caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208432/060628_danske_renotech_075l_2018_SI.png

Danske RenoTech

Pokrivna barva za les brez kapljanja za zunanje površine

Opis

Premaz za les na osnovi alkidne smole s tiksotropnimi komponentami in konzervansom filma, pokrivno pigmentiran, paroprepusten (ne tvori zaprtega filma), z vsebnostjo topil. Za obarvanje in zaščito proti vremenskim vplivom. Visoko vodoodbojen zaradi hidrofobnih dodatkov, posebej primeren za obnavljanje in vzdrževanje.

Predvidena uporaba

Samostojni premaz za obarvanje vseh vremensko izpostavljenih lesenih elementov v razredih uporabe GK 2 in GK 3.1 in 3.2 v skladu s standardom ÖNORM B 3802-1: na primer za lesene hiše (zunaj), fasadne opaže, zimske vrtove, balkone, ograje, okna ali zunanja vrata. Izdelek je še posebej primeren za vremensko postaran les, saj spet vzpostavi enakomeren lesni barvni ton. Za poudarjeno strukturo lesa priporočamo pokrivni lazurnipremaz z DANSKE Classic Solid Gold ali DANSKE Imprägniergel.

Ne uporabljati:
Izdelek ni primeren za les, ki je v trajnem stiku z zemljo ali vodo, in za les, ki je lahko v neposrednem stiku z nepakiranimi živili ali s krmo! Ne uporabljajte na velikih površinah v stanovanjskih in bivalnih prostorih! Izdelek ni primeren za vodoravne površine (na primer za tla na terasah).

Pakiranje/velikost embalaže

1 liter, 5 litrov, 10 litrov.

Barvni toni

Bela barva, posebni toni, posebni toni Greywood (Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback, Island). Vsi barvni toni se med seboj poljubno mešajo. Barvni toni na barvni karti so samo informativni.
Pri problematičnih barvnih tonih, kot je denimo prometno rumena, priporočamo predpremaz z belo belo, ki zagotavlja sijaj in želeno pokrivnost.

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, originalno zapakirano, na hladnem in suhem.
Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Priprava podlage

Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo, smolne žepke,mast, olje ipd. Temeljito skrtačite s površine brusni prah in slabo sprijete ostanke starih premazov. Ostanki silikona vplivajo na slab razmaz.

Postopek nanašanja

Če uporabite izdelek kot samostojni premaz, premažite les vsaj dvakrat brez redčenja. Pri prvem nanosu premažite les z vseh strani. Pred uporabo dobro premešajte.
Vmesno brušenje po prvem nanosu izvedite samo, če je nujno potrebno. Ne vdihavajte finega prahu od brušenja! Nato sledita še 1 do 2 nerazredčena nanosa.

Redčenje

Izdelek uporabljajte v nerazredčeni obliki. Ne mešajte ga z drugimi izdelki!

Poraba

Oblan les:
80–100 ml/m2 na nanos. 1 liter zadošča za kakih 8–12 m2.

Neoblan žagan les:
120–150 ml/m2 na nanos. 1 liter zadošča za kakih 6–8 m2.

Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu bistveno vplivata na porabo oz. obseg obdelane površine. Priporočamo preizkus na manjši testni površini. Na močno vremensko postaranih, razpokanih podlagah je lahko poraba tudi višja od navedene.

Pogoji pri izvedbi

Vsebnost vlage v lesu:
Največ 18 % pri dimenzijsko nestabilnih obdelovancih.
Največ 15 % pri dimenzijsko stabilnih obdelovancih (oknih, zunanjih vratih).

Sušenje/interval sušenja

Intervali sušenja so zelo odvisni od količine nanosa in pogojev sušenja.
Okvirni podatki za 100 ml/m2, 23 °C in 50 % relativne zračne vlage: premaz je odporen proti vremenskim vplivom po pribl. 3 do 4 urah. Naslednji nanos lahko izvedete po pribl. 8 do 10 urah.
Nizke temperature, visoka zračna vlaga ali slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, podaljšajo sušenje.

Orodje

Uporabljajte nerjaveče delovne pripomočke.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z razredčilom Capalac Streichverdünnung 200. Zberite odpadno tekočino od čiščenja in jo odstranite tako kot izdelek.

Opozorilo

Če tako predpisuje standard ÖNORM B 3802-3, les naprej preventivno zaščitite pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami z DANSKE Holzschutzgrund (na vodni osnovi) ali z impregnacijskim temeljnim premazom DANSKE Imprägniergrund (na osnovi topil), ki preventivno zaščiti les pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami ter insekti.

Posebna navodila:
Macesnov les je pogojno primeren za lazurne premaze, najbolj primeren je borov,
smrekov in jelov les. Za podrobne informacije o tej temi se obrnite na naše tehnične svetovalce.

Surov les na zunanjih površinah morate premazati takoj potem, ko ste ga izpostaviti vremenskim vplivom (UV-sevanju, padavinam, vetru). Drugače računajte z zmanjšano oprijemljivostjo premaza na lesu, ki jo povzroči nastali ločilni sloj. Stopnje izrazitosti težav s tem ločilnim slojem ni mogoče ugotoviti z običajnimi preizkusi na sami lokaciji vgradnje premaza.

Podaljšanje trajnosti premazanih lesenih fasadnih površin:

  • Na fasadnih površinah, ki so zelo izpostavljene vremenskim vplivom, obvezno priporočamo uporabo radialno ali polradialno rezanega lesa, saj pri tangencialnemu rezu med delovanjem vremena rado pride do odstopanja zgornjega sloja lesa na površini in s tem do velikopovršinskih poškodb v premazu.
  • Raje uporabite navpično kot vodoravno vgrajen fasadni opaž.
  • Pri fasadnih opažih uporabite raje surove neoblane površine kot oblane. 
  • Pri premazovanju ali obnavljanju lesenih površin upoštevajte predpisane kontrole in opozorila po standardu ÖNORM B 2230-1 „Pleskarska dela – premazi na lesu".

Dodatne informacije o zaščiti lesa so zajete v kronografskem priročniku DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Vnetljivo. Ne izpostavljajte vročini, ognju iskram ali drugim virom vžiga. Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Nosite zaščitne rokavice, obleko in zaščito za obraz in oči. Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje. Upoštevajte posebna navodila/varnostni list.

Izdelek vsebuje butanonoksim, sredstvo za sušenje na osnovi kobalta, (maščobne kisline, C18-nenasičen), Dimeri, spojine s cocoalkylamine, bis-1,2,2,6,6 pentametil-4-piperidil sebakat, metil (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat, 2-oktil 2Hisothiazol-3-on, 2-butanon oksim, kobalt bis (2-etilheksanoat). Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Zberite vodo od čiščenja delovnih pripomočkov in jo odstranite enako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/e) znaša 400 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 400 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 55508 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, rahlo ogroža vodo
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list