caparol_pim_import/caparol_si/products/image/207625/060429_capacryl_spray_tec_SI.png

Capacryl Spray-TEC

Visoko kakovosten, abrazijsko in udarno odporen akrilni lak z dodatkom poliuretanske smole, za zunanjo in notranjo uporabo. Posebej za brizganje z brezzračnimi napravami.

Opis

Za visoko kakovostne vmesne in zaključne nanose laka na grundirane, dimenzijsko stabilne lesene gradbene elemente, pa tudi na predhodno obdelano pločevino in trdi PVC. Za zunanjo in notranjo uporabo. Odličen lak za tovarniško grundirane kovinske podboje po ustreznem čiščenju/pripravi podlage.

Lastnosti

 • Visoka sposobnost polnjenja
 • Odlična pokrivnost
 • Zelo dobra obstojnost do debeline nanosa 300 µm
 • Racionalna poraba z brezzračnim brizganjem
 • Visoka debelina suhega sloja
 • Visoka stopnja beline
 • Možnost redčenja z vodo
 • Nevtralen vonj
 • Ne razpoka pri večslojnem nanosu
 • Visoka odpornost proti praskam in trkom/udarcem

Osnova materiala

Akrilat, modificiran s poliuretanom.

Pakiranje/velikost embalaže

2,5 litra, 5 litrov

Barvni toni

Standarden barvni ton: bela.
Možnost univerzalnega niansiranja na napravah za niansiranje ColorExpress (Capamix).
Tudi v srebrni (na voljo pribl. 9006, 9007).

Stopnja sijaja

Svilnato mat.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. V originalno zaprti embalaži najmanj 12 mesecev.

Gostota

pribl. 1,24 g/cm3

Ustrezne podlage

Grundirani dimenzijsko stabilni leseni elementi. Grundirana kovina in trdi PVC. Podlaga mora biti čista, nosilna, suha in brez ločilnih snovi. Vlažnost dimenzijsko stabilnega lesa sme biti največ 13-odstotna.

Priprava podlage

Lesene elemente obrusite v smeri lesnih vlaken, jih temeljito očistite in odstranite iztekajočo lesno smolo. Posnemite ostre robove (glejte nemško tehnično smernico BFS št. 18).

Železo, jekleno železo in jeklo očistite do standardne stopnje čistosti SA 2 1/2 (peskano do kovinskega sijaja) ali ST3 (strojno) v skladu z DIN EN ISO 12 944-4.

Cink, trdi PVC obdelajte z amonijakovo raztopino (omočilom) in brusilno blazinico po tehničnih smernicah BFS št. 5 in 22.

Aluminij, baker obdelajte z nitrorazredčilom ali fosforno kislino in brusilno blazinico po tehnični smernici BFS št. 6.

Stare premaze obrusite in/ali nalužite. Nenosilne stare premaze odstranite.

Tovarniško grundirani podboji:
Kovinske podboje, ki so grundirani z elektroforezo (mat površina), lahko večinoma direktno lakirate takoj po čiščenju. Za poškodbe in pomanjkljivosti uporabite izolirno razpršilo Synthesan (predhodno nabrizgamo). Kovinske podboje, ki so grundirani s prašnim lakom (zelo trda in sijajna površina), zelo previdno obrusite.
Če ste v dvomih, izvedite test na manjši površini.

Postopek nanašanja

PodlagaUporaba

Priprava
podlage

ImpregnacijaPredpremaz

Vmesni
nanos2

Zaključni
nanos3

les,
leseni materiali

znotraj

brušenje/
čiščenje

-

Danske Aktivgrund1

Capacryl Spray TEC FilterCapacryl Spray TEC

dimenzijsko stabilni
leseni gradbeni elementi

zunajBFS št. 18

DANSKE
Holzschutz-
Grund

Danske Aktivgrund1Capacryl Spray TEC
železo, jekloznotraj

odstran.rje/
čiščenje

-Capalac AllGrund
železo, jeklozunaj

odstran.rje/
čiščenje

-2xCapalac AllGrund
cink

znotraj/
zunaj

BFS št. 5-Capalac Haftprimer
aluminij/baker

znotraj/
zunaj

BFS št. 6-Capalac Haftprimer
trdi PVC

znotraj/
zunaj

BFS št. 22-Capalac Haftprimer

nosilne stare barve/tov.
grund. kovinski podboji

znotraj/
zunaj

obrusiti/
nalužiti

Poškodovana mesta 
pripraviti glede na vrsto
podlage in grundirati

1) Na lesu z vodotopnimi sestavinami, ki rade obarvajo, uporabite vedno predpremaz Danske AktivGrund, grče premažite 2x.
2) Pri slabo pokrivnih rdečih, rumenih in oranžnih odtenkih izberite barvni ton, ki omogoča boljšo pokrivnost zaključnega nanosa.
Ta barvni ton se razlikuje od izbranega barvnega tona v prid boljše pokrivnosti zaključnega nanosa.
3) Zaradi morebitnih visokih debelin nanosa (do 300 µm mokrega nanosa) je treba barvni nanos pogosto izvesti v enem samem delovnem hodu.

Pozor! Pri prašnem barvanju ali pri postopku Coil-Coating na kovinski podlagi in drugih kritičnih podlagah OBVEZNO prej preverite oprijem laka na testni površini.

Redčenje

Capacryl Spray-TEC je bil zasnovan posebej za vgradnjo z brezzračnimi brizgalnimi napravami. Pred uporabo lak dobro premešajte. Idealno je brizganje brez redčenja, redcenje z vodo je dovoljeno do največ 5 % (tudi najmanjša količina vode bistveno spremeni viskoznost laka).
Ustrezno redčenje omogoča tudi brizganje z nizkotlačnimi brizgalnimi napravami.

Poraba

Pribl. 220 ml/m2 pri debelini mokrega nanosa 200 µm. Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage. Točno porabo lahko ugotovite le s predhodnim testom.

Pogoji pri izvedbi

Dovoljena temperatura materiala, zraka in podlage znaša najmanj +8 °C. Pazite na rosišče! (temperatura podlage naj znaša najmanj +3 °C nad rosiščem).

Sušenje/interval sušenja

Velja za +20 °C in 65 % relativne zračne vlage (pri debelini mokrega nanosa 200 µm):

 • prašno suha barva: po pribl. 2 urah
 • naslednji nanos: po pribl. 6 do 8 urah
 • popolnoma suha barva: po pribl. 24 urah

Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se intervali sušenja podaljšajo.

Čiščenje orodja

Orodje očistite takoj po uporabi z vodo.

Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

ŠobaTlak brizganjaZračni tlakRedčenje
Airless107–611150–180 bar-0 %

Airless/Fine finish (šoba s fino
obdelavo)

208–510100–120 bar-0 %
Tempspray/šoba s fino obdelavo208–51060–100 bar-0 %
Airmix/Aicoat0,007–0,01150 bar2 bar0 %

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Samo za komercialno rabo!
Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu Vam svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo in vodotoke ali stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/d) znaša 130 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 25 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list