caparol_pim_import/caparol_si/products/image/159111/051105_Synthotop_hartoelwachs-5l_SI.png

SynthoTop Hartölwachs

Premazno sredstvo za les, ki ne vsebuje topil in ne tvori filma. Uporablja se v notranjih prostorih. Izdelano je na osnovi polnaravnih surovin in trdih voskov za vzdržljive površine.

Opis

Univerzalno, visoko kakovostno premazno sredstvo na osnovi rastlinskih olj in smol v kombinaciji s trdimi voski, redek in skoraj brez vonja. Prodre globoko v les in ne tvori filma. Površine, obdelane s trdim oljno-voščenim premazom SynthoTop, so paroprepustne, ne porumenijo, se ne elektrostatično naelektrijo, so obstojne proti slini in potu, odporne proti običajnim mehanskim obremenitvam in v glavnem odporne proti vodi in običajnim gospodinjskim čistilom.

Hartölwachs strong: je univerzalni zaključni premaz za vsa področja uporabe, še zlasti za močno obremenjene površine (tla, pohištvo, stopnice, kopalnice ipd.). Delež trdnih delcev (suhe snovi) znaša več kot 60 %. Rezultat je vidno enakomernejša, lepo zapolnjena gladka površina!

Predvidena uporaba

Premazovanje vseh bolj obremenjenih lesenih površin v notranjih prostorih, pohištva in opažnih oblog. Kot premaz je primeren tudi za lesena ali plutovinasta tla ter naravni kamen.

Skladiščenje

Najmanj 1 leto, originalno zapakirano, na hladnem in suhem.

Postopek nanašanja

Brez redčenja nanašamo z mazanjem, brizganjem, prisanjem ali valjčkanjem. Na močno vpojnih podlagah nanesemo vsaj dvakrat. Pred uporabo dobro premešajte. Preprečite nastajanje luž. Odvečno količino materiala obvezno takoj odstranite.

Poraba

60–80 g/m2.
1 l zadošča glede na vpojnost za 10–14 m2 na nanos.

Sušenje/interval sušenja

Okvirne vrednosti pri 80 g/m2, 23 °C in 50-odstotni zračni vlagi.
Suho, da se ne prime prah:
po pribl. 40 minutah
Suho za prijemanje: po pribl. 90 minutah
Drugi nanos: po pribl. 12 urah
Popolnoma suho: po pribl. 24 urah

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z razredčilom Capalac AF Verdünnung 205 ali nadomestkom terpentina.

Opozorilo

Izdelek uporabljajte v nerazredčeni obliki in ne mešajte ga z drugimi izdelki. Podlaga mora biti brez sledi maščobe, olja ali drugih nečistoč. Trdi oljno-voščeni premaz SynthoTop lahko pri obdelovanju nekoliko segrejemo (do največ 60 °C!), s čimer dosežemo, da se hitreje suši in globlje prodre v podlago. Popolnoma suhe površine lahko dodatno obdelamo za večji sijaj z orodjem za poliranje, s krtačami ali s trakasto krtačo. S trdim oljnim voskom SynthoTop prepojen tekstilni material ali orodja niso nagnjena k samovžigu.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko (tehnično) rabo!
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Preprečite stik s kožo. Hranite samo v tesno zaprti originalni embalaži in na hladnem, dobro prezračevanem mestu. Uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice. Uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih. Pri zaužitju ne izzivajte bruhanja. akoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali to etiketo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Druge opombe

Koda odpadka: 55502 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
ADR/RID: Ni blago razreda 3.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija