caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208437/060633_danske_bodenholzoel_075l_2018_SI.png

DANSKE Boden-Holzöl

Pigmentirano olje za les, zlasti za vodoravne zunanje talne površine.

Opis

Prozorno pigmentirano olje za les z vsebnostjo topil (brez aromatov), nizko vsebnostjo trdnih delcev in konzervansom filma. Receptura temelji na modificiranih naravnih oljih. Zelo dobro prodre v les in s hidrofobnimi dodatki vzpostavi visoko vodoodbojnost lesa.

Predvidena uporaba

Barvni premaz za vremensko izpostavljene lesene elemente v razredih uporabe GK 2, GK 3.1 in 3.2 v skladu s standardom ÖNORM B 3802-1. Oljni premaz je zlasti primeren za terase, balkonska tla in podobno, pa tudi za fasadne opaže. Ne uporabljajte za les, ki je v trajnem stiku z zemljo ali vodo, in za les, ki je lahko v neposrednem stiku z nepakiranimi živili ali s krmo!

Pakiranje/velikost embalaže

1 liter, 5 litrov, 10 litrov.

Barvni toni

Bor, pinija, macesen, hrast, oreh, navadni oreh, redwood, palisander, ebenovina, kostanj, akacija so barvni toni , ki jih je mogoče pripraviti s strojnim sistemom za niansiranje Color Express. Vsi barvni toni se med seboj poljubno mešajo. Barvni toni na barvni karti so samo informativni. Lastna barva lesa in količina nanosa vplivata na končni videz barvnega tona. Priporočamo, da barvni ton preverite na poskusni površini. Na željo je mogoče naročiti tudi posebne barvne tone. Brezbarvna verzija ni primerna kot samostojen premaz za zunanje površine. Dodatek brezbarvne verzije za svetlenje barvnega tona ne sme preseči 10 %, drugače se zmanjša UV-zaščita.

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, originalno zapakirano, na hladnem in suhem. Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Postopek nanašanja

Nov les premažite vsaj dvakrat z nerazredčenim premazom. Pri prvem nanosu premažite les z vseh strani. Pred uporabo dobro premešajte. Za vzdrževalni premaz sta potrebna 1 do 2 nerazredčena nanosa. Za brizganje ali pršenje so primerni samo zaprti sistemi z odsesovalno opremo. Vmesno brušenje po prvem nanosu izvedite samo, če je nujno potrebno. Ne vdihavajte finega prahu od brušenja!
Nato sledita še 1 do 2 nerazredčena nanosa.

Redčenje

Izdelek uporabljajte v nerazredčeni obliki. Ne mešajte z drugimi izdelki!

Poraba

Oblan les: 60–80 ml/m2 na nanos. 1 liter zadošča za kakih 12 do 16 m2 na delovno fazo.
Neoblan žagan les: 80–100 ml/m2 na nanos. 1 liter zadošča za kakih 10 do 12 m2 na delovno fazo.
Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu bistveno vplivata na porabo/izkoristek.

Pogoji pri izvedbi

Vsebnost vlage v lesu:
Največ 18 % pri ne dimenzijsko točnih/stabilnih obdelovancih.
Največ 15 % pri dimenzijsko točnih/stabilnih obdelovancih (oknih, zunanjih vratih).

Sušenje/interval sušenja

Intervali sušenja so zelo odvisni od količine nanosa in pogojev sušenja. Okvirni podatki za 100 ml/m2, +23 °C in 50-odstotno relativno zračno vlago: odpornost proti dežju je dosežena pribl. 4 ure do 5 ur po premazovanju, drugi nanos izvedemo po 7 do 8 urah vmesnega sušenja.
Nizke temperature, visoka zračna vlaga ali slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, podaljšajo interval sušenja.

Orodje

Uporabljajte nerjaveče delovne pripomočke.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z razredčilom Capalac Streichverdünnung 200. Zberite odpadno tekočino od čiščenja in jo odstranite tako kot izdelek.

Opozorilo

Če tako predpisuje standard ÖNORM B 3802-3, les naprej preventivno zaščitite pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami z DANSKE Holzschutzgrund (na vodni osnovi) ali z impregnacijskim predpremazom DANSKE Imprägniergrund (na osnovi topil), ki preventivno zaščiti les pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami ter insekti.

Posebna navodila
Vodoravne površine (npr. terase) se relativno hitro postarajo, če so izpostavljene vremenu in naravnim zakonitostim, zlasti če po njih še veliko hodimo. Zato proizvajalec priporoča vzdrževanje oz. obnavljanje premazov v krajših intervalih. Za čiščenje pred obnavljanjem je primerno univerzalno čistilo Synthesa Universalreiniger ali SynthoTop Intensivreiniger. Macesnov les je le pogojno primeren za premazovanje, najbolj primeren je smrekov in jelov les. Za podrobne informacije o tej temi se obrnite na naše tehnične svetovalce. Surov les na zunanjih površinah morate premazati takoj potem, ko ste ga izpostaviti vremenskim vplivom (UV-sevanju, padavinam, vetru). Drugače računajte z zmanjšano oprijemljivostjo premaza na lesu, ki jo povzroči nastali ločilni sloj. Stopnje izrazitosti težav s tem ločilnim slojem ni mogoče ugotoviti z običajnimi preizkusi na mestu vgradnje.

Podaljšanje trajnosti premazanih lesenih fasadnih površin:

  • Na fasadnih površinah, ki so zelo izpostavljene vremenskim vplivom, obvezno priporočamo uporabo radialno ali polradialno rezanega lesa, saj pri tangencialnemu rezu med delovanjem vremena rado pride do odstopanja zgornjega sloja lesa na površini in s tem do velikopovršinskih poškodb v premazu.
  • Raje uporabite navpično kot vodoravno vgrajen fasadni opaž.
  • Pri fasadnih opažih uporabite raje surove, neoblane površine kot oblane. 
  • Pri premazovanju ali obnavljanju lesenih površin upoštevajte predpisane kontrole in opozorila po standardu ÖNORM B 2230-1".

Dodatne informacije o zaščiti lesa so zajete v kronografskem priročniku DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na vodno okolje. Hranite ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Ne kadite. Preprečite sproščanje v okolje. Nosite zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči, zaščito za obraz. Izdelek hranite na dobro prezračevanem mestu. Hranite na hladnem.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Vsebuje: maščobne kisline, C18-nenasič., dimeri, spojine s koko alkilaminom, 2-butanonoksim, bis-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilsebakat, metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)-sebakat, kobaltbis(2-etilheksanoat). Lahko povzroči alergijske reakcije. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 55502 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija