caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208370/060621_danske_color_075l_2018_SI.png

Danske Color

Premazno sredstvo za les, pokrivno pigmentirano (obarvano),
ne tvori zaprtega filma (paroprepustno).

Opis

Premazno sredstvo za les, pokrivno pigmentirano (obarvano), ne tvori zaprtega filma (paroprepustno), na osnovi z vodo redčljive akrilatne smole. Za obarvanje in zaščito proti vremenskim vplivom, za svilnato mat premaze zunanjih lesenih površin. S konzervansom filma. Ne porumeni in ne razpoka pri večslojnem nanosu v skladu s standardom ÖNORM B 3803.

Predvidena uporaba

Svilnato mat barvni samostojni premaz za vse vremensko izpostavljene lesene elemente v razredih uporabe GK 2, GK 3.1 in 3.2 po standardu ÖNORM B 3802-1: lesene hiše (zunaj), fasadne opaže, zimske vrtove, balkone, čebelnjake (zunaj), okna ali zunanja vrata.
Uporaba ni dovoljena za:

  • Izdelek ni primeren za les, ki je v trajnem stiku z zemljo ali vodo, in za les, ki je lahko v neposrednem stiku z nepakiranimi živili ali s krmo!
  • Ne uporabljajte na velikih površinah v stanovanjskih in bivalnih prostorih!
  • Izdelek ni primeren za vodoravne površine (na primer za tla na terasah).

Pakiranje/velikost embalaže

1 liter, 5 litrov, 10 litrov, 25 litrov.

Barvni toni

Vinsko rdeča, bež, mahasto zelena, rjavordeča, svetlo siva, signalno siva, železno siva.
Na željo je mogoče naročiti tudi posebne barvne tone.
Pri svetlih barvnih tonih, denimo belem, svetlo sivem ipd. lahko pri vremenski izpostavljenosti skozi barvo izbijejo grče ali vodotopne lesne sestavine in obarvajo barvo. Da bi to preprečili, morate les z vseh strani premazati s predpremazom DANSKE Aktivgrund.
Pri problematičnih barvnih tonih, kot je denimo prometno rumena, priporočamo predpremaz z belo belo, ki zagotavlja sijaj in pričakovano pokrivnost.
Vsi barvni toni se med seboj poljubno mešajo. Barvni toni na barvni karti so samo informativni.
Priporočamo, da barvni ton preverite na poskusni površini.

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, originalno zapakirano, na hladnem in suhem.
Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Priprava podlage

Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo, smolne žepke, mast, olje ipd. Temeljito skrtačite s površine brusni prah in slabo sprijete ostanke starih premazov. Ostanki silikona vplivajo na slab razmaz.

Postopek nanašanja

Z nerazredčeno lazuro premažite les vsaj dvakrat. Pri prvem nanosu premažite les z vseh strani. Pred uporabo dobro premešajte.
Za brizganje ali pršenje so primerni samo zaprti sistemi z odsesovalno opremo.
Vmesno brušenje po prvem nanosu izvedite samo, če je nujno potrebno. Nato še vsaj dvakrat premažite z nerazredčeno lazuro. Ne vdihavajte finega prahu!

Redčenje

Izdelek uporabljajte v nerazredčeni obliki. Ne mešajte ga z drugimi izdelki!

Poraba

Oblan les:
pribl. 80–120 ml/m2 na nanos (160 g/m2), 1 liter zadošča za pribl. 8–12 m2.

Neoblan žagan les:
pribl. 120–150 ml/m2 na nanos (200 g/m2), 1 liter zadošča za pribl. 6–8 m2.

Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu bistveno vplivata na porabo in izkoristek.

Pogoji pri izvedbi

Vsebnost vlage v lesu:
Največ 18 % pri dimenzijsko nestabilnih obdelovancih.
Največ 15 % pri dimenzijsko stabilnih obdelovancih (oknih, zunanjih vratih).

Najnižja delovna temperatura:
Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem: ne sme pasti pod + 7 °C.

Sušenje/interval sušenja

Intervali sušenja so zelo odvisni od količine nanosa in pogojev sušenja.
Okvirni intervali sušenja pri 100 ml/m2, + 23 °C in 50 % relativne zračne vlage: drugi nanos po najmanj 3 urah sušenja.
Nizke temperature, visoka zračna vlaga ali slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, podaljšajo interval sušenja.

Orodje

Uporabljajte samo nerjaveče delovne pripomočke.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo. Zberite odpadno vodo od čiščenja in jo odstranite tako kot izdelek.

Opozorilo

Če tako predpisuje standard ÖNORM B 3802-3, les naprej preventivno zaščitite pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami z DANSKE Holzschutzgrund (na vodni osnovi) ali z impregnacijskim temeljnim premazom DANSKE Imprägniergrund (na osnovi topil), ki preventivno zaščiti les pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami ter insekti.

Z vodo redčljiva veziva imajo termoplastične lastnosti. To pomeni, da se tudi suhi premazi lahko zlepijo pri visokih temperaturah pod obremenitvijo. Zato upoštevajte ustrezne ukrepe pri skladiščenju ali pakiranju premazanih obdelovancev, npr. z vstavljanjem vmesnih plasti iz papirja, plastične folije. Pri premazanih dimenzijsko obstojnih elementih (oknih in zunanjih vratih) uporabljajte samo tesnila brez mehčal in se izogibajte površin „lak na lak”.

Posebna navodila
Macesnov les je pogojno primeren za lazurne premaze, najbolj primeren je borov, smrekov in jelov les. Za podrobne informacije o tej temi se obrnite na naše tehnične svetovalce.

Surov les na zunanjih površinah morate premazati takoj potem, ko ste ga izpostaviti vremenskim vplivom (UV-sevanju, padavinam, vetru). Drugače računajte z zmanjšano oprijemljivostjo premaza na lesu, ki jo povzroči nastali ločilni sloj. Stopnje izrazitosti težav s tem ločilnim slojem ni mogoče ugotoviti z običajnimi preizkusi na sami lokaciji vgradnje premaza.

Podaljšanje trajnosti premazanih lesenih fasadnih površin:

  • Na fasadnih površinah, ki so zelo izpostavljene vremenskim vplivom, obvezno priporočamo uporabo radialno in polradialno rezanega lesa, saj pri tangencialnemu rezu med delovanjem vremena rado pride do odstopanja zgornjega sloja lesa na površini in s tem do velikopovršinskih poškodb v premazu.
  • Raje uporabite navpično kot vodoravno vgrajen fasadni opaž.
  • Pri fasadnih opažih uporabite raje surove neoblane površine kot oblane.
  • Pri premazovanju ali obnavljanju lesenih površin upoštevajte predpisane kontrole in opozorila po standardu ÖNORM B 2230-1 „Pleskarska dela – premazi na lesu".

Dodatne informacije o zaščiti lesa so zajete v kronografskem priročniku DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Strupeno za vodne organizme, v vodnem okolju ima lahko dolgotrajno škodljive učinke. Snov in posodo, v kateri se nahaja, odstranite med nevarne odpadke. Proizvod ne sme uhajati v okolje. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on, 3-jodo-2-propinil butil karbamat. Lahko izzove alergične reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo in tekočo ali stoječo vodo. Neociščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/e) znaša 130 g/l (2010). Izdelek vsebuje največ 50 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija