caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208363/060614_danske_holzschutzgrund_075l_2018_SI.png

Danske Holzschutzgrund

Brezbarvni zaščitni osnovni premaz za les, narejen na osnovi vodotopne alkidne smole.

Opis

Za takojšnjo uporabo pripravljen brezbarvni zaščitni osnovni premaz za les oz. tekoče sredstvo za zaščito lesa, narejeno na osnovi vodotopne alkidne smole, primerno za nanos s čopičem ali potapljanjem, kar omogoča preventivno zaščito proti glivam, ki obarvajo (modrikavost) ali uničijo (gniloba) les. Certifikat o odobritvi št. 1/93 Združenja za nadzor sredstev za zaščito lesa (ARGE-HSM).

Predvidena uporaba

Zaščitni osnovni premaz lesa (za njegovo impregnacijo) oziroma zlasti za vremensko izpostavljene lesene gradbene dele razredov uporabnosti GK 2 in GK 3.1 in 3.2, v skladu z ÖNORM B 3802-1, na primer za lesene hiše (na prostem), fasadne opaže, zimske vrtove, balkone, ograje, okna ali zunanja vrata. Primeren kot zaščitni osnovni premaz lesa (impregnacija), uporaben pod proizvodi DANSKE, na primer debeloslojnimi lazurami DANSKE, lazuro za les na vodni osnovi DANSKE Aqua Holzlasur ali DANSKE Color. Vremensko izpostavljene lesene gradbene dele je treba dodatno trikrat premazati s pigmentom, lazuro ali prekrivno barvo.

Ne uporabljajte za:
Les, ki je v stalnem stiku z zemljo ali vodo, in za les, ki lahko pride v stik z nepakiranimi živili ali krmili. Prav tako ga ne uporabljajte na površinah, ki jih rabijo netopirji. Ni primeren kot samostojni premaz za zunanje prostore. Ne uporabljajte ga za čebelnjake, notranje dele rastlinjakov ali zunanje dele savn. Ne polivajte ga po rastlinah. Ne uporabljajte ga v notranjih prostorih.

Lastnosti

Učinkovine:
  • Propiconazol 8 g/l, iodpropinilbutilcarbamat (IPBC) 4 g/l.

Delovanje:

  • (v skladu z ÖNORM B 3802, del 3):
  • B, deluje preventivno proti glivam, ki obarvajo (modrikavost)
  • P ali uničijo (gniloba) les
  • W, obstojen proti vremenskim vplivom in vlagi.

Pakiranje/velikost embalaže

1 l, 5 l, 25 l

Barvni toni

Brezbarven.

Skladiščenje

Najmanj 2 leti, originalno zaprto, v hladnem in suhem prostoru. Upoštevajte nalepko na embalaži. Hranite zaščiteno pred mrazom in visokimi temperaturami.

Priprava podlage

Pred premazom z lesene površine očistite prah, umazanijo, smolo, maščobo, olje itd. Brusni prah in ostanke starih premazov temeljito oščetkajte. Ostanki silikona povzročijo motnje v strukturi površine.

Postopek nanašanja

Dvakrat premažite s čopičem z vseh strani ali potopite v nerazredčen premaz. Pred uporabo dobro premešajte. Obdelujte in shranjujte za sušenje le na utrjenih neprepustnih mestih.

Skladiščite zaščiteno pred padavinami. Ne nanašajte z ročnim brizganjem. Megla ob pršenju je nevarna za zdravje in okolje. Potapljajte izključno v stacionarnih napravah z ustreznimi zaščitnimi napravami.

Korita za potapljanje med neuporabo skrbno pokrijte in pred začetkom dela preverite morebitne nečistoče (zrnca, lesna vlakna itd.) in te po potrebi odstranite, vsebino pa dobro premešajte.

Vmesno brušenje se lahko opravi po prvem nanosu samó, če je nujno potrebno.
Ne vdihujte brusnega prahu. Zatem dvakrat premažite z nerazredčenim premazom.

Redčenje

Uporabljajte nerazredčeno. Ne mešajte z drugimi proizvodi.

Debelina suhega sloja

Minimalna količina nanosa: 
120 g/m2 do največ 140 g/m2 (specifična masa: približno 1 g/ml)

Poraba

Oblani les:
približno 60 ml/m2 za en nanos. 1 liter zadošča za približno 16 m2.

Žagani les:
približno 70 ml/m2. 1 liter zadošča za približno 14 m2.

Poraba/izdatnost je odvisna tudi od strukture podlage in vlažnosti lesa.

Pogoji pri izvedbi

Vlažnost lesa:
Največ 18-odstotna pri dimenzijsko neobstojnih delih
Največ 15-odstotna pri dimenzijsko obstojnih delih (okna, zunanja vrata).

Najnižja temperatura za obdelavo:
Temperatura okoliškega zraka, materiala in podlage pri obdelavi ne sme biti nižja od + 7 °C.

Sušenje/interval sušenja

Čas sušenja je močno odvisen od količine nanosa in pogojev sušenja. Orientacijski čas sušenja pri 90 ml/m2, na temperaturi +23 °C in pri 50-odstotni relativni zračni vlažnosti: drugi nanos se opravi po najmanj 6-urnem vmesnem sušenju. Naslednji premaz se lahko opravi po najmanj 12-urnem vmesnem sušenju.

Nizke temperature, visoka zračna vlažnost ali nizek pretok zraka, na primer kot posledica gostega zlaganja, podaljšujejo čas sušenja.

Pri vrstah lesa z veliko sestavinami, kot so na primer macesen, hrast, različne vrste tropskega lesa ali drugi listavci, se lahko čas sušenja pod določenimi pogoji močno podaljša.

Orodje

Uporabljajte le delovne pripomočke iz nerjavnega jekla.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo in čistili za pomivanje. Tekočine pri čiščenju zberite in odstranite enako kot proizvod.

Opozorilo

V Avstriji uradno odobreno sredstvo za zaščito lesa. Številka odobritve: AT/2012/Z/00086/8 (Kurt Obermeier GmbH & Co. KG, D-57319 Bad Berleburg, Nemčija).

Sredstva za zaščito lesa uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite oznake in informacije o izdelku.

Posebna navodila:
Macesen je le pogojno primeren za lesne premaze; raje uporabite borov, smrekov in jelkin les. Podrobne informacije o tem dobite pri naših strokovnih svetovalcih. Surov les na prostem je treba premazati takoj, ko je izpostavljen vremenskim vplivom (UV žarki, padavine, veter). V nasprotnem se lahko na lesu ustvari ločilni sloj, ki zmanjša oprijem premaza. Stopnjo problematike tega ločilnega sloja se ne da ugotoviti z običajnimi preizkusi na gradbišču.

Povečanje obstojnosti premazanih lesenih fasad:

  • Na fasadnih površinah, ki so močno izpostavljene vremenskim vplivom, se obvezno priporoča uporaba desk iz radialnega ali prečnega reza, saj lahko zaradi vremenskih vplivov pri bočnicah odstopi vrhnji sloj lesa in premazana površina se poškoduje.
  • Navpično položen fasadni opaž ima prednost pred vodoravno položenim fasadnim opažem.
  • Pri fasadnih opažih imajo grobe žagane površine prednost pred oblanimi.
  • Pri barvanju oziroma obnovi lesenih površin upoštevajte zahtevane preizkuse in opozorila v skladu z ÖNORM B 2230-1 »Pleskarska dela – premaz lesa«.

Dodatne informacije o zaščiti lesa najdete v kronografu DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Namenjeno le za profesionalno uporabo.
Vsebuje propiconazol in IPBC za zaščito lesa pred plesnenjem. Uporabljajte le, če je zaščita lesa predpisana ali v posamičnih primerih potrebna.
Lahko povzroči alergijske reakcije.
Strupeno za vodne organizme, v vodnem okolju ima lahko dolgotrajno škodljive učinke. 
Varnostna opozorila so navedena v varnostnem listu.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča problematičnih odpadkov. Ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke! Neočiščeno embalažo odstranite na enak način kot proizvod.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/h): znaša 30 g/l (2010). Izdelek vsebuje največ 30 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 55508 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 03 02 05
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list