caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208366/060617_danske_twinproof_clear_075l_2018_SI.png

Danske Twinproof Clear

Prozorna, visoko vodoodbojna zunanja lazura za les z UV-zaščito

Opis

Brezbarvno premazno sredstvo za les, ki ne tvori zaprtega filma (paroprepustno), kot srednjeslojna lazura na osnovi z vodo redčljive akrilatne smole, s posebno kombinacijo mikroniziranih UV-stabilnih pigmentov in ostalih komponent, ki absorbirajo UV-svetlobo. Obarva les v odtenku, ki je identičen naravni barvi lesa, in ga zaščiti proti škodljivemu vplivu UV-žarkov in vremenskim vplivom. S konzervansom filma.

Predvidena uporaba

Samostojni premaz za vse vremensko izpostavljene lesene elemente v razredih uporabe GK 2, GK 3.1 in GK 3.2 v skladu s standardom ÖNORM B 3802-1: za lesene hiše, fasadne opaže, napuščne opaže, balkone, zimske vrtove, okna in podobno.

Izdelek ni primeren za les, ki je v trajnem stiku z zemljo ali vodo, in za les, ki je lahko v neposrednem stiku z nepakiranimi živili ali s krmo! Ne uporabljajte na velikih površinah v stanovanjskih in bivalnih prostorih! Izdelek ni primeren za vodoravne površine (na primer za tla na terasah).

Pakiranje/velikost embalaže

1 liter, 5 litrov, 10 litrov, 25 litrov.

Barvni toni

Naravni svetli barvni odtenek poudarja značilnosti domačih iglavcev. Twinproof Clear je popolnoma prozoren in ne poudarja barvnih kontrastov v naravni strukturi lesa. Če se želite prepričati o končnem videzu, premažite manjšo testno površino.

Skladiščenje

Najmanj 6 mesecev, originalno zapakirano, na hladnem in suhem.
Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Priprava podlage

Pred premazovanjem temeljito očistite leseno podlago: odstranite prah, umazanijo, smolne žepke, mast, olje ipd. Temeljito skrtačite s površine brusni prah ali slabo sprijete ostanke starih premazov. Ostanki silikona vplivajo na slab razmaz.

Redčenje

Izdelek uporabljajte v nerazredčeni obliki. Ne mešajte ga z drugimi izdelki!

Sestava nanosov

Osnovni predpremaz z DANSKE Twingrund (UV-zaščita), enkrat z vseh strani, temeljito zaščiti les pred UV-žarki.

Premaz za les nanesite s čopičem v dveh nanosih brez redčenja. Lahko uporabite tudi industrijske postopke, na primer avtomatske naprave Vakumat, avtomatske naprave za mazanje ali brizganje. Prvi nanos izvedite z vseh strani. Pred uporabo dobro premešajte. Za brizganje ali pršenje so primerni samo zaprti sistemi z odsesovalno opremo.

Poraba

Oblan les:
pribl. 80 do 100 ml/m2 na nanos. 1 liter zadošča za okoli 10 do 12 m2.

Neoblan, surov žagan les:
pribl. 100 do 120 ml/m2 na nanos. 1 liter zadošča za okoli 8 do 10 m2.

Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu bistveno vplivata na porabo/obseg obdelane površine.

Pogoji pri izvedbi

Vlažnost lesa:
Največ 18 % pri dimenzijsko nestabilnih lesenih elementih.
Največ 15 % pri dimenzijsko stabilnih lesenih elementih (oknih, zunanjih vratih).

Najnižja temperatura za obdelavo:
Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem: ne sme pasti pod +5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Intervali sušenja so zelo odvisni od količine nanosa in pogojev sušenja.
Pri 100 ml/m2, +23 °C in 50 % relativne zračne vlage: drugi nanos lahko sledi po vsaj 1 uri vmesnega sušenja. Nalaganje v skladovnico po najmanj 8 urah sušenja.
Nizke temperature, visoka zračna vlaga ali slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, podaljšajo sušenje.

Orodje

Uporabljajte samo nerjaveče delovne pripomočke.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo. Zberite odpadno vodo od čiščenja in jo odstranite tako kot izdelek.

Opozorilo

Če tako predpisuje standard ÖNORM B 3802-3, les naprej preventivno zaščitite pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami z DANSKE Holzschutzgrund (na vodni osnovi) ali z impregnacijskim predpremazom DANSKE Imprägniergrund (na osnovi topil), ki preventivno zaščiti les pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami ter insekti.

Z vodo redčljiva veziva imajo termoplastične lastnosti. To pomeni, da se tudi suhi premazi lahko zlepijo pri visokih temperaturah pod obremenitvijo. Zato upoštevajte ustrezne ukrepe pri skladiščenju ali pakiranju premazanih obdelovancev, npr. z vstavljanjem vmesnih plasti iz papirja, plastične folije. Pri premazanih dimenzijsko obstojnih elementih (oknih in zunanjih vratih) uporabljajte samo tesnila brez mehčal in se izogibajte površin „lak na lak”.

Posebni napotki:
Macesnov les je pogojno primeren za lazurne premaze, najbolj primeren je borov, smrekin in jelkin les. Za podrobne informacije o tej temi se obrnite na naše tehnične svetovalce.
Surov les na zunanjih površinah morate premazati takoj potem, ko ste ga izpostaviti vremenskim vplivom (UV-sevanju, padavinam, vetru). Drugače računajte z zmanjšano oprijemljivostjo premaza na lesu, ki jo povzroči nastali ločilni sloj. Izrazitosti težav s tem ločilnim slojem ni mogoče ugotoviti z običajnimi preizkusi na gradbeni lokaciji/lokaciji vgradnje premaza.

Podaljšanje trajnosti premazanih lesenih fasadnih površin:

  • Na fasadnih površinah, ki so zelo izpostavljene vremenskim vplivom, obvezno priporočamo uporabo radialno ali polradialno rezanega lesa, saj pri tangencialnemu rezu med delovanjem vremena rado pride do odstopanja zgornjega sloja lesa na površini in s tem do velikopovršinskih poškodb v premazu.
  • Raje uporabite navpično kot vodoravno vgrajen fasadni opaž
  • Pri fasadnih opažih uporabite raje surove neoblane površine kot oblane.
  • Pri premazovanju ali obnavljanju/vzdrževalnih premazoh lesenih površin upoštevajte predpisane kontrole in opozorila po standardu ÖNORM B 2230-1 „Pleskarska dela – premazi na lesu".

Dodatne informacije o zaščiti lesa so zajete v kronografskem priročniku DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Vsebuje 3-jodo-2-propinil butil karbamat, benzotriazolni derivat bis-1,2,2,6,6-pentametil-4 piperidil sebakat, 1,2-benzizotiazol-3 (2H)-on. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/e) 130 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 65 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija