caparol_pim_import/caparol_si/products/image/185595/055999_CAPALAC_AQUA_Metallschutzlack.png

Capalac Aqua Metallschutz

Beli zaščitni lak za kovine na akrilatni osnovi za temeljne, vmesne in zaključne premaze na zunanjih in notranjih površinah. Antikorozijska zaščita za jeklo in pocinkano jeklo v skladu z DIN EN ISO 12944-6.

Predvidena uporaba

Kot osnovni, vmesni in zaključni premaz (v isti embalaži) za zaščito in dekorativno oblikovanje stavbnih elementov iz železa, jekla, cinka, pocinkanega železa in aluminija. Za notranjo in zunanjo uporabo. Ščiti železo in jeklo pred korozijo. Ni primeren za premazovanje eloksiranega aluminija in strešnih pokrivnih elementov.

Lastnosti

 • Odličen oprijem
 • Visoka pokrivnost na površini in robovih 
 • Dolgotrajna zaščita zaradi zelo dobre odpornosti proti vremenskim vplivom 
 • Temeljni, vmesni in zaključni premaz iz enega samega vedra (1-embalažni sistem) 
 • Certifikat za kategorijo korozivnosti C 4 M na jeklu in C 4 H na pocinkanem jeklu po DIN EN ISO 12944, 6. del
 • Strojno niansiranje v sistemu ColorExpress, velika izbira barvnih odtenkov 
 • Primerno za DGNB-kriterije (Nemška družba za trajnostno gradnjo) ENV 1.2 (2012): QS1, QS2; QS3; QS4

Osnova materiala

Polimerna disperzija

Pakiranje/velikost embalaže

 • Bela barva: 750 ml; 2,5 l; 10 l. 
 • ColorExpress: 700 ml; 2,4 l; 9,6 l.

Barvni toni

 • Standardno: bela.
 • ColorExpress: v strojnem sistemu ninasiranja ColorExpress je mogoče izdelati številne barvne odtenke.

Stopnja sijaja

Svilnato mat.

Skladiščenje

Na hladnem. Posode hranite tesno zaprte.

Gostota

pribl. 1,3 g/cm3

Ustrezne podlage

Železo, jeklo, cink, aluminij, nosilni stari premazi:
Podlaga mora biti čista, nosilna, suha in brez ločilnih snovi. Sredstvo ni primerno za premazovanje strešnih površin in eloksiranega aluminija! Na obstoječih premazih priporočamo testni premaz za preizkus oprijema. To velja še posebej za prašno barvanje in Coil Coating.

Priprava podlage

Železo, jeklo:
Peskajte do kovinskega sijaja SA 2 1/2 po DIN EN ISO 12944-4. Pri manjši obremenitvi s korozijo (npr. v notranjih prostorih brez prisotnosti kondenza in brez agresivnih zunanjih vplivov zadošča tudi temeljita strojna ali ročna odstranitev rje do stopnje čistosti ST 3.

Cink, pocinkano jeklo:
Brušenje z brusnim flisom in uporaba univerzalnega čistila Synthesa, razredčenega z vodo v razmerju 1 : 5, oziroma amonijakove raztopine ali peskanje po postopku sweep (z nekovinskim oglatim sredstvom) po tehnični smernici BFS št. 5.

Aluminij:
Brušenje z brusnim flisom in uporaba univerzalnega čistila Synthesa, razredčenega z vodo v razmerju 1 : 5. Upoštevajte tehnično smernico BFS št. 6.

Stare barve:
Stare barvne premaze odstranite z brušenjem in/ali luženjem. Nenosilne stare premaze odstranite.

Postopek nanašanja

Navodila za nanos z brizganjem:
Brizgalna napravaPremer šobeKot brizganjaTlakNapotki
Airless0,012–0,014 cole40–60 °200–220 barNerazredčeno

Caparol-NAST/
Wagner XVLP
FinishControl
5000

Caparol NASTFrontend
(barva: modra)

-Celotna
količina zraka
10%
z vodo

Za normativno antikorozijsko zaščito priporočamo postopek z brizganjem. Debelino nanosa kontrolirajte z merilnikom za mokri film, da zagotovite zahtevano debelino suhega nanosa. Na velikih površinah je tudi brizgani nanos lahko lisast/marogast, čeprav ga razdelite v več manjših delovnih površin.

Sestava nanosov

PodlagaUporabaPriprava podlageGrundiranjeVmesni nanosZaključni nanos
Železo, jekloZnotraj/zunajOdstran.rje razmastitevCapalac Aqua MetallschutzPo potrebi
Capalac Aqua Metallschutz
Capalac Aqua Metallschutz
CinkZnotraj/zunajBFS št. 5
AluminijZnotraj/zunajBFS št. 6
Nosilni stari premazi (1)Znotraj/zunajBrušenje/ luženjePoškodbe popravimo glede na konkretno vrsto podlage in grundiramo

Pozor! Na premazih s prašnimi barvami ali premazih Coil-Coating na kovinski podlagi in na drugih kritičnih podlagah OBVEZNO prej preverite oprijem na testni površini.

Delovni postopek:
Zaščitno sredstvo Capalac Aqua Metallschutz lahko nanašate s čopičem, valjčkom ali brizganjem. Pred uporabo dobro premešajte. Za normativno antikorozijsko zaščito (glejte spodnje tabele/kategorije korozivnosti) priporočamo brizganje, ki zagotavlja doseganje predpisanih mokrih in suhih debelin nanosa.

Lepilni trakovi za zaščito sosednjih površin:
Lepilne trakove odstranite, še preden se površina premaza posuši. Zaradi velikih debelin nanosa boste drugače skupaj s trakom na robovih premaza privzdignili še posušen film premaza. Uporabljajte vodoodporne zaščitne lepilne trakove.

Antikorozijska zaščita na jeklu s sredstvom Capalac Aqua Metallschutz:
Premazni sistemi za kategorijo korozivnosti do C2 H, C3 H, C4 M po standardu DIN EN ISO 12944-5. Priprava podlage: peskanje do kovinskega sijaja SA 2 1/2 (DIN EN ISO 12944-4).
Postopek nanašanja: brezzračno brizganje.

Št.Temeljni
nanos
µm
(1)
Vmesni
nanos
µm
(1)
Zaključni
nanos
µm
(1)
Vsi
µm
Kategorije korozivnosti
C2 (2)C3 (2)C4 (4)
LMHLMHLMH
1
(3)
Capalac
Aqua
Metall-schutz
80--Capalac
Aqua
Metall-schutz
80160+++++---
2
(3)
Capalac
Aqua
Metall-schutz
80Capalac
Aqua
Metall-schutz
80Capalac
Aqua
Metall-schutz
80240++++++++-

(1)Predpisana debelina nanosa (debelina suhega nanosa)
(2)Pojasnila glede kategorij korozivnosti so navedena spodaj.
(3)S certifikatom ustreznosti (atestom) po DIN EN ISO 12944-6 za sistem št.1 in 2
(4)Za kategorijo korozivnosti C4 High priporočamo uporabo laka Capalac Dickschichtlack.
+Primerno
-Ni primerno

Antikorozijska zaščita na pocinkanem jeklu s Capacryl Metallschutz (sistem Duplex):
premazni sistem za kategorijo korozivnosti C2 H, C3 H, C4 H po standardu DIN EN ISO 12944-5.

Priprava površine: peskanje po postopku sweep – peskanje pocinkanega železa z nekovinskim oglatim sredstvom (DIN EN ISO 12944-4).
Postopek nanašanja: brezzračno brizganje.


Št.Temeljni
nanos
µm
(1)
Vmesni
nanos
µm
(1)
Zaključni
nanos
µm
(1)
Vsi
µm
Kategorije korozivnosti
C2 (2)C3 (2)C4 (4)
LMHLMHLMH
1
(3)
Capalac
Aqua
Metall-schutz
80--Capalac
Aqua
Metall-schutz
80160+++++++++


(1)Predpisana debelina nanosa (debelina suhega nanosa)
(2)Pojasnila glede kategorij korozivnosti so navedena spodaj.
(3)S certifikatom ustreznosti (atestom) po DIN EN ISO 12944-6 za sistem št.1 in 2
+Primerno
-Ni primerno

Poraba

Poraba/debeline nanosa:

Uporabljeno
orodje

Poraba/m2Povprečna
poraba/m2
Povprečna
mokra debelina
Povprečna
suha debelina
Brizganjepribl. 200–250 mlpribl. 220 mlpribl. 200 µmpribl. 80 µm

Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage. Točno porabo lahko ugotovite le s predhodnim testom.

Pogoji pri izvedbi

Temperatura materiala, zraka in podlage naj znaša najmanj +8 °C.
Upoštevajte rosišče (delovna temperatura naj bo najmanj +3 °C nad temperaturo rosišča!)

Sušenje/interval sušenja

Velja za +20 °C in 65 % rel. zračno vlagoPrašno suhoSuho za prijemanjeNasled. nanosPopolnoma suho
Po koliko urah4824

Po pribl. 10 dneh
na vsakih 100 µm
debeline suhega sloja

Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se intervali sušenja podaljšajo.

Čiščenje orodja

Orodje očistite takoj po uporabi z vodo.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Vsebuje: 2-metil-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on.
Lahko povzroči alergijske reakcije. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na vodno okolje. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/i) znaša 140 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 140 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 2, ogroža vodo
ADR/RID: UN 3082, vsebuje snovi, ki ogrožajo okolje, izdelek je v tekočem stanju, nikjer drugje navedeno (cinkov oksid), razred 9, III
Zberite vodo od čiščenja delovnih pripomočkov in jo odstranite enako kot izdelek.
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija