caparol_pim_import/caparol_si/products/image/157296/050826_indeko_w_AT_25kg_SI.png

Indeko-W

Notranja disperzijska barva brez vonja z dolgotrajno zaščito proti plesni. Pralna barva razreda 2 (obstojnost proti mokremu drgnjenju) po ÖNORM EN 13300. Primerna za shrambe.

Opis

Disperzijska barva na osnovi umetne smole, obstojna proti mokremu brisanju in obrabi, z zaščito filma, za notranje površine, ki jih lahko ogroža plesen, na primer za vlažne gospodarske prostore, kot so pivovarne, mlekarne, klavnice, živilsko-predelovalni obrati ipd. Tudi kot podporno okolje za vzdrževanje ustrezne higiene v kuhinjah, kopalnicah in v zasebnih stanovanjih. Ta izdelek je v skladu z uredbo EU 528/2012 in vključuje naslednje biocide:Octylisothiazolinone (CAS št. 26530-20-1), Iodpropinylbutylcabamat (CAS št. 55406-53-6) Cink pyrithione (CAS št. 13463-41-7).

Lastnosti

  • Redčljiva z vodo, brez topil in skoraj brez vonja
  • Obstojna proti dezinfekcijskim in čistilnim sredstvom na vodni osnovi
  • Paroprepustna, sd -vrednost H2O < 0,1 m
  • S konzervansom filma za zaščito pred glivami in bakterijami
  • Dolgotrajna fungicidna zaščita končnega premaza

Osnova materiala

Disperzija umetne smole.

Pakiranje/velikost embalaže

7 kg, 25 kg

Barvni toni

Bela kot skladiščeno blago.

Niansiranje:
Z nasičenimi barvami in barvnimi koncentrati za niansiranje CaparolColor ali AVAAmphiColor (največ 5 %). Priporočamo samo svetle tone. Če dodate preveč niansirne barve, zmanjšate učinkovitost zaščite proti plesni.
Če sami zmešate barvo, zmešajte vedno celotno količino, da se izognete razlikam v odtenkih. Pred nanašanjem vedno preverite ustreznost barvnega tona, saj lahko pride do napak pri niansiranju. Na povezanih površinah uporabite samo barvne tone iz iste proizvodne/ serijske šarže.

Stopnja sijaja

Mat

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži 12 mesecev.

Mokra obraba

Pralna barva razreda 2

Največja velikost zrn

fina (< 100 µm)

Gostota

pribl. 1,40 g/cm³

Ustrezne podlage

Apneno-cementni in cementni ometi iz maltne skupine P II in P III:
Trdne, običajno vpojne omete lahko prebarvate brez predhodne obdelave/ predpremaza. Na grobo poroznih, vpojnih ometih z odpadajočim peskom je potreben predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF.

Mavčni in gotovi ometi iz maltne skupine P IV in P V:
Predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF ali Synthesa Security Primer. Mavčne omete s sigasto plastjo najprej prebrusite in temeljito posesajte prah.

Akustični stropni elementi in akustični ometi:
Sanacija akustičnih sistemov zahteva poseben postopek, Po potrebi zahtevajte tehnični nasvet.

Mavčne gradbene plošče:
Če so plošče vpojne, jih grundirajte z izdelkom Primalon Tiefgrund LF ali Synthesa Security Primer.

Mavčno-kartonske plošče:
Obrusite robate sledi gladilke. Predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF ali Synthesa Security Primer.

Beton:
Odstranite ostanke ločilnih sredstev in odpadajoče moknate in peščene substance.

Porobeton:
Potreben je predpremaz z izdelkom Primalon PM 200, razredčenim z vodo v razmerju 1:5.

Les in leseni materiali:
Premažite jih z akrilnimi laki Capacryl ali izdelki DANSKE, ki se redčijo z vodo in so prijazni do okolja.

Nosilni premazi:
Če je nosilni premaz mat in slabo vpojen, ga lahko direktno obdelate z notranjo disperzijo. Če pa ima nosilni premaz sijočo ali lakirano površino, površino najprej naredite bolj robato. Sledi predpremaz z izdelkom Primalon Universal Haftgrund.

Nenosilni premazi:
Nenosilne sloje laka in disperzijskih barv oziroma disperzijskega ometa ter nenosilne mineralne sloje morate odstraniti.

Premazi s klejnimi barvami:
Klejno barvo izmijte do čistega. Predpremaz z izdelkom Primalon Tiefgrund LF ali Synthesa Security Primer.

Nepremazane grobovlaknene tapete, reliefne tapete ali papirne tapete z vtisnjeno strukturo:
Prebarvajte z notranjo disperzijo brez predhodne obdelave.

Slabo sprijete tapete:
Odstranite do čistega. Izmijte škrobno lepilo in ostanke papirja.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Odstranite plesnive obloge, površino premažite z nerazredčenim sredstvom Capatox. Ko se površina dobro posuši, jo premažite z Indeko-W. Preučite tudi razlog za nastanek plesni in ga odpravite.

Površine z nikotinskimi, vodnimi, sajastimi, oljnimi ali maščobnimi madeži:
Nikotinske in sajaste/maščobne madeže izmijte z vodo z dodatkom razmaščevalnega čistila, npr. Synthesa Universalreiniger. Počakajte, da se površine dobro posušijo. Posušene vodne madeže v suhem stanju dobro skrtačite. Pred začetkom del obvezno izdelajte prepričljivo testno površino. Če je površina zelo zamazana z nikotinskimi ali sajastimi oblogami, zapora z Indeko-W morda ne bo zadostovala. V tem primeru priporočamo, da zamazano površino renovirate z notranjo barvo z vsebnostjo topil, na primer Synthesan DupaMatt ali Rapidomatt.

Površine s kristalizacijo soli (izcvetanje):
Kristalizirane madeže na suho odstranite s krtačo. Uporabite predpremaz s Primalon Tiefgrund TB. Pri premazovanju površin s kristalizacijo soli (izcvetanjem) ne moremo jamčiti za trajen oprijem premaza oziroma za trajno preprečitev izcvetanja.

Premazovanje akrilnih in drugih tesnilnih mas:
Zaradi specifičnih lastnosti akrilnih in drugih tesnilnih mas se lahko pojavijo razpoke, obarvanja in težave z oprijemom barvnega nanosa. Zato priporočamo, da pred začetkom del obvezno preizkusite barvo na testni površini.

Manjša poškodovana mesta:
Popravite jih s polnilno maso Primalon Füllspachtel ali Dalapro H Leicht po navodilih za uporabo izdelka in površino po potrebi premažite še s predpremazom.

Priprava podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Postopek nanašanja

Mazanje s čopičem ali valjčkanje z valjčkom.

Redčenje

S čisto vodo do največ 10 %.

Sestava nanosov

Odstranite morebitno plesen z mokrim čiščenjem.
Po čiščenju premažite površine z nerazredčenim sredstvom Capatox.
Osnovni nanos: Barva Indeko-W, razredčena z največ 10 % vode.
Zaključni nanos: Barva Indeko-W, razredčena z največ 5 % vode.

Poraba

Približno 200 g/m2 na nanos na gladki podlagi, če je površina robata pa ustrezno več.
(Okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini). Debelina sloja bistveno vpliva na dolgotrajen baktericidni in fungicidni učinek, zato notranjo barvo Indeko-W vedno nanašajte obilno in enakomerno.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem:
ne sme pasti pod + 5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos. Nizke temperature in visoka zračna vlaga upočasnijo sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Pozor! Prosimo, upoštevajte!
Specialne lastnosti izdelka Indeko-W se ohranijo samo, če ga ne mešate z drugimi izdelki!
Vidne delovne prehode preprečite tako, da barvo nanašate neprekinjeno mokro na mokro.
Pri uporabi predpremaza Primalon Tiefgrund TB za utrjevanje podlage na notranjih površinah se lahko pojavi tipičen vonj po topilih. Zato poskrbite za dobro zračenje prostorov. Na občutljivih območjih uporabite predpremaz Synthesa Security Primer.

Zaščitno pokrivanje:
Vedno prekrijte okolico delovnih površin, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen in kovino. Barvne madeže takoj izmijte s čisto vode.

Prekrivne možnosti:
Premaz z izdelkom Indeko-W je mogoče prekriti z disperzijskimi barvami/ometi in z barvami/ometi iz polimerizirane umetne smole.
Oljne barve in barve iz alkidne smole niso primerne, ker snovi, ki jih vsebuje Indeko-W, preprečujejo sušenje.

Posebna navodila:
V prostorih za skladiščenje ali predelavo živil ni dovoljena uporaba predpremazov z vsebnostjo topil. Zato v teh prostorih za predpremaz uporabite izključno izdelek Primalon Tiefgrund LF ali Security Primer. Prostor, obdelan z Indeko-W, naj se zrači vsaj 3 dni pred nadaljnjo uporabo.

Razlike v barvnem tonu:
Zaradi zelo različne alkalnosti, neenakomerne vpojnosti ali različnih mešanih lastnosti podlage in podobnega se v nanosu barve lahko pojavijo madeži oziroma razlike v barvnem odtenku.

Popravki:
Vidne sledi popravkov na površini so odvisne od več dejavnikov in so neizogibne, čeprav uporabljate originalni izdelek.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
Vsebuje 2-metil-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-on. Lahko povzroči alergične reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list