caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208435/060631_danske_fassadenholzoel_075l_2018_SI.png

DANSKE Fassaden-Holzöl

Brezbarvno olje za premazovanje lesenih fasad.

Opis

Brezbarvno ali prozorno pigmentirano olje za les z vsebnostjo topil (brez aromatov) in večjega deleža veziv, izdelano na osnovi modificiranih naravnih olj z UV-zaščito in konzervansom filma. Zelo dobro prodre v les in s hidrofobnimi dodatki vzpostavi visoko vodoodbojnost lesa.

Predvidena uporaba

Brezbarvni (sivenje površin je upočasnjeno, ni pa povsem preprečeno) ali barvni premaz za vse vremensko izpostavljene lesene elemente v razredih uporabe GK 2 in GK 3.1 in 3.2 v skladu s standardom ÖNORM B 3802-1: lesene hiše (zunaj), fasadne opaže, balkone, čebelnjake (zunaj), okna ali zunanja vrata.

Izdelek ni primeren za les, ki je v trajnem stiku z zemljo ali vodo, in za les, ki je lahko v neposrednem stiku z nepakiranimi živili ali s krmo! Ne uporabljajte na velikih površinah v stanovanjskih in bivalnih prostorih! Izdelek ni primeren za vodoravne površine (na primer za tla na terasah).

Pakiranje/velikost embalaže

1 liter, 5 litrov, 10 litrov.

Barvni toni

Brezbarvna verzija (z UV-zaščito), bor, pinija, macesen, hrast, oreh, redwood, palisander, ebenovina, kostanj, akacija – možno niansiranje v Color Expres. Vsi barvni toni se med seboj poljubno mešajo. Barvni toni na barvni karti so samo informativni.
Lastna barva lesa in količina nanosa vplivajta na končni videz barvnega tona. Barvni ton preverite na poskusni površini. Mogoče je naročiti tudi posebne barvne tone.

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, originalno zapakirano, na hladnem in suhem.
Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Priprava podlage

Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo, smolne žepke, mast ipd. Temeljito skrtačite s površine brusni prah ali slabo sprijete ostanke starih premazov. Ostanki silikona vplivajo na slab razmaz.

Redčenje

Izdelek uporabljajte v nerazredčeni obliki. Ne mešajte ga z drugimi izdelki!

Sestava nanosov

Nov les premažite vsaj dvakrat z nerazredčenim premazom. Pri prvem nanosu premažite les z vseh strani. Pred uporabo dobro premešajte. Za vzdrževalni premaz sta potrebna 1 do 2 nerazredčena nanosa. Za brizganje ali pršenje so primerni samo zaprti sistemi z odsesovalno opremo. Vmesno brušenje po prvem nanosu izvedite samo, če je nujno potrebno.
Ne vdihavajte finega prahu od brušenja! Nato sledita še 1 do 2 nerazredčena nanosa.

Poraba

Oblan les:
80–100 ml/m2 na nanos. 1 liter zadošča za kakih 10 do 12 m2 na nanos.

Surov žagan les:
100–120 ml/m2 na nanos. 1 liter zadošča za kakih 8 do 10 m2 na nanos.

Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu bistveno vplivata na porabo/izkoristek.

Pogoji pri izvedbi

Vsebnost vlage v lesu:
Največ 18 % pri dimenzijsko nestabilnih obdelovancih.
Največ 15 % pri dimenzijsko stabilnih obdelovancih (oknih, zunanjih vratih).

Sušenje/interval sušenja

Intervali sušenja so zelo odvisni od količine nanosa in pogojev sušenja. Okvirni podatki za 100 ml/m2, + 23 °C in 50-odstotno relativno zračno vlago: odpornost proti dežju po kakih 4 do 5 urah po premazovanju, drugi nanos po kakih 8 do 10 urah vmesnega sušenja.
Nizke temperature, visoka zračna vlaga ali slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, podaljšajo interval sušenja.

Orodje

Uporabljajte nerjaveče delovne pripomočke.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z razredčilom Capalac Streichverdünnung 200.
Zberite odpadno tekočino od čiščenja in jo odstranite tako kot izdelek.

Opozorilo

Če tako predpisuje standard ÖNORM B 3802-3, les naprej preventivno zaščitite pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami z DANSKE Holzschutzgrund (na vodni osnovi) ali z impregnacijskim predpremazom DANSKE Imprägniergrund (na osnovi topil), ki preventivno zaščiti les pred glivami modrivkami/trohnivkami in tudi insekti.

Posebna navodila:
Macesnov les je pogojno primeren za lazurne premaze, najbolj primeren je borov, smrekov in jelov les. Za podrobne informacije o tej temi se obrnite na naše tehnične svetovalce. Surov les na zunanjih površinah morate premazati takoj potem, ko ste ga izpostaviti vremenskim vplivom (UV-sevanju, padavinam, vetru). Drugače računajte z zmanjšano oprijemljivostjo premaza na lesu, ki jo povzroči nastali ločilni sloj. Stopnje izrazitosti težav s tem ločilnim slojem ni mogoče ugotoviti z običajnimi preizkusi na sami lokaciji vgradnje premaza.

Podaljšanje trajnosti premazanih lesenih fasadnih površin:

  • Na fasadnih površinah, ki so zelo izpostavljene vremenskim vplivom, obvezno priporočamo uporabo radialno ali polradialno rezanega lesa, saj pri tangencialnemu rezu med delovanjem vremena rado pride do odstopanja zgornjega sloja lesa na površini in s tem do velikopovršinskih poškodb v premazu.
  • Raje uporabite navpično kot vodoravno vgrajen fasadni opaž.
  • Pri fasadnih opažih uporabite raje surove neoblane površine kot oblane.
  • Pri premazovanju ali obnavljanju lesenih površin upoštevajte predpisane kontrole in opozorila po standardu ÖNORM B 2230-1 „Pleskarska dela – premazi na lesu".

Dodatne informacije o zaščiti lesa so zajete v kronografskem priročniku DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Vsebuje maščobne kisline, C18-nenasičen, dimeri, spojine s cocoalkylamine, 2-butanonoksim, kobaltbis (2- etilheksanoat), 2-oktil-3 (2H)-isothiasolin. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Držati stran od vročine, vročih površin, odprtega ognja, isker in drugih virov vžiga. Prepoved kajenja. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Hranite samo v tesno zaprti originalni embalaži in na hladnem, dobro prezračevanem mestu. Nosite ustrezne zaščitne rokavice in zaščito za obraz ter oči. Izdelek uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih. Izdelka ne izpuščajte ali odlagajte v okolje. Upoštevajte posebna navodila in varnostni list.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.
Zberite odpadno tekočino od čiščenja in jo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/e) znaša 400 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 360 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 55502 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, rahlo ogroža vodo.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list