caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208373/060624_danske_aqua_holzoel_075l_2018_SI.png

DANSKE Aqua Holzöl

Vodna oljna emulzija za les na osnovi modificiranih naravnih olj

Opis

Brezbarvno ali prozorno pigmentirano olje za les na vodni osnovi, izdelano iz modificiranih naravnih olj z UV-zaščito in konzervansom filma (zaščitnim filmom). Dobro prodira v les. Ščiti leseno površino pred vremenskimi vplivi.
Ta proizvod je "obdelano blago" po Uredbi EU 528/2012 in vsebuje naslednje biocidne učinkovine: 3-jod-2-propinilbutilkarbamat (CAS-št. 55406-53-6) in 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (CAS-št. 2634-33-5).

Predvidena uporaba

Brezbarvni (sivenje površin je upočasnjeno, ni pa povsem preprečeno) ali barvni premaz za vse vremensko izpostavljene lesene elemente v razredih uporabe GK 2 in GK 3.1 in 3.2 v skladu s standardom ÖNORM B 3802-1, kot so na primer lesene hiše (zunaj), fasadni opaži, balkoni, čebelnjaki (zunaj). Prozorno pigmentiran je primeren tudi za vodoravne površine (npr. terase). Na peskanem starem lesu je zlasti primerna brezbarvna različica ali posebni toni Altholz hell in Altholz dunkel.
V posebnih barvnih tonih Greywood se uporablja tudi za sivenje. Pri tem pustimo leseno površino brez vzdrževalnih premazov, da sčasoma naravno posivi.
Izdelek ni primeren za les, ki je v trajnem stiku z zemljo ali vodo, in za les, ki je lahko v neposrednem stiku z nepakiranimi živili ali s krmo! Ne uporabljajte na velikih površinah v stanovanjskih in bivalnih prostorih! Ni primeren za dimenzijsko precizne/stabilne gradbene elemente (okna in zunanja vrata).

Pakiranje/velikost embalaže

1 liter, 5 litrov, 10 litrov.

Barvni toni

Brezbarvna verzija (z UV-zaščito), bor, pinija, macesen, hrast, oreh, redwood, palisander, ebenovina, kostanj, akacija – možno niansiranje v strojnem sistemu Color Expres. Vsi barvni toni se med seboj poljubno mešajo. Barvni toni na barvni karti so samo informativni. Lastna barva lesa in količina nanosa vplivata na končni videz barvnega tona. Priporočamo, da barvni ton preverite na poskusni površini. Na željo je mogoče naročiti tudi posebne barvne tone.

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, originalno zaprto, na hladnem in suhem. Skladiščeni izdelek zaščitite pred zmrzovanjem in visokimi temperaturami.

Priprava podlage

Pred premazovanjem temeljito očistite lesene površine, odstranite prah, umazanijo, smolne žepke, mast ipd. Temeljito skrtačite s površine brusni prah ali slabo sprijete ostanke starih premazov. Ostanki silikona vplivajo na slab razmaz.

Postopek nanašanja

Nov oziroma surov les premažite vsaj dvakrat brez redčenja. Pri prvem nanosu premažite les z vseh strani. Pred uporabo dobro premešajte. Za vzdrževalni premaz sta potrebna 1 do 2 nerazredčena nanosa. Za brizganje ali pršenje so primerni samo zaprti sistemi z odsesovalno opremo. Vmesno brušenje po prvem nanosu izvedite samo, če je nujno potrebno. Ne vdihavajte finega prahu od brušenja! Nato sledita še 1 do 2 nerazredčena nanosa.

Za sivenje uporabite posebne tone Greywood:
1–2 nanosa brez redčenja.
DANSKE Aqua Holzöl lahko nanašate tudi z avtomatsko napravo Vakumat (industrijski postopek).

Redčenje

Izdelek uporabljajte v nerazredčeni obliki. Ne mešajte z drugimi izdelki!

Poraba

Oblan les: 70–80 ml/m2 na nanos. 1 liter zadošča za kakih 12 do 14 m2 na nanos.
Surov žagan les: 80–100 ml/m2 na nanos. 1 liter zadošča za kakih 10 do 12 m2 na nanos.
Stanje podlage in vsebnost vlage v lesu vplivata na porabo/izkoristek.

Pogoji pri izvedbi

Vlažnost lesa: Največ 18 % pri ne dimenzijsko točnih/stabilnih obdelovancih.

Sušenje/interval sušenja

Intervali sušenja so zelo odvisni od količine nanosa in pogojev sušenja.
Okvirni podatki za 100 ml/m2, +23 °C in 50-odstotno relativno zračno vlago: odpornost proti dežju po kakih 12 urah po premazovanju, drugi nanos po kakih 5 urah vmesnega sušenja.
Nizke temperature, visoka zračna vlaga ali slaba izmenjava zraka, npr. zaradi gosto naložene skladovnice, podaljšajo interval sušenja.

Orodje

Uporabljajte nerjaveče delovne pripomočke.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.
Zberite odpadno vodo od čiščenja in jo odstranite tako kot izdelek.

Opozorilo

Če tako predpisuje standard ÖNORM B 3802-3, les naprej preventivno zaščitite pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami z DANSKE Holzschutzgrund (na vodni osnovi) ali z impregnacijskim predpremazom DANSKE Imprägniergrund (na osnovi topil), ki preventivno zaščiti les pred lesnimi glivami modrivkami in trohnivkami ter insekti.

Posebna navodila
Macesnov les je le pogojno primeren za premazovanje, najbolj primeren je smrekov in jelov les. Za podrobne informacije o tej temi se obrnite na naše tehnične svetovalce.
Surov les na zunanjih površinah morate premazati takoj potem, ko ste ga izpostaviti vremenskim vplivom (UV-sevanju, padavinam, vetru). Drugače računajte z zmanjšano oprijemljivostjo premaza na lesu, ki jo povzroči nastali ločilni sloj. Stopnje izrazitosti težav s tem ločilnim slojem ni mogoče ugotoviti z običajnimi preizkusi na mestu vgradnje.

Podaljšanje trajnosti premazanih lesenih fasadnih površin:

  • Na fasadnih površinah, ki so zelo izpostavljene vremenskim vplivom, obvezno priporočamo uporabo radialno ali polradialno rezanega lesa, saj pri tangencialnemu rezu med delovanjem vremena rado pride do odstopanja zgornjega sloja lesa na površini in s tem do velikopovršinskih poškodb v premazu.
  • Raje uporabite navpično kot vodoravno vgrajen fasadni opaž.
  • Pri fasadnih opažih uporabite raje surove, neoblane površine kot oblane.
  • Pri premazovanju ali obnavljanju lesenih površin upoštevajte predpisane kontrole in opozorila po standardu ÖNORM B 2230-1".

Dodatne informacije o zaščiti lesa so zajete v kronografskem priročniku DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na vodno okolje. Preprečite sproščanje v okolje.

Vsebuje: 3-jod-2-propinilbutilkarbamat, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijske reakcije. Zahtevajte varnostni list.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/f): 130 g/l. Izdelek vsebuje največ 30 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija