caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208431/060627_danske_classiclasur_075l_2018_SI.png

Danske Classic-Lasur

Univerzalna lazura za les za zunanje površine

Opis

Prozorno pigmentirana (barvna) lazura za les (srednjeslojna), ki tvori malo plasti (paroprepustna) in vsebuje topilo (brez aromatov). Na osnovi alkidnih smol, z zaščitnim filmom. Dobra penetracija v les, močan vodoodbojen učinek, s hidrofobnimi dodatki svetlobno in vremenskim obstojna.

Predvidena uporaba

Ta izdelek je "obdelano blago" po Uredbi EU 528/2012 in vsebuje naslednje aktivne sestavine: propikonazol (CAS-št. 60207-90-1.)

Samostojni barvni premaz za vse vremensko ali povečani vlagi izpostavljene lesene konstrukcije v razredih uporabe GK 2, GK 3.1 in 3.2 v skladu z ÖNORM B 3802-1, kot npr. lesene hiše (zunaj), fasadni opaži, zimski vrtovi, balkoni, ograje, čebeljnaki (zunaj), okna ali zunanja vrata. Posebej primeren za vzdrževalne in obnovitvene premaze in tudi za premazni sistem Danske Maseriersystem.

Izdelek ni primeren za les, ki je v trajnem stiku z zemljo ali vodo, in za les, ki je lahko v neposrednem stiku z nepakiranimi živili ali s krmo! Ne uporabljajte na velikih površinah v stanovanjskih in bivalnih prostorih! Ni primeren za horizontalne površine (kot npr. terasna tla).

Pakiranje/velikost embalaže

1 liter, 5 litrov, 10 litrov, 25 litrov (odvisno od barvnega tona).

Barvni toni

Brezbarvna verzija, bor, pinija, macesen, hrast, oreh, lešnik, redwood, palisander, ebenovina, kostanj, akacija. Vsi odtenki se lahko poljubno mešajo med seboj. Barvni toni na barvnih kartah so samo za ponazoritev. Lastna barva lesa in količina nanosa vplivata na končni videz barvnega tona. Priporočamo, da barvni ton preverite na poskusni površini. Na željo je mogoče naročiti tudi posebne barvne tone (Greywood, Silverstyle). Brezbarvna verzija ni primerna kot samostojni premaz za zunanje površine. Odtenke posvetlite z največ 10 % brezbarvne verzije, sicer se zmanjša UV-zaščita.

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, originalno zaprto, na hladnem in suhem. Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Priprava podlage

Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo, smolne žepke,mast ipd. Temeljito skrtačite s površine brusni prah ali slabo sprijete ostanke starih premazov. Ostanki silikona vplivajo na slab razmaz.

Postopek nanašanja

Nov oziroma surov les premažite vsaj dvakrat brez redčenja. Pri prvem nanosu premažite les z vseh strani. Pred uporabo dobro premešajte. Za vzdrževalni premaz sta potrebna 1 do 2 nerazredčena nanosa. Za brizganje ali pršenje so primerni samo zaprti sistemi z odsesovalno opremo. Vmesno brušenje po prvem nanosu izvedite samo, če je nujno potrebno. Ne vdihavajte finega prahu od brušenja! Nato sledita še 1 do 2 nerazredčena nanosa.

Redčenje

Izdelek uporabljajte v nerazredčeni obliki. Ne mešajte z drugimi izdelki!

Poraba

Oblan les: 80–100 ml/m2 na nanos. 1 liter zadošča za kakih 10 do 12 m2 na delovni hod.
Surov žagan les: 100–120 ml/m2 na nanos. 1 liter zadostuje za kakih 8 - 10 m2 na delovni hod.
Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu vplivata na porabo/izkoristek.
Intervali sušenja so zelo odvisni od količine nanosa in pogojev sušenja.

Pogoji pri izvedbi

Vlažnost lesa:
Največ 18 % pri ne dimenzijsko točnih/stabilnih obdelovancih.
Največ 15 % pri dimenzijsko točnih/stabilnih obdelovancih (okna, zunanja vrata).

Sušenje/interval sušenja

Okvirni podatki za 100 ml/m2, +23 °C in 50-odstotno relativno zračno vlago: odpornost proti dežju po kakih 3–4 urah po premazovanju, drugi nanos po kakih 6–8 urah vmesnega sušenja.
Nizke temperature, visoka zračna vlaga ali slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, podaljšajo interval sušenja.

Orodje

Uporabljajte nerjaveče delovne pripomočke.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z razredčilom Capalac 200. Zberite odpadno vodo od čiščenja in jo odstranite tako kot izdelek.

Opozorilo

Če tako predpisuje standard ÖNORM B 3802-3, les naprej preventivno zaščitite pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami z DANSKE Holzschutzgrund (na vodni osnovi) ali z impregnacijskim predpremazom DANSKE Imprägniergrund (na osnovi topil), ki preventivno zaščiti les pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami ter insekti.

Posebni navodila
Macesnov les je le pogojno primeren za premazovanje, najbolj primeren je smrekov in jelov les. Za podrobne informacije o tej temi se obrnite na naše tehnične svetovalce.
Surov les na zunanjih površinah morate premazati takoj potem, ko ste ga izpostaviti vremenskim vplivom (UV-sevanju, padavinam, vetru). Drugače računajte z zmanjšano oprijemljivostjo premaza na lesu, ki jo povzroči nastali ločilni sloj. Stopnje izrazitosti težav s tem ločilnim slojem ni mogoče ugotoviti z običajnimi preizkusi na mestu vgradnje.

Podaljšanje trajnosti premazanih lesenih fasadnih površin:
  • Na fasadnih površinah, ki so zelo izpostavljene vremenskim vplivom, obvezno priporočamo uporabo radialno ali polradialno rezanega lesa, saj pri tangencialnemu rezu med delovanjem vremena rado pride do odstopanja zgornjega sloja lesa na površini in s tem do velikopovršinskih poškodb v premazu.
  • Raje uporabite navpično kot vodoravno vgrajen fasadni opaž.
  • Pri fasadnih opažih uporabite raje surove, neoblane površine kot oblane. 
  • Pri premazovanju ali obnavljanju lesenih površin upoštevajte predpisane kontrole in opozorila po standardu ÖNORM B 2230-1".

Dodatne informacije o zaščiti lesa so zajete v kronografskem priročniku DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na vodno okolje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Preprečite sproščanje v okolje. Vsebino posode odstranite kot nevaren odpadek.
Vsebuje propikonazol, kobalteksanoat, butanon oksim. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/f): 400 g/l. Izdelek vsebuje največ 400 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 55502 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si