo topil! Pri izvedbi barvnih premazov mora indeks odboja svetlobe znašati > 25.

Potekle sledi pomožnih snovi (omočil):
Na tesnih, hladnih podlagaj ali pri upočasnjenem sušenju zaradi vpliva vremena se pri večji vlagi (dež, rosa, megla) pojavijo pomožne sestavine na površini premaza.
Videti so kot rumenkasto prozorne, nekoliko lesketajoče in lepljive potekle sledi. Te pomožne sestavine so vodotopne in pod vplivom večje količine vode, na primer večkratnih močnejših padavin, samodejno izginejo. Kakovost posušenega barvnega premaza zaradi tega ni trajno prizadeta. Če bi se kljub temu odločili za ponovno premazovanje, te potekle sledi sestavin/pomožnih snovi najprej navlažite in po kratkem učinkovanju vode izmijte do čistega. Dodatno grundirajte podlago. Če izdelek nanašate v ugodnih klimatskih pogojih, se zgoraj navedene potečene sledi sestavin ne pojavijo.

Posebna navodila
Ne uporabljajte na lakih, podlagah s kristalizacijo soli, na umetnih masah in lesu!

Pozor! Prosimo, upoštevajte:
Pri niansiranju premaznih sredstev veljajo izvedbeni predpisi izdelka, ki ga niansiramo.
Specialne lastnosti tega izdelka se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi premaznimi sredstvi, še zlasti ne z nasičenimi barvami na disperzijski ali silikatni osnovi ali z drugimi barvnimi koncentrati.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija