caparol_pim_import/caparol_si/products/image/240620/065635_danske_dekorlasur_075l_2018_SI.png

DANSKE Dekorlasur (notranja lazura za natur les)

Vodna srednjeslojna lazura brez aktivnih učinkovin

Opis

Prozorno pigmentirana, paroprepustna srednjeslojna lazura na osnovi vodne akrilatne smole za dekorativno barvno oblikovanje lesenih površin v notranjih prostorih - ne vsebuje biocidnih učinkovin. Z UV-zaščito, ki ščiti les pred potemnenjem. Odbija vodo in umazanijo.

Funkcija

Premazovanje vidnih lesenih elementov v notranjih prostorih, kot so na primer:

  • stenske in stropne obloge,
  • zimski vrtovi (z notranje strani),
  • čebelnjaki (z notranje strani),
  • otroška igrala in igrače.

Ni primerno za lesena tla.
Odporno proti slini in potu po standardu ÖNORM S 1555, brez aktivnih učinkovin, v posušenem stanju je premaz primeren za otroške igrače v skladu z EN 71, 3. del.

Pakiranje/velikost embalaže

0,75 litra, 2,5 litra, 5 litrov, 20 litrov

Barvni toni

Bor, pinija, macesen, hrast, oreh, lešnik, redwood, palisander, ebenovina, kostanj, akacija in brezbarvna verzija (Farbslos). Poleg tega so vsi Dx-odtenki na voljo za mešanje po brošuri DANSKE Dekorlasur s strojnim sistemom za niansiranje ColorExpress. Barvni odtenki, prikazani na barvnih kartah, služijo le za okvirno predstavitev. Lastna barva lesa in količina nanosa vplivata na končni videz barvnega odtenka. Če ste v dvomu, priporočamo, da barvni ton preverite na poskusni površini. Posebne barvne odtenke vam pripravimo na zahtevo.

Skladiščenje

Vsaj 1 leto, v originalno zaprti embalaži, na hladnem in suhem. Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Podlage

Vsebnost vlage v lesu: Največ 14 %.

Priprava podlage

Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo, smolne žepke, mast, olje ipd. Temeljito skrtačite s površine brusni prah in slabo sprijete ostanke starih premazov.
Ostanki silikona poslabšajo razmaz.

Postopek nanašanja

Mazanje ali brizganje v vsaj dveh nanosih. Prvi nanos izvedite z vseh strani obdelovanca.
Pred uporabo material dobro premešajte.

Redčenje

Uporabljajte brez redčenja. Ne mešajte z drugimi izdelki.

Sestava nanosov

Predpremaz: Za predpremaz uporabite DANSKE Twingrund, ki prispeva k enakomerni površini in okrepi UV-zaščito.

Poraba

Oblan les: 50 - 60 ml/m2 na nanos.
Žagan les, brez oblanja: 100 - 120 ml/m2 na nanos.
Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu bistveno vplivata na porabo/izkoristek in barvni odtenek.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem: ne sme pasti pod +5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Intervali sušenja so močno odvisni od količin nanosa in pogojev sušenja.
Okvirni časovni intervali pri nanosu100 ml/m2, 23 °C in 50-odstotni relativni zračni vlagi so:
suho za prijemanje po 30 minutah, drugi nanos po vsaj 1 uri vmesnega sušenja.
Nizke temperature, visoka zračna vlaga in slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, podaljšajo interval sušenja

Orodje

Uporabljajte samo nerjaveče delovne pripomočke, opremo.

Čiščenje orodja

Očistite takoj po uporabi z vodo. Tekočino po čiščenju zberite in odstranite enako kot izdelek.

Opozorilo

Veziva, ki so redčljiva z vodo, imajo termoplastične lastnosti. To pomeni, da se tudi posušene premazane površine lahko zlepijo skupaj pri višjih temperaturah pod obremenitvijo. Če obstaja ta možnost, uvedite ustrezne ukrepe pri skladiščenju ali pakiranju premazanih obdelovancev, na primer vstavite mednje vmesne sloje iz papirja ali plastične folije. Pri premazanih dimenzijsko stabilnih elementih uporabite samo tesnila brez dodatka mehčal (plastifikatorjev) in se izogibajte površin "lak-na-lak".

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno.
Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Neočiščeno embalažo odstranite na enak način kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (Kat. A/e) znaša 130 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 35 g/l HOS.

Podrobnejši podatki

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani www.synthesa.at ali www.caparol.si.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija