caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208364/060615_danske_aqua_holzlasur_075l_2018_SI.png

Danske Aqua Holzlasur

Prosojna, pigmentirana srednjeslojna (difuzijsko odprta) lazura za les

Opis

Prosojna, pigmentirana srednjeslojna (difuzijsko odprta) lazura za les na osnovi vodotopne akrilne smole v briljantnih lesnih barvnih odtenkih. Posuši se s svilnatim leskom in ščiti les pred UV-svetlobo in vremenskimi vplivi. S filmom za konzerviranje.

Predvidena uporaba

Samostojni premaz za zaščito pred vremenskimi vplivi in povečano zračno vlažnostjo. Primeren je za lesene elemente razreda uporabe GK2 in GK3 po ÖNORM B 3802-1, kot so na primer fasadni opaži, lesene hiše, zimski vrtovi, okna ali zunanja vrata.

Ne uporabljajte za les v stalnem stiku z zemljo ali vodo ter za les, ki lahko pride v stik z nepakiranimi živili ali krmili. Ne uporabljajte za velike površine v stanovanjskih in bivalnih prostorih. Ni primerno za vodoravne površine (na primer talne površine teras).

Pakiranje/velikost embalaže

1 l, 5 l, 10 l, 25 l

Barvni toni

Bor, pinija, macesen, hrast, oreh, navadni oreh, sekvoja, palisander, ebenovina, kostanj, akacija in brezbarven. Vsi barvni odtenki se lahko med seboj poljubno mešajo. Barvni odtenki na barvni lestvici so le za informacijo. Nanje vplivata lastna barva lesa in količina nanosa. V primeru dvoma opravite testni premaz. Posebni barvni odtenki so na voljo po ponudbi.
Brezbarvni odtenek ni primeren kot samostojni premaz za zunanje površine. Barvne odtenke posvetlite z največ 10 odstotki brezbarvnega odtenka, saj se UV-zaščita sicer zmanjša.

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, originalno zaprto, na hladnem in suhem.
Hranite zaščiteno pred mrazom in visokimi temperaturami.

Priprava podlage

Pred premazom z lesene površine očistite prah, umazanijo, smolo, maščobo, olje itd. Brusni prah in ostanke starih premazov temeljito oščetkajte. Ostanki silikona povzročijo motnje v strukturi površine.

Postopek nanašanja

Nanesite najmanj dva sloja nerazredčenega premaza. Prvi premaz nanesite z vseh strani.
Pred uporabo dobro premešajte. Brizganje in pršenje je primerno le v zaprtih napravah z odsesavanjem.
Vmesno brušenje po prvem nanosu opravite le, če je nujno potrebno.
Zatem nanesite najmanj en ali dva nanosa nerazredčenega premaza.
Ne vdihujte brusnega prahu!

Redčenje

Uporabljajte nerazredčeno. Ne mešajte z drugimi izdelki.

Poraba

Oblani les:
Približno 80–100 ml/m2 za en nanos. 1 liter zadošča za približno 10–12 m2.

Žagani les:
Približno 100–120 ml/m2 za en nanos. 1 liter zadošča za približno 8–10 m2.

Poraba/izdatnost je odvisna tudi od strukture podlage in vlažnosti lesa.

Pogoji pri izvedbi

Vlažnost lesa:
Največ 18 odstotkov pri elementih s poljubnimi merami,
Največ 15 odstotkov pri elementih z natančnimi merami (okna, zunanja vrata).

Najnižja temperatura za obdelavo:
Temperatura okoliškega zraka, materiala in podlage pri obdelavi ne sme biti nižja od +5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Čas sušenja je močno odvisen od količine nanosa in pogojev sušenja.
Orientacijski čas sušenja pri 100 ml/m2, + 23 °C in 50-odstotni relativni zračni vlažnosti: suh na dotik po približno 30 minutah. Drugi nanos po najmanj enournem vmesnem sušenju, zlaganje v skladovnico po najmanj osmih urah sušenja.
Nizke temperature, visoka zračna vlažnost ali nizek pretok zraka, na primer zaradi gostega zlaganja, podaljšujejo sušenje.

Orodje

Uporabljajte le nerjavne delovne pripomočke.

Opozorilo

Če je v skladu z ÖNORM B 3802-3 to potrebno, lahko površine predhodno obdelate z osnovnim premazom DANSKE (na vodni osnovi) za zaščito pred modrikavostjo in uničujočimi glivami ali z impregnacijskim osnovnim premazom DANSKE (na osnovi topil) za zaščito pred modrikavostjo, uničujočimi glivami in mrčesom.

Vodotopna veziva imajo termoplastične lastnosti. To pomeni, da se lahko tudi suhi premazi pri višjih temperaturah pod obremenitvijo med seboj zlepijo. Če ta možnost res obstaja, izvedite ustrezne ukrepe pri skladiščenju ali pakiranju premazanih delov, na primer z vmesnimi sloji papirja ali folij iz umetnih mas. Pri premazanih elementih z natančnimi merami (okna, zunanja vrata) uporabite le tesnila, ki ne vsebujejo mehčal, in se izogibajte medsebojnemu stiku premazanih površin.

Posebna navodila:
Macesen je le pogojno primeren za lesne premaze; raje uporabite borov, smrekov in jelkov les. Podrobne informacije o tem dobite pri naših strokovnih svetovalcih.

Surov les na prostem je treba premazati takoj, ko je izpostavljen vremenskim vplivom (UV-žarki, padavine, veter), sicer se lahko na lesu ustvari ločilni sloj, ki zmanjša oprijem premaza. Stopnjo problematike tega ločilnega sloja se ne da ugotoviti z običajnimi preizkusi na gradbišču.

Povečanje obstojnosti premazanih lesenih fasad:

  • Na fasadnih povšinah, ki so močno izpostavljene vremenskim vplivom, se obvezno priporoča uporaba desk iz radialnega ali prečnega reza, saj lahko zaradi vremenskih vplivov pri bočnicah odstopi vrhnji sloj lesa in se premazana povšina poškoduje.
  • Navpično položen fasadni opaž ima prednost pred vodoravno položenim.
  • Pri fasadnih opažih imajo grobe žagane povšine prednost pred oblanimi.
  • Pri barvanju oziroma obnovi lesenih povšin upoštevajte zahtevane preizkuse in opozorila v skladu z ÖNORM B 2230-1 "Pleskarska dela - premaz lesa”.

Dodatne informacije o zaščiti lesa najdete v kronografu DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Strupeno za vodne organizme – v vodnem okolju ima lahko dolgotrajno škodljive učinke. Proizvod ne sme uhajati v okolje. Hranite zunaj dosega otrok!

Vsebuje 3-jodo-2-propinil butil karbamat, 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on.
Lahko izzove alergične reakcije.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča problematičnih odpadkov. Ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Izdelek ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke! Neočiščeno embalažo odstranite enako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/e) znaša 130 g/l (2010). Izdelek vsebuje največ 25 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list