caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208436/060632_danske_solid_gold_075l_2018_SI.png

DANSKE Solid Gold

Visoko kakovostna gel lazura za les, ki ne kaplja in je za zunanje površine!

Predvidena uporaba

Lazurni premaz za les (srednjeslojna lazura), prozorno pigmentiran (barvni), paroprepusten (ne tvori zaprtega filma), z vsebnostjo topil (vendar brez aromatov). Na osnovi tiksotropne alkidne smole visoke trdnosti s konzervansom filma. Odlično prodre v les, na osnovi hidrofobnih dodatkov deluje izrazito vodoodbojno, je obstojen na svetlobi in odporen proti vremenskim vplivom. Obdelovanje je izredno preprosto in prijetno.

Lastnosti

Barvni premaz za vse vremensko izpostavljene lesene elemente v razredih uporabe GK 2, GK 3.1 in 3.2 v skladu s standardom ÖNORM B 3802-1, na primer lesene hiše (zunaj), fasadne opaže, zimske vrtove, balkone, čebelnjake (zunaj), okna ali zunanja vrata.

Uporaba ni dovoljena za:
Izdelek ni primeren za les, ki je v trajnem stiku z zemljo ali vodo, in za les, ki je lahko v neposrednem stiku z nepakiranimi živili ali s krmo! Ne uporabljajte na velikih površinah v stanovanjskih in bivalnih prostorih! Izdelek ni primeren za vodoravne površine (na primer za tla na terasah).

Pakiranje/velikost embalaže

1 liter, 5 litrov, 10 litrov, 25 litrov.

Barvni toni

Bor, pinija, macesen, hrast, oreh, navadni oreh, redwood, palisander, ebenovina, kostanj, akacija, brezbarvna verzija. Vsi barvni toni se med seboj poljubno mešajo. Barvni toni na barvni karti so samo informativni.

Lastna barva lesa in količina nanosa lazurnega premaza vplivajo na končni videz barvnega tona. Priporočamo, da barvni ton preverite na poskusni površini. Na željo je mogoče naročiti tudi posebne barvne tone. Brezbarvna verzija ni primerna kot samostojen premaz za zunanje površine. Dodatek brezbarvne verzije za svetlenje barvnega tona ne sme preseči 10 %, drugače se zmanjša UV-zaščita.

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, originalno zapakirano, na hladnem in suhem. Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Podlage

Vsebnost vlage v lesu:
Največ 18 % pri dimenzijsko nestabilnih obdelovancih.
Največ 15 % pri dimenzijsko stabilnih obdelovancih (oknih, zunanjih vratih).

Priprava podlage

Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo, smolne žepke, mast, olje ipd. Temeljito skrtačite s površine brusni prah in slabo sprijete ostanke starih premazov. Ostanki silikona vplivajo na slab razmaz.

Postopek nanašanja

Nov les premažite vsaj dvakrat z nerazredčenim premazom. Pri prvem nanosu premažite les z vseh strani. Pred barvo premešajte samo, če se je material vidno razmešal, saj z mešanjem zmanjšate učinek proti kapljanju. Če ste material pomešali, se tiksotropnost po mešanju obnovi šele čez nekaj ur.

Za vzdrževalni premaz sta potrebna 1 do 2 nanosa brez redčenja. Za brizganje ali pršenje so primerni samo zaprti sistemi z odsesovalno opremo. Vmesno brušenje po prvem nanosu izvedite samo, če je nujno potrebno. Ne vdihavajte finega prahu od brušenja! Nato sledita še 1 do 2 nerazredčena nanosa.

Redčenje

Izdelek uporabljajte v nerazredčeni obliki. Ne mešajte ga z drugimi izdelki!

Poraba

Oblan les:
80–100 ml/m2 na nanos. 1 liter zadošča za kakih 10 do 12 m2 na nanos.

Neoblan žagan les:
100–120 ml/m2 na nanos. 1 liter zadošča za kakih 8 do 10 m2 na nanos.
Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu vplivata na porabo/izkoristek.

Sušenje/interval sušenja

Intervali sušenja so zelo odvisni od količine nanosa in pogojev sušenja.
Informativne vrednosti pri porabi 100 ml/m2, 23 °C in 50-odstotni relativni zračni vlagi:
Premaz je odporen proti dežju po kakih 3 do 4 urah po nanašanju. Naslednji nanos sledi po 6 do 8 urah vmesnega sušenja.
Nizke temperature, visoka zračna vlaga ali slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, podaljšajo interval sušenja.

Orodje

Uporabljajte nerjaveče delovne pripomočke.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z razredčilom Capalac Streichverdünnung 200. Zberite odpadno tekočino od čiščenja in jo odstranite tako kot izdelek.

Opozorilo

Če tako predpisuje standard ÖNORM B 3802-3, les naprej preventivno zaščitite pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami z DANSKE Holzschutzgrund (na vodni osnovi) ali z impregnacijskim temeljnim premazom DANSKE Imprägniergrund (na osnovi topil), ki preventivno zaščiti les pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami ter insekti.

Posebna navodila
Macesnov les je pogojno primeren za lazurne premaze, najbolj primeren je borov, smrekov in jelov les. Za podrobne informacije o tej temi se obrnite na naše tehnične svetovalce.

Surov les na zunanjih površinah morate premazati takoj potem, ko ste ga izpostaviti vremenskim vplivom (UV-sevanju, padavinam, vetru). Drugače računajte z zmanjšano oprijemljivostjo premaza na lesu, ki jo povzroči nastali ločilni sloj. Stopnje izrazitosti težav s tem ločilnim slojem ni mogoče ugotoviti z običajnimi preizkusi na sami lokaciji vgradnje premaza.

Podaljšanje trajnosti premazanih lesenih fasadnih površin:

  • Na fasadnih površinah, ki so zelo izpostavljene vremenskim vplivom, obvezno priporočamo uporabo radialno ali polradialno rezanega lesa, saj pri tangencialnemu rezu med delovanjem vremena rado pride do odstopanja zgornjega sloja lesa na površini in s tem do veliko- površinskih poškodb v premazu.
  • Raje uporabite navpično kot vodoravno vgrajen fasadni opaž.
  • Pri fasadnih opažih uporabite raje surove, neoblane površine kot oblane. 
  • Pri premazovanju ali obnavljanju lesenih površin upoštevajte predpisane kontrole in opozorila po standardu ÖNORM B 2230-1.

Dodatne informacije o zaščiti lesa so zajete v kronografskem priročniku DANSKE.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Tekočina in hlapi so vnetljivi. Hranite ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Ne kadite. Posode hranite tesno zaprte. Ozemljite posode in lakirni sistem oz. napravo. Uporabljajte samo orodje, ki ne povzroča iskrenja. Izvedite ukrepe proti elektrostatični naelektritvi. Nosite zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči, zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi) takoj odstranite ail slecite vsa kontaminirana oblačila. Izperite kožo z vodo pod prho. Izdelek hranite na dobro prezračevanem mestu. Hranite na hladnem. Uporabite električno ali prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo itn., odporno proti eksplozijam.

Druge opombe

Koda odpadka: 55508 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
ADR/RID: Ne velja/ni blago razreda 3.
Razred ogrožanja po Uredbi o gorljivih tekoč: Ne velja.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija