caparol_pim_import/caparol_si/products/image/185050/055804_CAPALAC_Rostschutzgrund_2,5L.png

Capalac Rostschutzgrund

Ščiti železo in jeklo pred rjo.

Predvidena uporaba

Za antikorozijske predpremaze na železu in jeklu v notranjih prostorih in zunaj.

Lastnosti

  • Brez svinca in kromatov
  • Visok antikorozijski učinek 
  • Aktivni antikorozijski pigmenti 
  • Zelo dober oprijem
  • Dobro pokrivanje 
  • Hitro sušenje 
  • Preprosto obdelovanje

Osnova materiala

Alkidna smola, vsebuje topila.

Pakiranje/velikost embalaže

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Barvni toni

Svetlo siva, temno rjava.

Stopnja sijaja

Mat

Skladiščenje

Na hladnem.
Posode hranite tesno zaprte.

Gostota

pribl. 1,5 g/cm3

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

Znotraj 1Znotraj 2Znotraj 3Zunaj 1Zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Pred uporabo dobro premešajte. Po potrebi razredčite z razredčilom za umetne smole. Antikorozijski predpremaz Capalac Rostschutzgrundc lahko nanesete s čopičem, valjčkom ali nabrizgate.

Ustrezne podlage

Železo in jeklo.

Priprava podlage

Z železne in jeklene površine odstranite rjo do kovinskega sijaja. Očistite umazanijo in ločilne snovi, kot sta olje in mast.

Postopek nanašanja

Navodila za nanos z brizganjem:

Premer šobeTlakRedčenje
Visokotlačno brizganje1,5–1,8 mm2–4 barpribl. 10 Vol. %
Nizkotlačno brizganje1,5 mm0,2–0,5 barpribl. 10 Vol. %
Brezzračno brizganje0,011–0,013 inča (cole)180–200 barViskoznost ob dobavi

Sestava nanosov

PodlagaUporabaPriprava podlageGrundiranjeVmesni nanosZaključni nanos
Železo in jeklolZnotrajOdstraniti rjo/razmastiti1–2 x Capalac Rostschutzgrundpo potrebi Lak Capalac Weiß (beli) ali Buntlack (barvni) ali predlakLak Capalac Weiß (beli) ali Buntlack (barvni)
ZunajOdstraniti rjo/razmastiti2 x Capalac RostschutzgrundLak Capalac Weiß (beli) ali Buntlack (barvni) ali predlak
Glede na izpostavljenost rjavenju/koroziji 1–2 x Capalac Rostschutzgrund

Poraba

Količina porabe v ml/m2MazanjeValjčkanjeBrizganje
VisokotlačnoBrezzračnoNizkotlačno
Stoječe90–10080–100130140130

Pogoji pri izvedbi

Temperatura materiala, zraka in podlage:
najmanj +5 °C

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlage.Prašno suhoSuho na otipNaslednji nanosBrizgani nanos
Po koliko urah2–34–5126–8

Pri nizkih temperaturah, povišani zračni vlagi in debelejših nanosih se sušenje upočasni.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi s testnim bencinom oziroma terpentinovim nadomestkom ali razredčilom za umetne smole.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Tekočina in hlapi so vnetljivi. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na vodno okolje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hranite zunaj dosega otrok. Hranite ločeno od odprtega plamena/vročih površin. Ne kadite. Ne vdihavajte hlapov in meglice. Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili. Uporabljajte le na prostem in v dobro prezračevanih prostorih. Preprečite sproščanje v okolje. PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. NE IZZIVAJTE bruhanja. Vsebuje butanonoksim lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Embalažo z ostanki izdelka oddajte na zbirališče odpadnih lakov.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i) znaša 500 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 500 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-GP02

Podrobnejši podatki

Navedeni v varnostnem listu.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list