caparol_pim_import/caparol_si/products/image/185048/055802_CAPALAC_SeidenWeiss_2,5L.png

Capalac SeidenWeiß

Svilnato mat lak v beli barvi na osnovi poliuretanske alkidne smole, brez aromatov in v skladu s predpisano vsebnostjo HOS (VOC). Za zunanje in notranje površine.

Predvidena uporaba

Visokokakovosten gradbeni lak – uporablja se za zaključne premaze na lesu, kovini in trdem PVC-ju.
Primeren je tako za notranjo kot zunanjo uporabo.
Ni primeren na sistemih za ogrevanje. Zaradi intenzivnega vonja, ki je značilen za lake iz alkidne smole, priporočamo, da pri velikoploskovnih nanosih v notranjih prostorih raje uporabite Capacryl PU-Satin.

Lastnosti

 • Topila brez aromatov
 • Izpolnjuje zahteve evropske direktive za topila (HOS)
 • Visoka stopnja beline
 • Plemenita svilnato mat površina
 • Dolg odprti čas za vgradnjo
 • Zelo dobra vertikalna stabilnost (minimalno polzenje)
 • Zelo dobra pokrivnost, visoko pokrivanje robov
 • Visoka odpornosti proti udarcem in trkom
 • Elegantna, lahka izvedba
 • Hitro sušenje
 • Odličen razmaz
 • Obstojnost proti običajnim gospodinjskim čistilom in kratkotrajna obstojnost proti blagim kislinam in lugom
 • Visoka obstojnost proti vremenskim razmeram in svetlobi

Osnova materiala

Poliuretanska alkidna smola na osnovi topil brez aromatov.

Pakiranje/velikost embalaže

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

 • Starinsko bela: 2 l

Barvni toni

Bela, starinsko bela.
Opozorilo: Pri svetlih barvnih tonih in beli barvi lahko pod vplivom pomanjkljive svetlobe (UV-sevanje), toplote in kemičnih snovi, na primer amonijakovih hlapov iz čistil, lepil, premaznih ali tesnilnih sredstev porumeni površina laka. Ta porumenitev je značilna za ta material in ne predstavlja pomanjkljivosti izdelka.

Obstojnost barvnega tona po tehnični smernici BFS št. 26:
Vezivo: Razred B.
Pigmentiranje: Skupina 1

Stopnja sijaja

Svilnato mat.

Skladiščenje

Na hladnem.
Posode hranite tesno zaprte.

Gostota

pribl. 1,2 g/cm3

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Grundiran in predhodno lakiran les, železo, jeklo, cink, aluminij (razen eloksiranega aluminija) in trdi PVC.

Priprava podlage

Obrusite in očistite grundirane površine.

Postopek nanašanja

Navodila za nanos z brizganjem:

Ø šobeTlakRedčenjeMaterial, ogret na:
Aircoat-TempSpray0,009–0,011 cole180–200 barovViskoznost ob dobavi35 °C

Delovni postopek:
Brizganje je v dobavljeni konsistenci izvedljivo z ogretim materialom (TempSpray) po postopku AirCoat (brezzračno + zrak). Capalac SeidenWeiß je v dobavljeni konsistenci pripravljen za direktno vgradnjo s čopičem ali valjčkom.

Sestava nanosov

PodlagaUporabaPriprava podlageImpregnacijaGrundiranjeVmesni premazZaključni premaz
Les, leseni materialiZnotrajBrušenjeCapalac Vorlack
Capalac
SeidenWeiß
Dimenzijsko stabilni leseni elementiZunajBFS št. 18Capalac Holz-
Imprägniergrund
Capalac VorlackCapalac SeidenWeiß
Železo, jeklolZnotrajOdstran. rje/razmastitevCapalac AllGrund
ZunajOdstran. rje/razmastitevCapalac AllGrund ali
Rostschutzgrund
Capalac SeidenWeiß
CinkZnotrajBFS št. 52 x Capalac AllGrund
ZunajBFS št. 5Disbon 481 EP-Uniprimer ali
2 x Capalac AllGrund
Capalac SeidenWeiß
AluminijZnotrajBFS št. 6Capalac AllGrund
ZunajBFS št. 6Capalac AllGrundCapalac SeidenWeiß
Trdi PVCZnotraj / ZunajBFS št. 22Capalac AllGrund
Nosilni stari premaziZnotraj / ZunajBrušenje/luzenjePoškodbe v podlagi popravite glede na vrsto podlage in grundirajtePo potrebi
Capalac SeidenWeiß
Pozor! Na premazih s prašnimi barvami ali premazih Coil-Coating na kovinski podlagi in na drugih kritičnih podlagah OBVEZNO prej preverite oprijem laka na testni površini.

Poraba

MazanjeValjčkanjeBrizganje (Airless)
Količina porabe v ml/m2/nanos80–10070–90100–120

Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage. Točno porabo lahko ugotovite le s predhodnim testom.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura materiala, zraka in podlage:
Najmanj 5 °C

Sušenje/interval sušenja

Pri 20 °C in 65 % rel. zr. vl.Prašno suhoSuho za prijemanjeSuho za naslednji nanosSuho za brizgan nanos
V koliko urah (nanos)48–10248–16

Pri nizkih temperaturah, povišani zračni vlagi in debelejših nanosih se sušenje upočasni.

Čiščenje orodja

Po uporabi z belim špiritom ali nadomestkom terpentina.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Izdelek hranite tesno zaprt na dobro prezračevanem mestu. Izdelek hranite ločeno od virov vžiga. – Ne kadite. Ne vdihavajte hlapov/meglice. Preprečite stik z očmi in s kožo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo. Ob nezadostnem prezračevanju nosite primerno dihalno opremo. Izdelek uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih. Pri zaužitju ne izzivajte bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali to etiketo.
Vsebuje 2-butanonoksim – lahko povzroči alergijsko reakcijo.
Podrobnejši podatki: Preberite v varnostnem listu.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Embalažo z ostanki izdelka oddajte na zbirališče odpadnih lakov.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/d) znaša 300 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 300 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-LL01

Deklaracija sestavin

Alkidna smola, alifatski ogljikovodiki, titanov dioksid, silikati, sredstva proti draženju kože, aditivi.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija