caparol_pim_import/caparol_si/products/image/142600/047047_toplasur_CH.png

Danske Top-Lasur

Visokokakovostna srednjeslojna lazura z UV-zaščito na osnovi topil

Opis

Prozorno pigmentirana, difuzijsko odprta lazura za les na osnovi alkidne smole, tvori sloj in je brez aromatov. Ščiti les pred vremenskimi vplivi. Dobro prodre v les.
Je vodoodbojna, izredno preprosta in prijetna za obdelovanje. Vsebuje UV-zaščito in konzervans filma.

Ta izdelek je definiran kot "obdelano/tretirano blago" po Uredbi EU 528/2012 in vsebuje naslednjo biocidno učinkovino: propikonazol (CAS-št. 60207-90-1).

Predvidena uporaba

Premaz za obarvanje vseh lesenih elementov, ki so izpostavljeni vremenskim vplivom, v razredih uporabe GK 2, GK 3.1 in 3.2 po ÖNORM B 3802-1,

kot so na primer:

  • lesene hiše,
  • fasadni opaži,
  • balkoni,
  • zimski vrtovi,
  • vrtno pohištvo.

Uporaba ni dovoljena:
v notranjih prostorih, ni primerno za les, ki je v trajnem stiku z zemljo ali vodo, in za les, ki je lahko v neposrednem stiku z nepakiranimi živili ali s krmo. Ni primerno za vodoravne površine (za talne površine na terasah priporočamo DANSKE Bodenholzöl).

Pakiranje/velikost embalaže

0,75 litra, 2,5 litra, 5 litrov

Barvni toni

Bor, pinija, macesen, hrast, oreh, lešnik, palisander, ebenovina, kostanj. Vsi barvni toni se med seboj poljubno mešajo. Barvni toni na barvni karti so samo informativni. Lastna barva lesa in količina nanosa vplivata na končni videz barvnega tona. Priporočamo, da barvni ton preverite na poskusni površini. Na željo je mogoče naročiti tudi posebne barvne tone.
Brezbarvna verzija ni primerna kot samostojni premaz za zunanje površine. Za posvetlitev barvnega tona dodajte največ 10 % brezbarvne verzije (Farblos).

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, originalno zaprto, na hladnem in suhem.
Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Priprava podlage

Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo, smolne žepke,mast, olje ipd. Temeljito skrtačite s površine brusni prah ali slabo sprijete ostanke starih premazov. Ostanki silikona vplivajo na slab razmaz.

Postopek nanašanja

Če uporabite izdelek kot samostojni premaz, premažite les vsaj dvakrat brez redčenja. Pri prvem nanosu premažite les z vseh strani.
Pred uporabo dobro premešajte. Vmesno brušenje po prvem nanosu izvedite samo, če je to nujno potrebno.
Ne vdihavajte finega prahu!
Nato premažite les še vsaj 1- do 2-krat brez redčenja.

Redčenje

Izdelek uporabljajte v nerazredčeni obliki. Ne mešajte ga z drugimi izdelki!

Poraba

Oblan les: 50–70 ml/m2.
Surov neoblan les: 70–90 ml/m2.
Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu vplivata na porabo/izkoristek, pa tudi na barvni odtenek.

Pogoji pri izvedbi

Vlažnost lesa: Največ 15 % pri dimenzijsko točnih/stabilnih obdelovancih (oknih, zunanjih vratih).

Sušenje/interval sušenja

Intervali sušenja so zelo odvisni od količine nanosa in pogojev sušenja.
Okvirni podatki za 100 ml/m2, 23°C in 50-odstotno relativno zračno vlago: odpornost proti dežju po pribl. 4 do 5 urah po premazovanju, drugi nanos po najmanj 8 do 10 urah vmesnega sušenja, Odpornost proti padavinam/dežju po pribl. 12 urah.
Nizke temperature, visoka zračna vlaga ali slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, podaljšajo interval sušenja.

Orodje

Uporabljajte nerjaveče delovne pripomočke.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z razredčilom Capalac Streichverdünnung 200. Zberite odpadno tekočino od čiščenja in jo odstranite tako kot izdelek.

Opozorilo

Če tako zahteva standard ÖNORM B 3802-3, lahko za preventivno zaščito pred glivami modrivkami in trohnivkami uporabite zaščitni predpremaz DANSKE Holzschutzgrund (na vodni osnovi) ali impregnacijksi predpremaz DANSKE Imprägniergrund (na osnovi topil) za preventivno zaščito pred glivami modrivkami, trohnivkami in zaščito pred insekti.
Posebna navodila: Surov les na zunanjih površinah morate premazati takoj potem, ko ste ga izpostaviti vremenskim vplivom (UV-sevanju, padavinam, vetru). Drugače računajte z zmanjšano oprijemljivostjo premaza na takem lesu, ki jo povzroči nastali ločilni sloj.
Stopnje izrazitosti težav s tem ločilnim slojem ni mogoče ugotoviti z običajnimi preizkusi na mestu vgradnje.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno.
Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Vsebuje: 3-jod-2-propinilbutilkarbamat, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/e) znaša 400 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 400 g/l HOS.

Podrobnejši podatki

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 04 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani www.synthesa.at ali www.caparol.si.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija