caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208368/060619_danske_twinproof_075l_2018_SI.png

Danske Twinproof

Decentno prosojna (rdečerjava), pigmentirana srednjeslojna (difuzijsko odprta) lazura za les.

Opis

Decentno prosojna (rdečerjava), pigmentirana srednjeslojna (difuzijsko odprta) lazura za les, narejena na osnovi vodotopne akrilatne smole z mikroniziranimi pigmenti za zaščito pred UV-svetlobo. Poudarja naravno lastno obarvanost lesa in ga ščiti pred UV-svetlobo ter vremenskimi vplivi. Vključuje film za konzerviranje.

Ta izdelek je v skaldu z EU uredbo 528/2012 in vsebuje biocidne aktivne sestavine: 2-oktil-2H-izotiazol-3-ona (OIT, CAS št 26530-20-1.), 3-jodo-2-prop (CAS št. 55406-53-6).

Predvidena uporaba

Samostojni premaz za vse vremenu in povečani zračni vlažnosti izpostavljene lesene elemente razreda uporabe GK 2, GK 3.1 in 3.2 po ÖNORM B 3802-1, kot so na primer fasadni opaži, lesene hiše, zimski vrtovi, okna ali zunanja vrata.

Ne uporabljajte je za:
les, ki je v stalnem stiku z zemljo ali vodo, ter za les, ki lahko pride v stik z nepakiranimi živili ali krmili. Ne uporabljajte niti za velike površine v stanovanjskih in bivalnih prostorih. Ni primerno za vodoravne površine (na primer talne površine teras).

Pakiranje/velikost embalaže

1 l, 5 l, 25 l

Barvni toni

Naravno svetel barvni odtenek poudarja karakteristične značilnosti lesa domačih iglavcev. Na barvni odtenek vplivata lastna barva lesa in količina nanosa. V primeru dvoma opravite testni premaz.

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, originalno zaprto, v hladnem in suhem prostoru.
Hranite zaščiteno pred mrazom in visokimi temperaturami.

Priprava podlage

Pred premazom z lesene površine očistite prah, umazanijo, smolo, maščobo, olje itd.
Brusni prah in ostanke starih premazov temeljito oščetkajte. Ostanki silikona povzročijo motnje v strukturi površine.

Redčenje

Uporabljajte nerazredčeno. Ne mešajte z drugimi proizvodi.

Sestava nanosov

Osnovni premaz z DANSKE Twingrund (osnovni premaz za UV-zaščito) z vseh strani daje lesu še boljšo zaščito pred UV-žarki.

Nerazredčen premaz najmanj dvakrat nanesite s čopičem, brizganjem ali industrijskimi postopki (na primer avtomati za vakuumski nanos, nanos z barvanjem ali brizganjem).
Prvi premaz nanesite z vseh strani. Pred uporabo dobro premešajte.
Brizganje in pršenje le v zaprtih napravah z odsesavanjem.

Poraba

Oblan les:
pribl. 80 – 100 ml/m2 za en nanos. 1 liter zadošča za približno 10 – 12 m2.

Žagan les:
pribl. 100 – 120 ml/m2 za en nanos. 1 liter zadošča za približno 8 – 10 m2.

Poraba/izdatnost je odvisna tudi od strukture podlage in vlažnosti lesa.

Pogoji pri izvedbi

Vlažnost lesa:
Največ 18-odstotna pri dimenzijsko neobstojnih delih,
Največ 15-odstotna pri dimenzijsko obstojnih delih (okna, zunanja vrata).

Najnižja temperatura za obdelavo:
Temperatura okoliškega zraka, materiala in podlage pri obdelavi ne sme biti nižja od + 5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Čas sušenja je močno odvisen od količine nanosa in pogojev sušenja.
Pri 100 ml/m2, temperaturi + 23 °C, pri 50-odstotni relativni zračni vlažnosti: drugi nanos po najmanj enournem vmesnem sušenju. Za zlaganje v skladovnico je primerno po najmanj 8-urnem vmesnem sušenju. Nizke temperature, visoka zračna vlažnost ali nizek pretok zraka, kot posledica na primer gostega zlaganja, podaljšujejo čas sušenja.

Orodje

Uporabljajte le delovne pripomočke iz nerjavnega jekla.

Čiščenje orodja

Z vodo, takoj po uporabi. Tekočine pri čiščenju zberite in odstranite enako kot proizvod.

Opozorilo

Če je v skladu z ÖNORM B 3802-3 to potrebno, lahko površine predhodno obdelate z osnovnim premazom DANSKE (na vodni osnovi) za zaščito pred modrikavostjo in uničujočimi glivami ali z impregnacijskim osnovnim premazom DANSKE (na osnovi topil) za zaščito pred modrikavostjo, uničujočimi glivami in mrčesom.

Vodotopna veziva imajo termoplastične lastnosti. To pomeni, da se lahko pri višjih temperaturah pod obremenitvijo tudi suhi premazi med seboj zlepijo. Če ta možnost obstaja, sprejmite ustrezne ukrepe pri skladiščenju ali pakiranju premazanih delov, na primer z vmesnimi sloji papirja ali folij iz umetnih mas. Pri premazanih elementih z natančnimi merami (okna, zunanja vrata) uporabite le tesnila, ki ne vsebujejo mehčal, in se izogibajte medsebojnemu stiku premazanih površin.

Posebna navodila:
Macesen je le pogojno primeren za lesne premaze; raje uporabite borov, smrekov in jelkov les. Podrobne informacije o tem dobite pri naših strokovnih svetovalcih.
Surov les na prostem je treba premazati takoj, ko je izpostavljen vremenskim vplivom (UV-žarki, padavine, veter). Sicer se lahko na lesu ustvari ločilni sloj, ki zmanjša oprijem premaza. Stopnjo problematike tega ločilnega sloja se ne da ugotoviti z običajnimi preizkusi na gradbišču.

Povečanje obstojnosti premazanih lesenih fasad:

  • Na fasadnih površinah, ki so močno izpostavljene vremenskim vplivom, se obvezno priporoča uporaba desk iz radialnega ali prečnega reza, saj lahko zaradi vremenskih vplivov pri bočnicah odstopi vrhnji sloj lesa in se premazana površina poškoduje.
  • Navpično položen fasadni opaž ima prednost pred vodoravno položenim fasadnim opažem.
  • Pri fasadnih opažih imajo grobe žagane površine prednost pred oblanimi.
  • Pri barvanju oziroma obnovi lesenih površin upoštevajte zahtevane preizkuse in opozorila v skladu z ÖNORM B 2230-1 »Pleskarska dela – premaz lesa« .


Dodatne informacije o zaščiti lesa najdete v kronografu DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta proizvod ni nevaren pripravek glede na vsebino Zakona o kemikalijah in zanj ni potrebno obvezno označevanje. Kljub temu upoštevajte previdnostne in higienske ukrepe, ki so običajni za delo s kemikalijami. Hranite zunaj dosega otrok!

Vsebujejo benzotriazolni derivat, bis-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebakat, 3-jodo-2-propinil butilkarbamat,1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on. Lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča problematičnih odpadkov. Ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke! Neočiščeno embalažo odstranite na enak način kot proizvod.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/e) znaša 130 g/l; Izdelek vsebuje največ 65 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, rahlo ogroža vodo.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija