caparol_pim_import/caparol_si/products/image/208369/060620_danske_aktivgrund_5l_2018_SI.png

Danske Aktivgrund

Pigmentirani zaporni premaz.

Opis

Belo pigmentiran specialni osnovni premaz na osnovi vodotopne akrilatne smole, primeren za izolacijo (blokado) vodotopnih sestavin lesa pod svetlimi, prekrivno pigmentiranimi premazi lesenih delov.

Predvidena uporaba

Zaporni premaz je primeren za uporabo pod svetlimi, prekrivno pigmentiranimi premazi na vodni osnovi, kakršen je na primer DANSKE Color, zaradi izločanja vodotopnih sestavin lesa ali grč pa je učinkovit tudi proti obarvanju, zlasti pri lesu domačih iglavcev, na primer profilnih deskah za opaženje.

Ne uporabljajte za:
les, ki je v stalnem stiku z zemljo ali vodo. Ni primeren za vodoravne površine (na primer talne površine teras).

Pakiranje/velikost embalaže

5 l, 25 l

Barvni toni

Bele barve.

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, če je originalno zaprto in shranjeno v hladnem ter suhem prostoru.
Hranite zaščiteno pred mrazom in visokimi temperaturami.

Priprava podlage

Pred premazom z lesene površine očistite prah, umazanijo, smolo, maščobo, olje itd. Brusni prah in ostanke starih premazov temeljito oščetkajte. Ostanki silikona povzročijo motnje v strukturi površine.

Postopek nanašanja

Nerazredčen premaz nanesite s čopičem, brizganjem ali industrijskimi postopki (na primer avtomati za vakuumski nanos, nanos z barvanjem ali brizganjem) z vseh strani.
Pred uporabo dobro premešajte.

Redčenje

Uporabljajte nerazredčeno. Ne mešajte z drugimi proizvodi.

Debelina suhega sloja

Minimalna količina nanosa:
Na vidnih površinah ne sme bit manjša od 130 ml/m2 (160 g/m2) oziroma 130 µm (mokro).
Na zadnji strani profilnih desk se lahko poraba zmanjša za približno 50 odstotkov.

Poraba

Oblan les:
približno 130 ml/m2 za en nanos (160 g/m2); 1 liter zadošča za približno 7 – 8 m2.

Žagan les:
približno 150 ml/m2 za en nanos (200 g/m2); 1 liter zadošča za približno 6 – 7 m2.
Poraba/izdatnost je odvisna tudi od strukture podlage in vlažnosti lesa.

Pogoji pri izvedbi

Vlažnost lesa:
Največ 18-odstotna pri dimenzijsko neobstojnih delih,
Največ 15-odstotna pri dimenzijsko obstojnih delih (okna, zunanja vrata).

Najnižja temperatura za obdelavo:

Temperatura okoliškega zraka, materiala in podlage pri obdelavi ne sme biti nižja od + 7 °C. Relativna zračna vlažnost ne sme biti več kot 80-odstotna.

Sušenje/interval sušenja

Čas sušenja je močno odvisen od količine nanosa in pogojev sušenja.
Orientacijski čas sušenja pri 160 g/m2, na temperaturi + 23 °C in pri 50-odstotni relativni zračni vlažnosti: prekrivni nanos po najmanj enournem vmesnem sušenju.

Nizke temperature, visoka zračna vlažnost ali nizek pretok zraka, kot posledica na primer gostega zlaganja, sušenje podaljšujejo. Pri sušenju v sušilnici je čas sušenja odvisen od razmer v obratu. Pred sušenjem v sušilnici, na primer v ventilacijski sušilnici, po nanosu upoštevajte zadosten čas za izhlapevanje (10 do 15 minut) pri sobni temperaturi, da se na površini ne ustvari skorja. Zatem približno 20 minut sušite pri temperaturi + 40 – 50 °C. Če ni mogoče zagotoviti zadostnega časa za izhlapevanje, se lahko temperatura v sušilnici povečuje le počasi, da se na površini ne ustvari skorja. Pri tem je treba zaradi ustreznega odvajanja vode zagotoviti zadostno odvajanje zraka. Izolirni učinek je zagotovljen šele po zadostnem sušenju.

Orodje

Uporabljajte le delovne pripomočke iz nerjavnega jekla.

Čiščenje orodja

Z vodo, takoj po uporabi. Tekočine pri čiščenju zberite in odstranite enako kot proizvod.

Opozorilo

Če je v skladu z ÖNORM B 3802-3 to potrebno, lahko površine predhodno obdelate z osnovnim premazom DANSKE (na vodni osnovi) za zaščito pred modrikavostjo in uničujočimi glivami ali z impregnacijskim osnovnim premazom DANSKE (na osnovi topil) za zaščito pred modrikavostjo, uničujočimi glivami in mrčesom.

Vodotopna veziva imajo termoplastične lastnosti. To pomeni, da se lahko pri višjih temperaturah pod obremenitvijo tudi suhi premazi med seboj zlepijo. Če ta možnost obstaja, sprejmite ustrezne ukrepe pri skladiščenju ali pakiranju premazanih delov, na primer z vmesnimi sloji papirja ali folij iz umetnih mas. Pri premazanih elementih z natančnimi merami (okna, zunanja vrata) uporabite le tesnila, ki ne vsebujejo mehčal, in se izogibajte medsebojnemu stiku premazanih površin.

Suhi premazi z DANSKE Aktivgrundom se lahko zaradi izločanja sestavin lesa obarvajo. Pri zadostni debelini sloja se ta obarvanja fiksirajo in v nadaljevanju več ne vplivajo na prekrivni premaz. Pri eksotičnih vrstah lesa priporočamo preizkusni premaz. Pri zlaganju in pakiranju uporabite vmesne sloje iz papirja ali folije iz umetne mase.

Večja vlažnost lesa zmanjšuje zaporni učinek, kar velja tudi za nezadosten nanos, zlasti v področju grč. Površine pred prekrivnim premazom ne brusite, saj to slabo vpliva na zaporni učinek. Po potrebi pred nanosom DANSKE Aktivgrunda premažite osnovni premaz v skladu z ÖNORM B 3802-3.

Posebna navodila
Macesnov les je pogojno primeren za lazurne premaze, najbolj primeren je borov, smrekov in jelov les. Za podrobne informacije o tej temi se obrnite na naše tehnične svetovalce.

Surov les na zunanjih površinah morate premazati takoj potem, ko ste ga izpostaviti vremenskim vplivom (UV-sevanju, padavinam, vetru). Drugače računajte z zmanjšano oprijemljivostjo premaza na lesu, ki jo povzroči nastali ločilni sloj. Stopnje izrazitosti težav s tem ločilnim slojem ni mogoče ugotoviti z običajnimi preizkusi na sami lokaciji vgradnje premaza.

Povečanje obstojnosti premazanih lesenih fasad:

  • Na fasadnih površinah, ki so močno izpostavljene vremenskim vplivom, se obvezno priporoča uporaba desk iz radialnega ali prečnega reza, saj lahko zaradi vremenskih vplivov pri bočnicah odstopi vrhnji sloj lesa in se premazana površina poškoduje.
  • Navpično položen fasadni opaž ima prednost pred vodoravno položenim fasadnim opažem.
  • Pri fasadnih opažih imajo grobe žagane površine prednost pred oblanimi.
  • Pri barvanju oziroma obnovi lesenih površin upoštevajte zahtevane preizkuse in opozorila v skladu z ÖNORM B 2230-1 »Pleskarska dela – premaz lesa«.

Dodatne informacije o zaščiti lesa najdete v kronografu DANSKE.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Namenjeno le za profesionalno uporabo.
Strupeno za vodne organizme. V vodnem okolju ima lahko dolgotrajno škodljive učinke. Proizvod mora biti vedno zunaj dosega otrok. Hranite lahko le v tesno zaprti originalni embalaži, postavljeni v dobro prezračenem prostoru. Proizvod ne sme uhajati v okolje. Upoštevajte posebne napotke in varnostni list.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča problematičnih odpadkov. Ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Proizvod ne sme zaiti v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke! Neočiščeno embalažo odstranite na enak način kot proizvod.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/g) znaša 30 g/l (2010). Izdelek vsebuje največ 20 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list