caparol_pim_import/caparol_si/products/image/197666/057592_CAPALAC_AQUA_2K_PU-Lack_inklHaerter.png

Capalac Aqua 2K PU-Lack

2-komponentni vodno-akrilni-poliuretanski lak za visoko obremenjene površine gradbenih elementov – zunaj in znotraj objekta.

Predvidena uporaba

Za kemično in mehansko odporne lakirane površine, na primer v javnih zgradbah, kot so otroški vrtci, šole, bolnišnice, restavracije, skladišča in proizvodni obrati.

Lastnosti

 • Skoraj brez vonja
 • Ne razpoka pri večslojnem nanosu
 • Plemenita zaključna lak površina
 • Visoka odpornost proti praskam in trkom/udarcem
 • Visoka kemična odpornost
 • Zelo dobra odpornost proti kredanju
 • Vremenska odpornost
 • Zelo dobre možnosti čiščenja
 • Odpornost proti dezinfekcijskim sredstvom
 • Odpornost proti potni koži rok

Osnova materiala

2-komponentni akrilni-poliuretanski lak, ki ga lahko redčimo z vodo.

Pakiranje/velikost embalaže

 • Standardni barvni odtenek, bela barva: 750 ml on 2,5 litra skupaj s trdilcem
 • ColorExpress: osnova W, M in T: 700 ml in 2,4 litra skupaj s trdilcem

Barvni toni

Standardni barvni odtenek: bela. Na napravah ColorExpress možnost niansiranja v številnih posebnih odtenkih iz 3D-kolekcije in v mnogih barvnih odtenkih drugih kolekcij.
Pri uporabi slabo pokrivnih barvnih tonov, kot so rdeča, oranžna, rumena, priporočamo sistemski predpremaz v ustreznem barvnem odtenku.
Za Capalac Aqua 2K PU-lak, Capacryl vezni premaz in Capacryl PU-predlak so na voljo posebni barvni odtenki za predpremaze v okviru tehnike niansiranja ColorExpress.

Stopnja sijaja

Svilnato mat.

Skladiščenje

Na hladnem, ne sme zmrzniti.
V originalno zaprti embalaži je rok skladiščenja 12 mesecev.

Tehnični podatki

Odpornost proti suhi temperaturi: največ 120°C

Gostota

pribl. 1,15 – 1,25 g/cm3

Kemična odpornost

Tabela kemične odpornosti po DIN EN ISO 12720 pri 20 °C:

Testirana snovČas delovanjaOcena
Aceton10 sRahla sprememba
Butilacetat10 sNi spremembe
Izopropanol2 minRahla sprememba
Testni bencin (beli špirit)10 minNi spremembe
Amoniak10 minNi spremembe
Kalijev lug1 hRahla sprememba
Zaščitna krema za roke1 hNi spremembe
Jedilni kis1 hNi spremembe
Etanol1 hRahla sprememba
Čistilo1 hNi spremembe
Mlečna kislina1 hNi spremembe
Superbencin1 hZmerna sprememba
Fosforna kislina1 hNi spremembe
Biodizel1 hRahla sprememba
Kožni pot na rokah1 hNi spremembe
Rdeče vino6 hZmerna sprememba
Zenf6 hZmerna sprememba
Kava16 hZmerna sprememba
Voda16 hNi spremembe
Kola16 hNi spremembe

Legenda:
Ni spremembe = testirana površina se ne razlikuje od mejne sosednje površine
Rahla sprememba = testirana površina se razlikuje od sosednje površine samo pri odsevu svetlobnega vira, na primer kot razbarvanje. sprememba barvnega odtenka ali sijaja. Ni spremenjene površinske strukture, recimo zaradi nabrekanja, razpok ali mehurjev.
Zmerna sprememba = testirana površina se razlikuje od sosednje površine, na primer kot razbarvanje. sprememba barvnega odtenka ali sijaja. Ni spremenjene površinske strukture, recimo zaradi nabrekanja, razpok ali mehurjev.

Ustrezne podlage

Grundirane površine gradbenih elementov, kot so dimenzijsko stabilni leseni elementi, leseni materiali, jeklo, pocinkano jeklo, cinkova pločevina, aluminij, trdi PVC, nosilni stari premazi zunaj objekta in v notranjih prostorih.
Naslednje površine niso primerne za Capalac Aqua 2K-PU-lak:
legirano jeklo, eloksal, bronca, medenina, stalno mokre površine, kot so tuši in bazeni.
Strešne površine, talne površine, balkonska tla, povozne površine.
Omejeno dimenzijsko stabilni in dimenzijsko nestabilni leseni gradbeni elementi.
Lesene plošče in vezane plošče (npr. les iz lepljenih plasti furnirja) zunaj objekta.

Priprava podlage

Lesene površine/dimenzijsko stabilni leseni elementi:
Pooblane lesene površine pobrusite v smeri lesnih vlaken, jih temeljito očistite in odstranite iztekajočo lesno smolo in smolne žepke. Posnemite ostre robove (glejte tudi tehnično smernico BFS št. 18; BFS = Nemški Zvezni odbor za barve in zaščito materialnih dobrin).
Lesene elemente, ki jih ogrožajo glive modrivke na zunanjih površinah, impregnirajte z zaščitnim sredstvom Danske Holzschutzgrund. Nato še grundirajte s predpremazom Danske Aktivgrund. Vsebnost vlage v lesu: največ 12 %.

Železo, jeklo:
Železo in jeklo pripravite do normativne stopnje čistosti SA 2 1/2 (peskano do kovinskega sijaja) ali ST3 (strojno) v skladu DIN EN ISO 12944-4. Grundirajte s predpremazom Capalac Allgrund, Capalac 2K-EP-Haftgrund ali Disbon 481 EP-Uniprimer.

Cink, trdi PVC:
Amonijakova raztopina (omočilo) in brusilna blazinica po tehničnih smernicah BFS št. 5 in 22 ali čiščenje z univerzalnim čistilom Synthesa Universalreiniger in vodo v razmerju 1 : 5 z brusnim flisom. Za velike cinkane površine priporočamo kontrolirano peskanje (postopek sweep). Predpremaz z izdelkom Capacryl Haftprimer.

Aluminij:
Čiščenje z brusnim flisom in univerzalnim čistilom Synthesa Universalreiniger, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 5. Upoštevajte tehnično smernico BFS št. 6. Predpremaz z izdelkom Capacryl Haftprimer.

Stare barve:
Stare barvne premaze obrusite in/ali odlužite. Nenosilne stare barvne premaze odstranite. Na nosilnih starih barvnih premazih uporabite predpremaz Capacryl Haftprimer. Podlage z odstranjeni starim premazom pripravite glede na vrsto podlage in jo nato grundirajte.

Priprava materiala

Trdilec dodajte osnovni masi tik pred vgradnjo. Temeljito zmešajte ročno ali s počasnimi obrati mešalnika (največ s 400 1/min). Nato zmes pretresite v drugo posodo in jo še enkrat temeljito premešajte. Temperatura materiala v primeru obeh komponent naj znaša 15 – 20 °C.
(Odprti čas za vgradnjo materiala):
2 uri pri 20 °C. Višje temperature skrajšajo, nižje temperature podaljšajo odprti čas. Pozor! Konec odprtega časa ni razpoznaven. Prekoračitev odprtega časa ter pretirano ali nezadostno zamreženje (preveč, premalo ali sploh nič dodanega trdilca) povzročijo drastično spremembo lastnosti izdelka.

Mešalno razmerje

Osnovna masa : trdilec = 9 : 1 prostorninskih delov ali
osnovna masa : trdilec = 100 g : 9,8 g utežnih delov

Postopek nanašanja

Navodila za nanos z brizganjem:

Ø Premer šobeTlak brizganjaZračni tlakRedčenje
Airless0,010 – 0,012 cole220 bar
Airmix/Aircoat0,010 – 0,012 cole200 - 220 bar2,5 bar
Caparol-NAST/Wagner XVLP
FinishControl 5000
NAST-Frontend
(barva: modra)
Količina zraka
2/3 bzw. 7/8
_10 %
Visokotl. brizganje1,8 – 2,0 mm2,5 bar15 %
Podatki lahko odstopajo glede na znamko naprave.

Izvedba:
Capalac Aqua 2K PU-lak lahko nanašate s čopičem, valjčkom ali brizganjem.
Zlasti pri brizganju upoštevajte okoljske in delovnovarstvene predpise za ravnanje z laki, ki vsebujejo izocianate. Za mazanje uporabite ustrezne čopiče za vodne lake. Pri ročnem premazovanju večjih površin nanesite lak s kratkodlakim (teksturiranim) poliamidnim (najlonskim) valjčkom in takoj dodatno obdelajte z valjčkom iz fine pene z drobnimi porami ali s čopičem za vodne lake.

Redčenje

Capalac Aqua 2K PU-lak je pripravljen v gotovi konsistenci, primerni za lakiranje s čopičem in valjčkom. Redčenje z vodo tu ni potrebno. Za specialno izvedbo je mogoče lak tudi redčiti s pitno vodo glede na uporabljeno delovno napravo in postopek brizganja.

Sestava nanosov

PodlagaUporabaPriprava podlageImpregnacija
PredpremazVmesni premaz 1)Zaključni premaz
Les, leseni materialiZnotrajBrušenje/čiščenjeCapacryl Holz-IsoGrund 2)Capalac Aqua
2K PU-Lack
oder
Capacryl
PU-Vorlack 3)
Capalac Aqua
2K PU-Lack 4)
Dim. stabilni leseni elem.ZunajBFS št. 18Capacryl Holzschutz-GrundCapacryl Holz-IsoGrund 2)
Železo, jekloZnotrajOdstraniti rjo/očisCapalac 2K-EP-Haftgrund
ali Disbon 481 EP-Uniprimer
Železo, jekloZunajOdstraniti rjo/očistitiCapalac 2K-EP-Haftgrund
ali
Disbon 481 EP-Uniprimer
CinkZnotraj/zunajBFS št. 5Capacryl Haftprimer
AluminijZnotraj/zunajBFS št. 6Capacryl Haftprimer
Trdi PVCZnotraj/zunajBFS št. 22Capacryl Haftprimer
Nosilni stari barvni 5)Znotraj/zunajObrusiti/odlužitiPoškodbe v skladu z vrsto podlage popraviti in grundiratiCapacryl Haftprimer

1) Na dimenzijsko stabilnih lesenih elementih je po tehnični smernici BFS št. 18 potreben dvakraten vmesni nanos.
2) Na lesu z vodotopnimi sestavinami, ki rade obarvajo, uporabite vedno predpremaz Danske AktivGrund, grče premažite 2 x.
3) Vmesni nanos laka naj bo v enakem barvnem odtenku kot zaključni nanos. Pri slabo pokrivnih rdečih, rumenih in oranžnih odtenkih sistem za niansiranje ColorExpress avtomatsko izbere barvni odtenek, ki mogoča boljšo pokrivnost zaključnega nanosa. Ta barvni odtenek se razlikuje od izbranega barvnega odtenka v prid boljše pokrivnosti zaključnega nanosa.
4) Pri slabo pokrivnih barvnih odtenkih (na primer v rumeno-rdeče-oranžnem območju) je eventualno potreben še en zaključni nanos.
5) Pri prašnem barvanju ali pri postopku Coil-Coating na kovinski podlagi in drugih kritičnih podlagah obvezno prej preverite oprijem laka na testni površini.

Poraba

Pribl. 100–120 ml/m2/nanos.
Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage. Točno porabo lahko ugotovite le s predhodnim testom.

Pogoji pri izvedbi

Dovoljena temperatura materiala, zraka in podlage znaša najmanj 8 °C.
Pazite na temperaturo rosišča (temperatura podlage naj bo vsaj 3 °C nad temp. rosišča!).

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65 % relativne zračne vlagePrašno suhoPrimerno za naslednji nanosPopolnoma suho
Po koliko urah1 – 210 – 1248
Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se intervali sušenja podaljšajo.

Čiščenje orodja

Orodje očistite takoj po uporabi z vodo.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Vsebuje hidrofilni alifatski poliizocianat. Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijske reakcije. Samo za industrijske uporabnike (tehnična raba).
Osnovna masa vsebuje:1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, adipohidracid, 2-metil-2H-izotiazol- 3-on. Lahko povzroči alergijske reakcije.
Trdilec: lahko izzove alergične kožne reakcije. Zdravju škodljivo pri vdihavanju. Lahko draži dihalne poti. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi škodljivimi učinki na vodno okolje. Ne vdihavajte hlapov/razpršila. Preprečite stik z očmi, kožo in oblačili. Preprečite sproščanje v okolje. Nosite zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI VDIHAVANJU: osebo prenesite na svež zrak in jo pustite počivati v položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. PRI STIKU S KOŽO: sperite z obilo vode in mila. Hranite zunaj dosega otrok.
Osnovna masa in trdilec sta kemijsko-pravno različno razvrščena. Osnovna masa ni nevaren pripravek, trdilec je opisan pri opozorilih.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Samo za industrijsko rabo!

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/d) znaša 130 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 110 g/l HOS.

Podrobnejši podatki

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 11
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani www.synthesa.at ali www.caparol.si.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija