caparol_pim_import/caparol_si/products/image/185594/055998_CAPACRYL_PU-Satin.png

Capacryl PU-Satin

Visokokakovostna abrazijsko in udarno odporna poliuretansko-akrilna laka za zunanje in notranje površine.

Predvidena uporaba

Lak za visokokakovostne vmesne in zaključne premaze na grundiranih dimenzijsko stabilnih lesenih elementih ter na grundirani kovini in trdem PVC-ju, za zunanje in notranje površine. Belih barvnih tonov ne uporabljajte na sistemih za ogrevanje, saj lahko porumenijo (uporabite Capacryl Heizkörperlack).

Lastnosti

 • redči se z vodo
 • skoraj brez vonja
 • enostaven in voljan za obdelovanje
 • ne razpoka pri večslojnem nanosu
 • zelo odporen proti praskam in trkom/udarcem
 • difuzijsko sposoben
 • odporen proti običajnim gospodinjskim čistilom
 • mokro drgnjenje po DIN EN 13 300: razred 1 (ustreza abrazijski odpornosti po DIN 53 778)
 • primeren za otroške igrače po DIN EN 71-3
 • obstojen proti dezinfekcijskim sredstvom

Osnova materiala

Poliuretansko-akrilna disperzija

Pakiranje/velikost embalaže

 • Standardni barvni toni::
  375 ml, 750 ml, 2,5 l,10 l
   samo v beli
 • ColorExpress:
  350 ml, 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

Barvni toni

 • Standardni barvni ton za PU-Gloss:
  bela barva
 • Standardni barvni ton za PU-Satin:
  bela barva; RAL 1023; Ral 3000; RAL 5010; RAL 6002; RAL 7035; RAL 8003; RAL 9005

Na napravah za niansiranje ColorExpress (Capamix) je mogoče izdelati tudi številne posebne barvne odtenke iz 3D-kolekcije ter številne barvne odtenke iz drugih kolekcij.
Pri verziji Capacryl PU-Satin se na površini premaza pri temnih in intenzivnih barvnih tonih lahko pojavi začasna abrazija pigmenta (obdrsan pigment) – če je potrebno, priporočamo za notranje površine prozoren zaključni premaz z lahkom za parket/zaključnim lakom Capadur Parkett- und SiegelLack.
Pri uporabi slabo pokrivnih barvnih tonov, kot so rdeča, oranžna, rumena, priporočamo sistemski predpremaz v ustreznem barvnem tonu. Za izdelke Capacryl PU- Satin in Gloss, Capacryl Haftprimer in Capacryl PU-Vorlack so barvni toni sistemskih predpremazov na voljo v strojni tehniki niansiranja ColorExpress.

Obstojnost barvnega tona po tehnični smernici BFS št. 26:
Vezivo: Razred A.
Pigmentiranje: Skupina 1 do 3 glede na barvni ton.

Stopnja sijaja

 • Capacryl PU-Gloss:
  s sijajem
 • Capacryl PU-Satin:
  svilnato mat

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti.
V originalno zaprti embalaži je rok skladiščenja 12 mesecev.

Gostota

pribl. 1,0 - 1,3 g/cm³

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
+++++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Grundirani dimenzijsko stabilni leseni elementi. Grundirana kovina in trdi PVC. Podlaga mora biti čista, nosilna, suha in brez ločilnih snovi.
Lesna vlaga ne sme preseči 13 % pri dimenzijsko stabilnih lesenih elementih.

Priprava podlage

Leseni elementi:
Pobrusite lesene površine v smeri lesnih vlaken, jih temeljito očistite in odstranite iztekajočo lesno smolo. Posnemite ostre robove (glejte smernico BFS št. 18)

Železo, jeklo:
Železo in jeklo pripravite do normirane stopnje čistosti SA 21/2 (peskano do kovinskega sijaja) ali ST3 (strojno) v skladu z DIN EN ISO 12944-4 .

Cink, trdi PVC:
Očistite površino z amonijakovo raztopino in z brusilno blazinico po tehničnih smernicah BFS št. 5 in 22.

Aluminij, baker:
Očistite površino z nitrorazredčilom ali s fosforno kislino in z brusilno blazinico po tehnični smernici BFS št. 6.

Stari premazi:
Stare premaze obrusite in/ali nalužite. Nenosilne stare premaze odstranite.

Postopek nanašanja

Navodila za nanos z brizganjem:

Ø šobeTlak brizganjaZračni tlakRedčenje
Airless0,011–0,015 cole200 barnajveč 5 %
Airmix/Aircoat0,011–0,015 cole120 bar2,5 barnajveč 5 %
Nizki tlak1,8–2,2 mmca. 0,5 barnajveč 15 %
Visoki tlak2,0–2,5 mm2–3 barnajveč 15 %

Delovni postopek: 
Lak Capacryl PU-Gloss/PU-Satin lahko nanašate s čopičem, valjčkom ali brizgalno opremo. Pred uporabo ga dobro premešajte in po potrebi za vmesni nanos razredčite z največ 5 do 15 % vode. Za mazanje uporabite čopiče Orelmix.

Pri ročnem premazovanju večjih površin nanesite lak s kratkodlakim (teksturiranim) poliamidnim (najlonskim) valjčkom in takoj dodatno obdelajte – prevaljčkajte z valjčkom iz fine pene (z drobnimi porami) ali premažite s čopičem Orelmix.
Velikost orodja izberite glede na velikost delovne površine, da boste lahko nanos laka izvedli tekoče in enakomerno naknadno obdelali delovno površino (prebeirte tudi dopolnilno informacijo o izvedbi poliuretanskega lakirnega sistema).

Sestava nanosov

brušenje/ luženje
PodlagaUporabaPriprava podlageImpregnacijaVmesno grundiranjeVmesni premazZaključni premaz
les, leseni materializnotrajbrušenje/ čiščenjeCapacryl Holz-IsoGrund1)Capacryl PU-Vorlack2)Capacryl
PU-Gloss
PU-Satin3)

dimenzij. stabilni
leseni elementi

zunajBFS št. 18Capacryl Holzschutz-GrundCapacryl Holz-IsoGrund1)
železo, jekloznotrajodstran. rje/ čiščenjeCapalac AllGrund
zunajodstran. rje/ čiščenje2 x Capalac AllGrund
Cinkznotraj/ zunajBFS št. 5Capacryl Haftprimer
aluminij/ bakerznotraj/ zunajBFS št. 6Capacryl Haftprimer
Trdi PVCznotraj/ zunajBFS št. 22Capacryl Haftprimer
nosilni stari premaziznotraj/ zunajbrušenje/ luženje

poškodbe popraviti glede na vrsto podlage in grundirati

Capacryl Haftprimer
Na dimenzijsko stabilnih lesenih elementih je po tehnični smernici BFS št. 18 potreben dvakratni vmesni nanos.
 1. Pri lesnih vrstah z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je obvezen zaporni temeljni premaz s Capacryl Holz-IsoGrund, grče premažite dvakrat.
 2. Vmesni nanos laka naj bo v enakem barvnem tonu kot zaključni nanos. Pri slabo pokrivnih rdečih, rumenih in oranžnih odtenkih v strojnem sistemu niansiranje ColorExpress, sistem samodejno izbere barvni ton, ki omogoča boljšo pokrivnost zaključnega nanosa. Ta barvni ton se razlikuje od izbranega barvnega tona v prid boljše pokrivnosti zaključnega nanosa.
 3. Pri slabo pokrivnih barvnih tonih (na primer v rumeno-rdeče-oranžnem območju) je eventuelno potreben drugi zaključni nanos.


Pozor! Pri prašnem barvanju ali pri postopku Coil-Coating na kovinski podlagi in drugih kritičnih podlagah, prej preverite oprijem laka na testni površini.

Poraba

Pribl. 100–120 ml/m2/nanos.
Vrednosti porabe so okvirne, dejanske vrednosti lahko odstopajo glede na vrsto in stanje podlage.
Točno porabo predhodno preverite na testni površini.

Pogoji pri izvedbi

Dovoljena temperatura materiala, zraka in podlage pri vgradnji:
najmanj 8 °C

Sušenje/interval sušenja

Sušenje pri +20 °C in 65-odstotni rel. zr. vlagi:prašno suhosuho za nasl. nanospopolnoma suho
v koliko urah1–210–1248
Pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi se interval sušenja podaljša.

Čiščenje orodja

Orodje očistite takoj po uporabi z vodo.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Pri brizganju uporabljajte kombinirani filter A2/P2. Pri brušenju uporabljajte protiprašni filter P2. Med delom in sušenjem poskrbite za temeljito prezračevanje. Pri delu ne jejte, pijte in ne kadite. Če izdelek pride v oči ali v stik s kožo, ga takoj temeljito izperite z vodo. Izdelka ne izpraznite v kanalizacijo, tekočo/stoječo vodo ali zemljo.
Podrobne informacije: glejte varnostni list.

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo. Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponiji ali med komunalne oziroma gospodinjske odpadke.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

V tem izdelku (Kat. A/d) znaša: 130 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 110 g/l HOS.

Produktna koda za barve in lake

M-LW01

Deklaracija sestavin

Poliuretanska/akrilatna smola, titanov dioksid, barvni pigmenti, mineralna polnila, voda, glikoli, glikoleter, aditivi, konzervansi (metil-/benzizotiazolinon).
Izdelek vsebuje metilizotiazolinon, benzizotiazolinon.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list