caparol_pim_import/caparol_si/products/image/185047/055801_CAPALAC_SuperWeiss_2,5L.png

Capalac SuperWeiß

Poliuretanski beli lak iz alkidne smole z visokim sijajem, brez aromatov, ustreza HOS, z odlično odpornostjo proti porumenitvi, za zunanje in notranje površine

Predvidena uporaba

Visokokakovosten gradbeni lak – uporablja se za zaključne premaze na lesu, kovini in trdem PVC-ju. Primeren je tako za notranjo kot zunanjo uporabo. Ni primeren na sistemih za ogrevanje. Zaradi intenzivnega vonja, ki je značilen za lake iz alkidne smole, priporočamo, da pri velikoploskovnih nanosih v notranjih prostorih raje uporabite Capacryl PU-Gloss.

Lastnosti

 • razredčilo brez aromatov
 • izpolnjuje zahteve evropske direktive za topila (HOS)
 • visoka stopnja beline
 • visoka odpornost proti porumenelosti
 • briljanten globinski sijaj
 • elegantna in enostavna uporaba
 • zelo dobra obstojnost
 • visoka moč prekrivanja robov
 • odlična prekrivna sposobnost
 • visoka odpornost proti sunkom in udarcem
 • dolga obstojnost po odpiranju embalaže
 • odporen proti običajnim gospodinjskim čistilom ter kratkotrajno odporen proti šibkim kislinam in lugom
 • visoka vremenska in svetlobna obstojnost
 • hitro sušenje
 • odličen razmaz

Osnova materiala

Poliuretanska alkidna smola na osnovi topil brez aromatov.

Pakiranje/velikost embalaže

 • Standardni barvni odtenek - bele barve: 
  375 ml, 750 ml 2,5 l, 10 l
 • Starinsko bela:
  2,5 l

Barvni toni

Bela, starinsko bela.

Opozorilo:
Pri svetlih barvnih tonih in beli barvi lahko pod vplivom pomanjkljive svetlobe (UV-sevanje), toplote in kemičnih snovi, na primer amonijakovih hlapov iz čistil, lepil, premaznih ali tesnilnih sredstev porumeni površina laka. Ta porumenitev je značilna za ta material in ne predstavlja pomanjkljivosti izdelka.

Obstojnost barvnega tona po tehnični smernici BFS št. 26:
Vezivo: Razred B.
Pigmentiranje: Skupina 1

Stopnja sijaja

Visoki sijaj

Skladiščenje

Na hladnem.
Posode hranite tesno zaprte.

Gostota

pribl. 1,2 g/cm3

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Grundiran in predhodno lakiran les, železo, jeklo, cink, aluminij (razen eloksiranega aluminija) in trdi PVC.

Priprava podlage

Obrusite in očistite grundirane površine.

Postopek nanašanja

Navodila za nanos z brizganjem:
Ø šobeTlakRedčenjeMaterial, ogret na:
Aircoat-TempSpray0,009–0,011 cole180–200 barovViskoznost ob dobavi35 °C

Delovni postopek:
Brizganje je v dobavljeni konsistenci izvedljivo z ogretim materialom (TempSpray) po postopku AirCoat (brezzračno + zrak). Capalac SuperWeiß je v dobavljeni konsistenci pripravljen za direktno vgradnjo s čopičem ali valjčkom.

Sestava nanosov

PodlagaUporabaPriprava podlageImpregnacijaGrundiranjeVmesni premazZaključni premaz
Les, leseni materialiZnotrajBrušenjeCapalac VorlackCapalac SuperWeiß
Dimenzijsko stabilni leseni elementiZunajBFS št. 18Capalac Holz-Imprägnier-GrundCapalac VorlackCapalac SuperWeiß
Železo, jeklolZnotrajOdstran. rje/ razmastitevCapalac Allgrund ali Rostschutzgrund
ZunajOdstran. rje/ razmastitev2 x Capalac Allgrund
ali 2 x Rostschutzgrund
Capalac SuperWeiß
CinkZnotrajBFS št. 5Capalac AllGrund
ZunajBFS št. 5Disbon 481 EP-Uniprimer ali 2 x Capalac AllGrundCapalac SuperWeiß
AluminijZnotrajBFS št. 6Capalac AllGrund
ZunajBFS št. 6Capalac AllGrundCapalac SuperWeiß
Trdi PVCZnotraj/ZunajBFS št. 22Capalac AllGrund
Nosilni stari premaziZnotraj/ZunajBrušenje/luženjePoškodbe v podlagi popravite glede na vrsto podlage in grundirajtePo potrebi 
Capalac SuperWeiß
Pozor! Na premazih s prašnimi barvami ali premazih Coil-Coating na kovinski podlagi in na drugih kritičnih podlagah OBVEZNO prej preverite oprijem laka na testni površini.

Poraba

Porabljena količina v ml/m2/nanos

MazanjeValjčkanjeBrizganje (Airless)
80–10070–90100–120

Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage.
Točno porabo lahko ugotovite le s predhodnim testom.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura materiala, zraka in podlage:
Najmanj 5 °C

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 65 % rel. zr. vl.Prašno suhoSuho za prijemanjeSuho za naslednji nanosSuho za brizgan nanos
V koliko urah (nanos)2488–16

Pri nizkih temperaturah, povišani zračni vlagi in debelejših nanosih se sušenje upočasni.

Čiščenje orodja

Po uporabi z belim špiritom ali nadomestkom terpentina.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Tekočina in hlapi so vnetljivi. Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Hranite ločeno od odprtega plamena/vročih površin. Ne kadite. Ne vdihavajte prahu ali meglice. Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili. Uporabljajte le na prostem ali v dobro prezračevanih prostorih. Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje. PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. NE povzročajte bruhanja. Posode z izdelkom hranite tesno zaprte na dobro prezračevanem mestu. Vsebuje butanonoksim – lahko povzroči alergične reakcije. 

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke materiala oddajte na deponiji za stara barvila/lake. Posušene ostanke materiala odstranite kot gradbene odpadke ali ruševine ali kot komunalne odpadke oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/d) znaša 300 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 300 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-LL01

Deklaracija sestavin

Alkidna smola, titanov dioksid, alifatski ogljikovodiki, sredstva proti draženju kože, aditivi.

Podrobnejši podatki

Preberite v varnostnem listu.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list