caparol_pim_import/caparol_si/products/image/158974/051097_Pressentrennmittel_SI.png

Pressen-Trennmittel

Sredstvo proti sprijemanju za stiskalnice

Pakiranje/velikost embalaže

5 litrov

Postopek nanašanja

S čopičem ali krpo enakomerno namažite tanko plast sredstva na podlago stiskalnice. S tem na daljši čas preprečite, da bi se lepila, ki prihajajo iz stiskalnice (belo lepilo, urea-formaldehidno lepilo, melamin-formaldehidno lepilo, fenol-resorcinol, PUR-lepilo), trajno prilepila.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Namenjeno le za komercialno ali industrijsko rabo!
Vsebuje ogljikovodike.
Nevarno za zdravje: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Izdelek hranite izven dosega otrok. Posodo je treba dobro zatesniti in jo hraniti v dobro prezračevanem prostoru. Ne hranite je v bližini virov vžiga. Ne kadite. Ne vdihavajte hlapov. Izogibajte se stiku s kožo. Za gašenje uporabljajte pesek, CO₂ ali prašek. Pri zaužitju ne poskušajte izzvati bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč in predložite embalažo ali etiketo.

Druge opombe

Koda odpadka: 55370 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
ADR/RID: ni blago razreda 3
Razred ogrožanja po Uredbi o gorljivih tekočinah: A III
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list