caparol_pim_import/caparol_si/products/image/185054/055808_CAPALAC_Hochglanz-Buntlack_2,5L.png

Capalac Hochglanz-Buntlack

Visokosijajni barvni lak na osnovi silikonizirane alkidne smole, brez aromatov, za zunanje in notranje površine.

Predvidena uporaba

Lak se uporablja za visoko sijajne zaključne barvne premaze visoke kakovosti na dimenzijsko stabilnih lesenih gradbenih elementih, kovini in trdem PVC-ju. Primeren je tako za zunanjo kot notranjo uporabo ter za lakiranje toplovodnih radiatorjev, razen v belih barvnih tonih.
Zaradi intenzivnega vonja, ki je značilen za lake iz alkidne smole, priporočamo, da pri velikoploskovnih premazih v notranjih prostorih raje uporabite poliuretanski lak Capacryl PU-Gloss.

Lastnosti

 • Topila brez aromatov
 • Zelo dobra stabilnost barve in sijaja
 • Z visokim sijajem
 • Dolg odprti čas za vgradnjo materiala
 • Zelo dobra vertikalna stabilnost (minimalno polzenje)
 • Zelo dobra pokrivnost, visoko pokrivanje robov
 • Visoka odpornosti proti udarcem in trkom
 • Elegantna, lahka izvedba
 • Hitro sušenje
 • Odličen razmaz
 • Obstojnost proti običajnim gospodinjskim čistilom in kratkotrajna obstojnost proti blagim kislinam in lugom

Osnova materiala

Silikonska alkidna smola, vsebuje topila, vendar brez aromatov.

Pakiranje/velikost embalaže

 • Standardni barvni toni:
  125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
 • ColorExpress:
  0,5 l, 1 l, 2,5 l, 10 l

Barvni toni

 • Standardni barvni toni:
  bela, RAL 1021, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6005, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8011, RAL 8017, RAL 9001, RAL 9005 ter efektni odtenki RAL 9006 (beli aluminij) in RAL 9007 (sivi aluminij)
 • ColorExpress:
  Za niansiranje v sistemu ColorExpress (Capalac mix) je na voljo kar 20.000 barvnih tonov..

Pri uporabi slabo pokrivnih barvnih tonov, kot so rdeča, oranžna, rumena, priporočamo sistemski predpremaz v ustreznem barvnem tonu. Capalac Hochglanz-Buntlack, Capalac AllGrund in Capalac Vorlack so na voljo v barvnih tonih sistemskih predpremazov s strojno tehniko niansiranja.

Opozorilo: Pri svetlih barvnih tonih in beli barvi lahko porumeni površina laka pod vplivom svetlobe (UV-sevanje), toplote in kemičnih snovi, na primer amonijakovih hlapov iz čistil, lepil, premaznih ali tesnilnih sredstev. Porumenitev je značlna za ta material in ne velja za pomanjkljivost izdelka.

Obstojnost barvnega tona po tehnični smernici BFS št. 26:
Vezivo: Razred B.
Pigmentiranje: Skupina od 1 do 3 glede na barvni ton.

Stopnja sijaja

Z visokim sijajem.

Skladiščenje

Na hladnem.
Posode hranite tesno zaprte.

Gostota

pribl. 0,9–1,1 g/cm3 odvisno od barvnega tona.

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

Znotraj 1Znotraj 2Znotraj 3Zunaj 1Zunaj 2
++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Grundirana in predhodno lakirana lesena, kovinska ali plastična podlaga iz trdega PVC-ja.
Podlaga mora biti čista, nosilna, suha in brez ločilnih snovi.
Lesna vlaga pri dimenzijsko stabilnem lesu ne sme preseči 13 %.

Priprava podlage

Leseni elementi:
Pobrusite lesene površine v smeri lesnih vlaken, jih temeljito očistite in odstranite iztekajočo lesno smolo. Nekoliko obrusite ostre robove (glejte nemško tehnično smernico BFS št. 18).

Železo, jeklo:
Železo in jeklo pripravite do normativne stopnje čistosti SA 2 1/2 (peskano do kovinskega sijaja) ali ST3 (strojno brušeno) v skladu z DIN EN ISO 12944-4.

Cink, trdi PVC:
Očistite površino z amonijakovo raztopino in z brusilno blazinico po tehničnih smernicah BFS št. 5 in 22.

Aluminij (ne eloksal):
Očistite površino z nitrorazredčilom ali s fosforno kislino in z brusilno blazinico po smernici BFS št. 6.

Stare barve:
Stare barvne premaze obrusite in/ali razlužite. Nenosilne stare premaze odstranite.

Postopek nanašanja

Navodila za nanos z brizganjem:
Ø šobeTlakRedčenjeMaterial je ogret na
Aircoat-TempSray0,09–0,11 cole180–200 barovnerazredčeno+ 35 °C
Visokotl. brizganje
(samo RAL 9006 in 9007)
1,6 mm2,5 bara+10 % Capalac PU-Härter in po potebi 25–30 % AF-razredčila; DIN 4 mm pribl. 45 s+ 20 °C
Ni primerno za kovinska barvna tona RAL 9006 in RAL 9007.

Delovni postopek:
Visokosijajni barvni lak Capalac Hochglanz-Buntlack se nanaša s čopičem, valjčkom ali brizganjem. Pred uporabo dobro premešajte. Brizganje je izvedljivo v dobavljeni konsistenci z ogretim materialom (TempSpray) po postopku AirCoat.

Izvedba z barvnima tonoma RAL 9006 in 9007:
Optično enakomerne površine lahko dosežete samo z brizganjem – uporabiti morate visokotlačno tehniko brizganja. Na velikih povezanih površinah se žal tudi z brizganjem ni mogoče vedno izogniti marogam/lisam.
Pri barvnih tonih RAL 9006 in RAL 9007 lahko različni postopki nanašanja, kot so brizganje, valjčkanje ali mazanje, povzročijo razlike v barvnem tonu. Laku Capalac Hochglanz-Buntlack v tonih RAL 9006 in RAL 9007 je treba dodati 10 % PU-Härter (trdilec)! Capalac Hochglanz-Buntlack je v standardnih barvnih tonih RAL 9006 in 9007 na voljo kot 2-komponentni specialni lak.
Obvezno upoštevajte varnostna opozorila v tehnični informaciji št. 093 za Capalac PU-Härter (trdilec). 

Sestava nanosov

PodlagaUporabaPriprava podlageImpregnacijaGrundiranjeVmesni premazZaključni nanos
Les, leseni materialiZnotrajBrušenjeCapalac VorlackEvtl. Capalac
Hochglanz-Buntlack
Capalac
Hochglanz-Buntlack
Leseni gradbeni elem.ZunajBFS št. 18Capalac Holz-ImprägniergrundCapalac VorlackCapalac
Hochglanz-Buntlack
Železo, jekloZnotrajOdstr. rje/čiščenjeCapalac AllGrundEvtl. Capalac
Hochglanz-Buntlack
ZunajOdstr. rje/čiščenje2 x Capalac AllGrundCapalac
Hochglanz-Buntlack
CinkZnotrajBFS št. 5Disbon 481 EP-Uniprimer
ali
Capalac AllGrund
Evtl. Capalac
Hochglanz-Buntlack
ZunajBFS št. 5Disbon 481 EP-Uniprimer
ali
2 x Capalac AllGrund
Capalac
Hochglanz-Buntlack
AluminijZnotrajBFS št. 6Capalac AllGrundEvtl. Capalac
Hochglanz-Buntlack
ZunajBFS št. 6Capalac AllGrundCapalac
Hochglanz-Buntlack
Trdi PVCZnotraj/ZunajBFS št. 22Capalac AllGrundEvtl. Capalac
Hochglanz-Buntlack
Nosilni stari premaziZnotraj/ZunajBrušenje/luženje1)Capalac AllGrund1)Evtl. Capalac
Hochglanz-Buntlack
Nepremazani radiatorjiZnotrajOdstr. rje/čiščenjeCapalac AllGrund
do + 100 °C
Capalac 2)
Hochglanz-Buntlack
2)Capalac Hochglanz-Buntlack, barvni
Tovarniško premazani radiatorjiZnotrajBrušenjeDisbon 481 EP-Uniprimer

do + 100 °C

Capalac 2)
Hochglanz-Buntlack
1) Poškodovana mesta v starih premazih predhodno pripravite glede na vrsto podlage.
2) Za radiatorje niso primerni beli toni. Ti radi porumenijo!
Pozor! Na premazih s prašnimi barvami ali premazih Coil-Coating na kovinski podlagi in na drugih kritičnih podlagah OBVEZNO prej preverite oprijem laka na testni površini.

Poraba

Mazanje
ValjčkanjeBrizganje (Aircoat)
Količina porabe ml/m2/nanos70–10080–100120
Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage. Točno porabo predhodno preverite na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura materiala, zraka in podlage:
Najmanj + 5 °C.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlagePrašno suhoSuho za prijemanjeSuho za naslednji nanosSuho za brizganje
Po koliko urah48–10248–16

Pri nizkih temperaturah, visoki zračni vlagi in debelejših nanosih se intervali sušenja podaljšajo.

Barvna tona RAL 9006 in RAL 9007 zahtevata dodatek PU-trdilca Capalac, ki pospeši počasnejše sušenje.
Obvezno upoštevajte varnostna opozorila v tehnični informaciji št. 093 za Capalac PU-Härter (trdilec).

Čiščenje orodja

Po uporabi z belim špiritom ali nadomestkom terpentina.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Tekočina in hlapi so vnetljivi. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Hranite ločeno od odprtega plamena/vročih površin. Ne kadite. Ne vdihavajte hlapov/meglice. Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili. Uporabljajte le na prostem in v dobro prezračevanih prostorih. Izdelka ne izpuščajte/odlagajte v okolje. PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. NE IZZIVAJTE bruhanja.

Vsebuje Bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat, metil 1,2,2,6,6-pentametil-4 piperidil sebakat, 2,5-Thiophendiylbis (5-terc.-butil-1,3-benzoksazol). Lahko povzroči alergijske reakcije.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Embalažo z ostanki izdelka oddajte na zbirališče odpadnih lakov.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/d) znaša 300 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 300 g/l HOS.
Pri laku Capalac Hochglanz-Buntlack v barvnih tonih RAL 9006 in 9007 s PU-trdilcem je vsebnost HOS ovrednotena takole:
Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS v tem izdelku z dodatkom 10 % PU-trdilca znaša (kat. A/j): 500 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 500 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-LL01

Podrobnejši podatki

so navedeni v varnostnem listu.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si