caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208365/060616_danske_twingrund_5l_2018_SI.png

Danske Twingrund

Zaščitni osnovni premaz, primeren za kakovostne prosojne premaze v zunanjem področju.

Opis

Brezbarvni, brezslojni premaz, narejen na osnovi vodotopne alkidne smole s sredstvom za blokado UV svetlobe za dodatno UV zaščito pod DANSKE Twinproof Clear v zunanjem področju in okrasno lazuro DANSKE v notranjem področju. Ne vsebuje učinkovin.

Predvidena uporaba

Enojni osnovni premaz, katerega se uporablja pod DANSKE Twinproof Clear in okrasno lazuro DANSKE. Ni primeren kot samostojni premaz. Za doseganje dolgotrajne in izrazite UV zaščite.

Pakiranje/velikost embalaže

1 l, 5 l, 25 l.

Barvni toni

Suh je brezbarven.

Skladiščenje

Najmanj 6 mesecev, originalno zaprto, na hladnem in suhem.
Hranite zaščiteno pred mrazom in visokimi temperaturami.

Priprava podlage

Pred premazom z lesene površine očistite prah, umazanijo, smolo, maščobo, olje itd. Brusni prah in ostanke starih premazov temeljito oščetkajte. Ostanki silikona povzročijo motnje v strukturi površine.

Postopek nanašanja

Nanos s čopičem, brizganjem ali z industrijskimi postopki (na primer avtomati za vakuumski nanos, nanos z barvanjem ali brizganjem). Prvi premaz nanesite z vseh strani. Brizganje in pršenje pride v poštev le v zaprtih napravah z odsesavanjem. Pred uporabo dobro premešajte.

Redčenje

Uporabljajte nerazredčeno. Ne mešajte z drugimi proizvodi.

Poraba

Oblan les:
približno 40 - 60 ml/m2 za en nanos. 1 liter zadošča za približno 17 - 25 m2.

Žagan les:
približno 60 - 80 ml/m2 za en nanos. 1 liter zadošča za približno 12 - 17 m2.

Poraba/izdatnost je odvisna tudi od strukture podlage in vlažnosti lesa.

Pogoji pri izvedbi

Vlažnost lesa:
Največ 18-odstotna pri dimenzijsko neobstojnih delih,
Največ 12-odstotna pri dimenzijsko obstojnih delih (okna, zunanja vrata).

Najnižja temperatura za obdelavo:
Temperatura okoliškega zraka, materiala in podlage pri obdelavi ne sme biti nižja od + 5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Čas sušenja je močno odvisen od količine nanosa in pogojev sušenja. Pri 100 ml/m2, temperaturi + 23 °C in 50-odstotni relativni zračni vlažnosti: čas vmesnega sušenja pred nadaljnjim premazom z DANSKE Twinproof Clearom ali DANSKE Decolasur znaša 1 uro. Nizke temperature, visoka zračna vlažnost ali nizek pretok zraka, na primer zaradi gostega zlaganja, sušenje podaljšujejo.

Orodje

Uporabljajte le delovne pripomočke iz nerjavnega jekla.

Čiščenje orodja

Z vodo, in sicer takoj po uporabi. Tekočine pri čiščenju zberite in odstranite na enak način kot proizvod.

Opozorilo

Če je v skladu z ÖNORM B 3802-3 to potrebno, lahko površine predhodno obdelate z osnovnim premazom DANSKE (na vodni osnovi) za zaščito pred modrikavostjo in uničujočimi glivami ali z impregnacijskim osnovnim premazom DANSKE (na osnovi topil) za zaščito pred modrikavostjo, uničujočimi glivami in mrčesom.

Vodotopna veziva imajo termoplastične lastnosti. To pomeni, da se lahko pri višjih temperaturah pod obremenitvijo tudi suhi premazi med seboj zlepijo. Če ta možnost obstaja, sprejmite ustrezne ukrepe pri skladiščenju ali pakiranju premazanih delov, na primer z vmesnimi sloji papirja ali folij iz umetnih mas. Pri premazanih elementih z natančnimi merami (okna, zunanja vrata) uporabite le tesnila, ki ne vsebujejo mehčal, in se izogibajte medsebojnemu stiku premazanih površin.

Posebna navodila:
Macesen je le pogojno primeren za lesne premaze; raje uporabite borov, smrekov in jelkin les. Podrobne informacije o tem dobite pri naših strokovnih svetovalcih. Surov les na prostem je treba premazati takoj, ko je izpostavljen vremenskim vplivom (UV-žarki, padavine, veter). V nasprotnem se lahko na lesu ustvari ločilni sloj, ki zmanjša oprijem premaza. Stopnjo problematike tega ločilnega sloja se ne da ugotoviti z običajnimi preizkusi na gradbišču.

Povečanje obstojnosti premazanih lesenih fasad:

  • Na fasadnih površinah, ki so močno izpostavljene vremenskim vplivom, se obvezno priporoča uporaba desk iz radialnega ali prečnega reza, saj lahko zaradi vremenskih vplivov pri bočnicah odstopi vrhnji sloj lesa in se premazana površina poškoduje.
  • Navpično položen fasadni opaž ima prednost pred vodoravno položenim fasadnim opažem.
  • Pri fasadnih opažih imajo grobe žagane površine prednost pred oblanimi.
  • Pri barvanju oziroma obnovi lesenih površin upoštevajte zahtevane preizkuse in opozorila v skladu z ÖNORM B 2230-1 »Pleskarska dela – premaz lesa«.

Dodatne informacije o zaščiti lesa najdete v kronografu DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta proizvod ni nevaren pripravek glede na vsebino Zakona o kemikalijah in zanj ni potrebno obvezno označevanje. Kljub temu upoštevajte previdnostne in higienske ukrepe, ki so običajni za delo s kemikalijami. Hranite zunaj dosega otrok!

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča problematičnih odpadkov. Ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke! Neočiščeno embalažo odstranite enako kot proizvod.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/g) znaša 30 g/l. Izdelek vsebuje največ 1 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, rahlo ogroža vodo.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija