caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208433/060629_danske_impraegniergel_075l_2018_SI.png

DANSKE Imprägniergel

Visoko vodoodbojna lazura za les brez kapljanja za zunanje površine

Opis

Lazurni premaz za les (tankoslojen) na osnovi tiksotropne alkidne smole s konzervansom filma, prozorno pigmentiran (barvni), paroprepusten (ne tvori zaprtega filma), z vsebnostjo topil (vendar brez aromatov). Visoko vodoodbojen zaradi hidrofobnih dodatkov, uravnava vlago in ščiti pred UV-svetlobo in vremenskimi vplivi. Prijazno nanašanje brez vidnih delovnih prehodov in posebno enakomeren končni videz lazure. Enostavno obnavljanje starih premazov – se ne lušči.

Predvidena uporaba

Samostojni premaz za obarvanje vseh vremensko izpostavljenih lesenih elementov v razredih uporabe GK 2 in GK 3 v skladu s standardom ÖNORM B 3802-1, za lesene hiše (zunaj), fasadne opaže, zimske vrtove, balkone, ograje, čebelnjake (zunaj), okna ali zunanja vrata. Izdelek je primeren za barvno grundiranje pod pokrivnim lazurnim premazom z DANSKE Top Lasur za okna ali zunanja vrata.

Ne uporabljati:
Izdelek ni primeren za les, ki je v trajnem stiku z zemljo ali vodo, in za les, ki je lahko v neposrednem stiku z nepakiranimi živili ali s krmo! Ne uporabljati na velikih površinah v stanovanjskih in bivalnih prostorih! Izdelek ni primeren za vodoravne površine (na primer za tla na terasah).

Pakiranje/velikost embalaže

1 liter, 5 litrov, 10 litrov, 25 litrov.

Barvni toni

Bor, pinija, macesen, hrast, oreh, navadni preh, redwood, palisander, ebenovina, kostanj, akacija in brezbarvna verzija. Vsi barvni toni se med seboj poljubno mešajo. Barvni toni na barvni karti so samo informativni. Lastna barva lesa in količina nanosa lazurnega premaza vplivajo na končni videz barvnega tona. Priporočamo, da barvni ton preverite na poskusni površini. Na željo je mogoče naročiti tudi posebne barvne tone.
Brezbarvna verzija ni primerna kot samostojni premaz za zunanje površine. Dodatek brezbarvne verzije za svetlenje barvnega tona ne sme preseči 10 %, drugače se zmanjša UV-zaščita.

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, originalno zapakirano, na hladnem in suhem.
Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Priprava podlage

Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo, smolne žepke,mast, olje ipd. Temeljito skrtačite s površine brusni prah in slabo sprijete ostanke starih premazov. Ostanki silikona vplivajo na slab razmaz.

Postopek nanašanja

Z nerazredčeno lazuro premažite les vsaj dvakrat. Pri prvem nanosu premažite les z vseh strani. Vmesno brušenje po prvem nanosu izvedite samo, če je nujno potrebno.
Ne mešajte pred uporabo, saj z mešanjem izničite tiksotropni učinek (lastnost, da ne kaplja). Če ste material pomešali, se tiksotropnost po mešanju obnovi šele čez nekaj ur. Vgradite samo na utrjeno podlago.

Redčenje

Izdelek uporabljajte v nerazredčeni obliki. Ne mešajte ga z drugimi izdelki!

Poraba

Oblan les:
80–100 ml/m2 na nanos. 1 liter zadošča za kakih 10–12 m2.

Neoblan žagan les:
100–120 ml/m2 na nanos. 1 liter zadošča za kakih 8–10 m2.

Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu vplivata na porabo oz. obseg obdelane površine.

Pogoji pri izvedbi

Vsebnost vlage v lesu:
Največ 18 % pri dimenzijsko nestabilnih obdelovancih.
Največ 15 % pri dimenzijsko stabilnih elementih (oknih, zunanjih vratih).

Sušenje/interval sušenja

Intervali sušenja so zelo odvisni od količine nanosa in pogojev sušenja.
Orientacijski podatki za 100 ml/m2, + 20 °C in 65 % relativne zračne vlage: drugi nanos lahko sledi po približno 6 do 8 urah vmesnega sušenja. Zaključno premazani les je odporen proti vremenskim vplivom po kakih 3 do 4 urah.
Nizke temperature, visoka zračna vlaga ali slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, podaljšajo interval sušenja.

Orodje

Uporabljajte nerjaveče delovne pripomočke.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z razredčilom Capalac Streichverdünnung 200. Zberite odpadno tekočino od čiščenja in jo odstranite tako kot izdelek.

Opozorilo

Če tako predpisuje standard ÖNORM B 3802-3, les naprej preventivno zaščitite pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami z DANSKE Holzschutzgrund (na vodni osnovi) ali z impregnacijskim temeljnim premazom DANSKE Imprägniergrund (na osnovi topil), ki preventivno zaščiti les pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami ter insekti.

Posebna navodila:
Macesnov les je pogojno primeren za lazurne premaze, najbolj primeren je borov, smrekovn in jelov les. Za podrobne informacije o tej temi se obrnite na naše tehnične svetovalce.

Surov les na zunanjih površinah morate premazati takoj potem, ko ste ga izpostaviti vremenskim vplivom (UV-sevanju, padavinam, vetru). Drugače računajte z zmanjšano oprijemljivostjo premaza na lesu, ki jo povzroči nastali ločilni sloj. Stopnje izrazitosti težav s tem ločilnim slojem ni mogoče ugotoviti z običajnimi preizkusi na sami lokaciji vgradnje premaza.

Podaljšanje trajnosti premazanih lesenih fasadnih površin:

  • Na fasadnih površinah, ki so zelo izpostavljene vremenskim vplivom, obvezno priporočamo uporabo radialno ali polradialno rezanega lesa, saj pri tangencialnemu rezu med delovanjem vremena rado pride do odstopanja zgornjega sloja lesa na površini in s tem do velikopovršinskih poškodb v premazu.
  • Raje uporabite navpično kot vodoravno vgrajen fasadni opaž.
  • Pri fasadnih opažih uporabite raje surove neoblane površine kot oblane.
  • Pri premazovanju ali obnavljanju lesenih površin upoštevajte predpisane kontrole in opozorila po standardu ÖNORM B 2230-1 "Pleskarska dela - premazi na lesu”.

Dodatne informacije o zaščiti lesa so zajete v kronografskem priročniku DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo! Lahko vnetljiva, hlapeča tekočina. Držati stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja, in drugih virov vžiga. Prepoved kajenja. Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Preprečite stik s kožo! Vsa kontaminirana oblačila takoj sleči. Izprati kožo z vodo!

Ta izdelek in embalažo odstranite kot nevarne odpadke. Izdelka ne izpuščajte oz. odlagajte v okolje. Nosite zaščitne rokavice, zaščito za varovanje obraza in oči ter zaščitno obleko. Upoštevajte posebna navodila in varnostni list.

Vsebuje 4,5-dikloro-2-oktil-3 (2H) -isothiazolinon, 2-butanon, bis-1,2,2,6,6-pentamethyl- 4-piperidil sebakat, metil sebakat (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil).
Lahko izzove alergične reakcije. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.
Zberite vodo od čiščenja delovnih pripomočkov in jo odstranite enako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/f) znaša 700 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 690 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 55508 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, rahlo ogroža vodo
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si