caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208372/060623_danske_silverstyle_075l_2018_SI.png

Danske Silverstyle

Močno pigmentirana, brezslojna (difuzijsko odprta) lazura za les.

Opis

Močno pigmentirana, brezslojna (difuzijsko odprta) lazura za les, narejena na osnovi vodotopne kombinacije iz alkidne in akrilatne smole ter veziv. Izdelana je s kakovostno kombinacijo pigmentov. Je vodoodbojna, odporna proti svetlobi in vremenskim vplivom.
Vključuje film za konzerviranje.

Predvidena uporaba

Primerna je kot samostojni premaz za zaščito pred vremenskimi vplivi in ob povečani zračni vlažnosti. Primerna je tudi za lesene elemente razreda uporabe GK 2, GK 3.1 in 3.2 po ÖNORM B 3802-1, kot so na primer fasadni opaži, lesene hiše, zimski vrtovi, okna ali zunanja vrata.

Ne uporabljajte za:
les, ki je v stalnem stiku z zemljo ali vodo, ter za les, ki lahko pride v stik z nepakiranimi živili ali krmili. Ne uporabljajte je za velike površine v stanovanjskih in bivalnih prostorih. Ni primerna za vodoravne površine (na primer talne površine teras).

Pakiranje/velikost embalaže

1 l, 5 l, 10 l, 25 l.

Barvni toni

Deep Space, Moon, Star Dust, Earth, Neptun so prikazani v barvni lestvici. Vsi barvni odtenki se lahko med seboj poljubno mešajo. Možni so tudi posebni barvni odtenki, na primer RAL. Barvni odtenki na barvni lestvici so zgolj informativne narave. Na dejanski barvni odtenek vplivata lastna barva lesa in količina nanosa. V primeru dvoma opravite testni premaz.

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, originalno zaprto, v hladnem in suhem prostoru.
Hranite zaščiteno pred mrazom in visokimi temperaturami.

Priprava podlage

Pred premazom z lesene površine očistite prah, umazanijo, smolo, maščobo, olje itd. Brusni prah in ostanke starih premazov temeljito oščetkajte. Ostanki silikona povzročijo motnje v strukturi površine.

Redčenje

Uporabljajte nerazredčeno. Ne mešajte z drugimi proizvodi.

Sestava nanosov

Nanesite najmanj dva sloja nerazredčenega premaza. Prvi premaz nanesite z vseh strani. Pred uporabo dobro premešajte. Vmesno brušenje opravite po prvem nanosu samó, če je nujno potrebno. Zatem nanesite najmanj en ali dva nanosa nerazredčenega premaza.

Poraba

Oblan les:
70 - 90 ml/m2 za en nanos; 1 liter zadošča za približno 11 - 14 m2.

Žagan les:
80 - 100 ml/m2 za en nanos; 1 liter zadošča za približno 10 - 12 m2.

Poraba oz. izdatnost je odvisna tudi od strukture podlage in vlažnosti lesa.

Pogoji pri izvedbi

Vsebnost vlage v lesu:
Največ 18-odstotna pri dimenzijsko neobstojnih delih.
Največ 15-odstotna pri dimenzijsko obstojnih delih (okna, zunanja vrata).

Najnižja temperatura za obdelavo:
Temperatura okoliškega zraka, materiala in podlage pri obdelavi ne sme biti nižja od +7 °C.

Sušenje/interval sušenja

Čas sušenja je močno odvisen od količine nanosa in pogojev sušenja. Orientacijski čas sušenja pri 100 ml/m2, temperaturi +23 °C in 50-odstotni relativni zračni vlažnosti: suho na dotik po 90 minutah sušenja; drugi nanos po najmanj 4-urnem vmesnem sušenju. Nadaljnji premaz po najmanj 4-urnem vmesnem sušenju.
Nizke temperature, visoka zračna vlažnost ali nizek pretok zraka, kot posledica na primer gostega zlaganja, podaljšujejo čas sušenja.

Orodje

Uporabljajte le delovne pripomočke iz nerjavnega jekla.

Čiščenje orodja

Z vodo, takoj po uporabi. Tekočine pri čiščenju zberite in odstranite na enak način kot proizvod.

Opozorilo

Če je v skladu z ÖNORM B 3802-3 to potrebno, lahko površine predhodno obdelate z osnovnim premazom DANSKE Holzschutzgrund (na vodni osnovi) za zaščito pred modrikavostjo in uničujočimi glivami ali z impregnacijskim osnovnim premazom DANSKE Imprägniergrund (na osnovi topil) za zaščito pred modrikavostjo, uničujočimi glivami in mrčesom.

Vodotopna veziva imajo termoplastične lastnosti. To pomeni, da se lahko pri višjih temperaturah pod obremenitvijo tudi suhi premazi med seboj zlepijo. Če ta možnost obstaja, sprejmite ustrezne ukrepe pri skladiščenju ali pakiranju premazanih delov, na primer z vmesnimi sloji papirja ali folij iz umetnih mas. Pri premazanih elementih z natančnimi merami (okna, zunanja vrata) uporabite le tesnila, ki ne vsebujejo mehčal, in se izogibajte medsebojnemu stiku premazanih površin.

Posebna navodila:
Macesen je le pogojno primeren za lesne premaze; raje uporabite borov, smrekov in jelkin les. Podrobne informacije o tem dobite pri naših strokovnih svetovalcih. Surov les na prostem je treba premazati takoj, ko je izpostavljen vremenskim vplivom (UV-žarki, padavine, veter). V nasprotnem se lahko na lesu ustvari ločilni sloj, ki zmanjša oprijem premaza. Stopnjo problematike tega ločilnega sloja se ne da ugotoviti z običajnimi preizkusi na gradbišču.

Povečanje obstojnosti premazanih lesenih fasad:

  • Na fasadnih površinah, ki so močno izpostavljene vremenskim vplivom, se obvezno priporoča uporaba desk iz radialnega ali prečnega reza, saj lahko zaradi vremenskih vplivov pri bočnicah odstopi vrhnji sloj lesa in se premazana površina poškoduje.
  • Navpično položen fasadni opaž ima prednost pred vodoravno položenim fasadnim opažem.
  • Pri fasadnih opažih imajo grobe žagane površine prednost pred oblanimi.
  • Pri barvanju oziroma obnovi lesenih površin upoštevajte zahtevane preizkuse in opozorila v skladu z ÖNORM B 2230-1 »Pleskarska dela – premaz lesa« .

Dodatne informacije o zaščiti lesa najdete v kronografu DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Strupeno za vodne organizme, v vodnem okolju ima lahko dolgotrajno škodljive učinke. Snov in posodo, v kateri se nahaja, odstranite med nevarne odpadke. Proizvod ne sme uhajati v okolje. Upoštevajte posebne napotke/varnostni list.

Vsebuje 3-jodo-2-propinil butil karbamat, benzotriazolni derivat bis-1,2,2,6,6-pentametil-4 piperidil sebakat, 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on.
Lahko izzove alergijsko reakcijo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča problematičnih odpadkov. Ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke! Neočiščeno embalažo odstranite na enak način kot proizvod.
Zberite vodo od čiščenja delovnih pripomočkov in jo odstranite enako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/e) znaša 130 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 60 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, rahlo ogroža vodo
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list