caparol_pim_import/caparol_si/products/image/166245/051404_Danske_greyexpress_1l_SI.png

Danske Grey Express

Prosojna impregnacija za les narejena na osnovi topil.

Opis

Prosojna impregnacija za les, narejena na osnovi topil. Rahlo hidrofobna.
Za hitro, enakomerno, naravno posivelost lesa. Pozor, ni zaščita za les!

Predvidena uporaba

Samostojni premaz za vse vremenu in povečani zračni vlažnosti izpostavljene lesene elemente razreda uporabe GK 2, GK 3.1 in 3.2 po ÖNORM B 3802-1, kot so na primer fasadni opaži, lesene hiše, zimski vrtovi, okna ali zunanja vrata.

Ne uporabljajte je za:
les, ki je v stalnem stiku z zemljo ali vodo, ter za les, ki lahko pride v stik z nepakiranimi živili ali krmili. Ne uporabljajte niti za velike površine v stanovanjskih in bivalnih prostorih.

Pakiranje/velikost embalaže

1 Liter, 3 Litri, 25 Litrov

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, originalno zaprto, v hladnem in suhem prostoru.
Hranite zaščiteno pred mrazom in visokimi temperaturami.

Priprava podlage

Pred premazom z lesene površine očistite prah, umazanijo, smolo, maščobo, olje itd. Brusni prah in ostanke starih premazov temeljito oščetkajte. Ostanki silikona povzročijo motnje v strukturi površine.

Mešalno razmerje

100 utežnih odstotkov (komponente A),
5 utežnih odstotkov pospeševalca (komponenta B).

Sestava nanosov

En do dva nanosa z vseh strani s čopičem, potapljanjem ali brizganjem.
Pred uporabo dobro premešajte.

Poraba

Oblan les:
pribl. 50 - 70 ml/m2 za en nanos. 1 liter zadošča za približno 14 - 20 m2.

Žagan les:
pribl. 70 - 90 ml/m2 za en nanos. 1 liter zadošča za približno 11 - 14 m2.

Poraba/izdatnost je odvisna tudi od strukture podlage in vlažnosti lesa.

Odprti čas za vgradnjo materiala

Mešanica je uporabna dokler ne nastopi kristalizacija tj. približno 1 teden.

Pogoji pri izvedbi

Vlažnost lesa:
Pri dimenzijsko neobstojnih delih je največ 18-odstotna.

Najnižja temperatura za obdelavo:
Temperatura okoliškega zraka, materiala in podlage pri obdelavi ne sme biti nižja od +7 °C.

Sušenje/interval sušenja

Čas sušenja je močno odvisen od količine nanosa in pogojev sušenja. Orientacijski čas sušenja pri 70 ml/m2, temperaturi +23 °C in 50-odstotni relativni zračni vlažnosti: suho na dotik je po 1 uri; primerno za zlaganje v skladovnico pa po 12 urah.
Nizke temperature, visoka zračna vlažnost ali nizek pretok zraka, kot posledice na primer gostega zlaganja, podaljšujejo čas sušenja.

Orodje

Uporabljajte le delovne pripomočke iz nerjavnega jekla.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z razredčilom Capalac 200. Tekočine pri čiščenju zberite in odstranite na enak način kot proizvod.

Opozorilo

Razvoj barvnega odtenka je odvisen od uporabljene vrste lesa, zato so možna odstopanja. V primeru dvoma premažite preizkusni premaz.

Nalaganje premazanih desk z vmesnimi distančnimi legami v skladovnico lahko sledi šele potem, ko se je premaz dovolj posušil, drugače se bodo videli madeži.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!
Osnovna komponenta in pospeševalec sta v skladu z Zakonom o kemikalijah razvrščena različno.
Vsebuje ogljikovodike (brez aromatov).
Draži kožo. Škodljivo za zdravje, pri zaužitju lahko povzroči poškodbe pljuč. Ob rednem stiku s kožo lahko le-ta postane suha ali razpokana. Ne vdihujte dima, megle, pare, aerosolov (podajte ustrezno oznako/oznake od proizvajalca). Preprečiti stik z očmi. Če pride v stik z očmi, takoj izperite z obilo vode in mila in poiščite zdravniško pomoč. Pri delu nosite primerna zaščitna oblačila, zaščito za obraz in oči. Odstranite kontaktne leče v kolikor je to mogoče. Nosite ustrezne zaščitne rokavice. Izdelka ne izpuščajte oz. odlagajte v okolje. Pri zaužitju ne spodbujajte bruhanja, poiščite pomoč in predložite embalažo ali etiketo. Držati stran od vročine, vročih površin, odprtega ognja, isker in drugih virov vžiga. Prepoved kajenja.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča problematičnih odpadkov. Ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke! Neočiščeno embalažo odstranite na enak način kot proizvod.
Tekočine pri čiščenju zberite in odstranite na enak način kot proizvod.

Druge opombe

Koda odpadka: 55326 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, rahlo ogroža vodo.
ADR/RID: Ne velja/ni blago razreda 3.
Razred ogrožanja po Uredbi o gorljivih tekočinah: A III
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija