caparol_pim_import/caparol_si/products/image/154890/050181_Sensitiv_12,5l.png

Sensitiv

Okoljsko sprejemljiva notranja barva najvišje kakovosti.
Primerna tudi za alergike – ne vsebuje sredstev za konzerviranje.

Predvidena uporaba

Naravna notranja barva na disperzijski osnovi za posebej občutljiva območja in ljudi. Zaradi recepture z nadzorovano vsebnostjo alergenov je izjemno primerna za alergike. Caparol Sensitiv je primeren za nove in obnovitvene premaze vseh običajnih notranjih površin v bivalnem in delovnem območju. Caparol Sensitiv nudi v kombinaciji z našim izdelkom ElectroShield obsežne možnosti zdravstveno zavestnih premazov.

Lastnosti

 • Ne vsebuje sredstev za konzerviranje.
 • Patentirana receptura.
 • Ne vsebuje topil
 • Ne vsebuje mehčal.
 • Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi.
 • Higienična za zrak v prostoru.
 • Certifikat »Primerno za alergike«, zunanje spremljanje v skladu s poročilom o preizkusu RW TÜV Essen.
 • Se redči z vodo.
 • Bele barve.
 • Visokodifuzijska.
 • sd-vrednost < 0,1 m
 • Rahlo polnilna.
 • Zelo preprosta za obdelavo.

Osnova materiala

Disperzija umetne snovi po DIN 55945.

Pakiranje/velikost embalaže

 • Standardna barva: 5 l , 12,5 l

Barvni toni

Bela barva.
Barvo lahko niansirate največ do 10 odstotkov s polnimi barvami ali barvami za niansiranje iz serije AmphiColor ali CaparolColor (nekdanji Alpinacolor). Poročilo o preizkusu RW TÜV Essen se nanaša na beli barvni odtenek. Niansiranje Caparol Sensitiv lahko vpliva na primernost za alergike.

Stopnja sijaja

Mat, brez sijaja (po DIN EN 13 300).

Skladiščenje

V neodprti embalaži, na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo je Caparol Sensitiv približno 12 mesecev primeren za skladiščenje. Z dodajanjem vode se lahko ta čas skrajša.

Tehnični podatki

Tehnične značilnosti po DIN EN 13 300:
niansiranje lahko povzroči odstopanje od tehničnih značilnosti.

Mokra obraba

razred 3, ustreza odpornosti proti mokroti po DIN 53778

Kontrastno razmerje

razred pokrivanja 2, pri izdatnosti 7 m2/l oz. 140 ml/m2

Največja velikost zrn

fina (< 100 µm)

Gostota

pribl. 1,3 g/cm3

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) i primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Primerne so vse običajne nosilne notranje površine, ki se lahko obdelajo brez osnovnega premaza, na primer mineralni ometi, nove tapete iz surovih vlaken, reliefnega ali vtisnjenega papirja ter stari mat premazi.
Podlaga mora biti čista, brez ločilnih snovi in suha. Upoštevajte VOB, del C, in 3. odstavek DIN 18363.

Priprava podlage

Glineni ometi:
Površino za premaz očistite in osnovni premaz premažite s koncentratom Sylitol 111, razredčenim z vodo v razmerju 2:1. Izvedite preizkusni premaz in preverite pojavljanje rjavih madežev.

Postopek nanašanja

Nanos s čopičem, pleskarskim valjčkom ali brezzračnim brizganjem.
Nanos z Airless:
Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,021–0,026"
Tak brizganja: 150–180 bar
Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo.

Sestava nanosov

Obilen enakomeren nanos barve Caparol Sensitiv, razredčene z največ 5 odstotki vode. Na kontrastnih površinah je lahko potreben predhoden osnovni premaz, razredčen z največ 5 odstotki vode.

Poraba

Pribl. 140 ml/m2 na nanos na gladki podlagi. Na robati podlagi je poraba ustrezno večja. Točno porabo ugotovite na manjši testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja dovoljena temperatura med obdelovanjem in sušenjem:
+5 °C, velja za zrak in podlago.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % zračni vlagi je barva po 4 do 6 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos. Popolnoma presušena in pripravljena za obremenitve je po pribl. 3 dneh. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti intervali podaljšajo.

Opozorilo

Nanašajte v enem nizu, da ne pride do prehodov med mokrim in suhim nanosom. Pri brezzračnem brizganju barvo dobro premešajte in precedite. Na površinah z neugodnimi svetlobnimi razmerami (črtasta svetloba) priporočamo uporabo izdelka CapaSilan. Sledi popravljanja na površini so odvisne od veliko dejavnikov in so neizogibne (podatkovni list BFS, št. 25).

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Hranite zunaj dosega otrok! Med obdelavo in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Ne jejte, pijte in ne kadite med uporabo izdelka. Pri stiku z očmi ali kožo takoj temeljito sperite z vodo. Izdelek ne sme zaiti v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo! Delovne pripomočke po uporabi očistite z vodo in milom. Ne vdihavajte megle pri brizganju in pršenju. Podrobnejše informacije najdete v varnostnem
listu.

Odstranjevanje

V recikliranje oddajte le povsem izpraznjeno embalažo. Tekoče ostanke materiala oddajte na zbirališču starih barv in lakov, posušene ostanke materiala pa odstranite kot gradbene odpadke ali odpadke pri rušenju oziroma kot komunalne ali gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a): 30 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-DF01

Deklaracija sestavin

Akrilna disperzija, titanov oksid, silikatna in kalcitna polnila, voda, aditivi.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija