caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208371/060622_danske_greywood_075l_2018_SI.png

Danske Greywood

Univerzalna lazura za les z naravnim sivim videzom in visoko UV-zaščito.

Opis

Prosojno pigmentirani (barvna), srednjeslojni (difuzijsko odprta) in vodotopni premaz za les (lazura s srednje debelim slojem), narejen na akrilatni osnovi s filmom za konzerviranje. Izdelan s kakovostno kombinacijo pigmentov, ki je podobna naravni posivelosti lesa, ob čemer nudi tudi zelo visoko UV-zaščito. Hidrofobne komponente mu zagotavljajo vremensko odpornost in vodoodbojnost.

Predvidena uporaba

Barvni premaz za vse vremenu in povečani zračni vlažnosti izpostavljene lesene elemente razreda uporabe GK 2 in GK 3.1 in 3.2 po ÖNORM B 3802-1, kot so na primer fasadni opaži, lesene hiše, zimski vrtovi, okna ali zunanja vrata.

Ne uporabljajte za:
Les, ki je v stalnem stiku z zemljo ali vodo, in za les, ki lahko pride v stik z nepakiranimi živili ali krmili. Ne uporabljajte ga za velike površine v stanovanjskih in bivalnih prostorih. Ni primeren za uporabo na vodoravnih površinah, kot so na primer talne površine teras.

Pakiranje/velikost embalaže

1 l, 5 l, 10 l, 25 l.

Barvni toni

Forest, Island, Nordic, Outback, Toskana, Tyrol in brezbarvni odtenek. Vsi barvni odtenki se lahko med seboj poljubno mešajo.
Barvni odtenki na barvni lestvici so le informativne narave. Na dejansko podobo barvnega odtenka vplivata lastna barva lesa in količina nanosa. V primeru dvoma opravite testni premaz.

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, če je originalno zaprto in hranjeno v hladnem ter suhem prostoru.
Hranite zaščiteno pred mrazom in visokimi temperaturami.

Priprava podlage

Pred premazom z lesene površine očistite prah, umazanijo, smolo, maščobo, olje itd. Brusni prah in ostanke starih premazov temeljito oščetkajte. Ostanki silikona povzročijo motnje v strukturi površine.

Redčenje

Uporabljajte nerazredčeno. Ne mešajte z drugimi proizvodi.

Sestava nanosov

Nerazredčen premaz nanesite z vseh strani s čopičem, brizganjem ali industrijskimi postopki (na primer avtomati za vakuumski nanos, nanos z barvanjem ali brizganjem).
Prvi premaz nanesite z vseh strani. Pred uporabo dobro premešajte. Brizganje in pršenje je primerno le v zaprtih napravah z odsesavanjem. Vmesno brušenje po prvem nanosu pride v poštev samó, če je nujno potrebno. Zatem nanesite najmanj en ali celo dva nanosa nerazredčenega premaza.

Poraba

Oblan les:
80 - 100 ml/m2 za en nanos. 1 liter zadošča za približno 10–12 m2.

Žagan les:
100–120 ml/m2 za en nanos. 1 liter zadošča za približno 8–10 m2.

Poraba/izdatnost je odvisna tudi od strukture podlage in vlažnosti lesa.

Pogoji pri izvedbi

Vsebnost vlage v lesu:
Največ 18-odstotna pri dimenzijsko neobstojnih delih
Največ 15-odstotna pri dimenzijsko obstojnih delih (okna, zunanja vrata).

Najnižja temperatura za obdelavo: 
Temperatura okoliškega zraka, materiala in podlage pri obdelavi ne sme biti nižja od + 5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Čas sušenja je močno odvisen od količine nanosa in pogojev sušenja.
Orientacijski čas sušenja pri 100 ml/m2, + 23 °C in 50-odstotni relativni zračni vlažnosti: suho na dotik po približno 30 minutah, drugi nanos po najmanj enournem vmesnem sušenju, zlaganje v skladovnico po najmanj osmih urah sušenja.
Nizke temperature, visoka zračna vlažnost ali nizek pretok zraka, nastali kot na primer posledica gostega zlaganja, podaljšujejo sušenje.

DANSKE Greywood je primeren za prisilne postopke sušenja z infrardečo svetlobo ali toplim zrakom. V teh primerih so površine suhe in primerne za zlaganje že po nekaj minutah.

Orodje

Uporabljajte le delovne pripomočke iz nerjavnega jekla.

Čiščenje orodja

Z vodo, takoj po uporabi. Tekočine pri čiščenju zberite in odstranite na enak način kot proizvod.

Opozorilo

Če je v skladu z ÖNORM B 3802-3 to potrebno, lahko površine predhodno obdelate z osnovnim premazom DANSKE (na vodni osnovi) za zaščito pred modrikavostjo in uničujočimi glivami ali z impregnacijskim osnovnim premazom DANSKE (na osnovi topil) za zaščito pred modrikavostjo, uničujočimi glivami in mrčesom.

Vodotopna veziva imajo termoplastične lastnosti. To pomeni, da se lahko pri višjih temperaturah pod obremenitvijo tudi suhi premazi med seboj zlepijo. Če ta možnost obstaja, sprejmite ustrezne ukrepe pri skladiščenju ali pakiranju premazanih delov, na primer z vmesnimi sloji papirja ali folij iz umetnih mas. Pri premazanih elementih z natančnimi merami (okna, zunanja vrata) uporabite le tesnila, ki ne vsebujejo mehčal, in se izogibajte medsebojnemu stiku premazanih površin.

Posebna navodila:
Macesen je le pogojno primeren za lesne premaze; raje uporabite borov, smrekov in jelkin les. Podrobne informacije o tem dobite pri naših strokovnih svetovalcih. Surov les na prostem je treba premazati takoj, ko je izpostavljen vremenskim vplivom (UVžarki, padavine, veter). V nasprotnem se lahko na lesu ustvari ločilni sloj, ki zmanjša oprijem premaza. Stopnjo problematike tega ločilnega sloja se ne da ugotoviti z običajnimi preizkusi na gradbišču.

Povečanje obstojnosti premazanih lesenih fasad:

  • Na fasadnih površinah, ki so močno izpostavljene vremenskim vplivom, se obvezno priporoča uporaba desk iz radialnega ali prečnega reza, saj lahko zaradi vremenskih vplivov pri bočnicah odstopi vrhnji sloj lesa in se premazana površina poškoduje.
  • Navpično položen fasadni opaž ima prednost pred vodoravno položenim fasadnim opažem.
  • Pri fasadnih opažih imajo grobe žagane površine prednost pred oblanimi.
  • Pri barvanju oziroma obnovi lesenih površin upoštevajte zahtevane preizkuse in opozorila v skladu z ÖNORM B 2230-1 »Pleskarska dela – premaz lesa« .

Dodatne informacije o zaščiti lesa najdete v kronografu DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Strupeno za vodne organizme, v vodnem okolju ima lahko dolgotrajno škodljive učinke. Snov in posodo, v kateri se nahaja, odstranite med nevarne odpadke. Proizvod ne sme uhajati v okolje.
Hranite zunaj dosega otrok!

Vsebuje 3-jodo-2-propinil butil karbamat, benzotriazolni derivat bis-1,2,2,6,6-pentametil-4 piperidil sebakat, 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on.
Lahko izzove alergične reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča problematičnih odpadkov. Ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke! Neočiščeno embalažo odstranite na enak način kot proizvod.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/e) znaša 130 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 50 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, rahlo ogroža vodo.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija