caparol_pim_import/caparol_si/products/image/219110/062145_histolith_quarzgrund_fein_SI.png

Histolith® Quarzgrund fein

Kontaktno sredstvo za grundiranje (predpremaz) in vmesni premaz za poenotenje strukture na silikatni osnovi

Predvidena uporaba

Uporablja se za rahlo polnilne premaze, ki izenačijo strukturo podlage in zapolnijo manjše razpoke. Na zunanjih in notranjih površinah. Odličen je kot vezni kontaktni predpremaz za boljši sprijem na gladkih podlagah in na starih mat disperzijskih barvah, ko za naslednji premaz načrtujemo 1-komponentne silikatne barve. Egalizira različno vpojne podlage.

Lastnosti

  • Egalizira vpojnost
  • Skoraj brez napetosti
  • Utrjuje površino
  • Visoka prepustnost za vodno paro
  • Prepustnost za ogljikov dioksid

Osnova materiala

Kalijevo vodno steklo, mineralni pigmenti, obstojni na svetlobi, mineralna polnila, akrilna smola.

Pakiranje/velikost embalaže

20 kg

Barvni toni

Bele barve.
Izvajalec lahko material tudi sam niansira s čistimi nasičenimi barvami Histolith® Volltonfarben SI.

Stopnja sijaja

Globoko (sukneno) mat.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Material hranite samo v plastičnih posodah.

Gostota

Pribl. 1,5 g/cm3

Ustrezne podlage

Zunanje površine
Novi ometi iz maltnih skupin PIc, PII in PIII:
Upoštevajte delovni premor pred premazovanjem novih ometov, pri maltni skupini PI so to najmanj 4 tedni, pri maltnih skupinah PII in PIII pa najmanj 2 tedna. Sigasto skorjo odstranite s fluatom Histolith® Fluat.

Stari nebarvani ometi in stare mineralne barve:
Temeljito očistite površino. Odstranite manj trdne sloje. Za predpremaz uporabite Histolith® Silikat-Fixativ, razredčen z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1, odvisno od vpojnosti podlage.

Stare, nosilne, mat disperzijske barve:
Temeljito očistite površino. Nanesite predpremaz Histolith® Quarzgrund fein, razredčen z največ 5 % utrjevalca Histolith® Silikat-Fixativ.

Popravljanje ometa:
Malta za popravke mora ustrezati vrsti in strukturi starega ometa. Pred nanosom barve se mora dobro strditi in posušiti. Vse popravke na ometu premažite s fluatom Histolith® Fluat in sperite z vodo.

Opečnati zid:
Primeren je samo zid iz vpojne opeke. Trdožgana opeka in klinker nista primerna. Izdelajte testno površino in preverite združljivost. Temeljito očistite površino. Popravite poškodovane maltne fuge.
Predpremaz z utrjevalcem Histolith® Silikat-Fixativ, razredčenim z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1 glede na vpojnost podlage. Za vmesni nanos nanesite Histolith® Quarzgrund fein.

Naravni kamen:
Za podlago so primerni samo vpojni naravni kamni. Izdelajte testno površino in preverite združljivost. Temeljito očistite površino. Odstranite manj trdne sloje. Naravne kamne z odpadajočim peskom pred barvanjem utrdite z utrjevalnim premazom za kamen Histolith® Steinfestiger. Pozor! Prosimo, upoštevajte: Če naravni kamen vsebuje vodotopne sestavine, se te lahko pojavijo na površini lazurnega premaza in povzročijo madeže.

Površine, prekrite z glivami ali algami:
Površine z razraščanjem gliv ali alg očistite na mokro. Ko se posušijo, jih prepojite s sredstvom Capatox in počakajte, da se sredstvo posuši.

Notranje površine
Novi ometi iz maltnih skupin PIc, PII in PIII:
Počakajte 2 do 4 tedne. Sigaste sloje odstranite s fluatom Histolith® Fluat.

Mavčni ometi iz maltne skupine PIV:
Na trdnih ometih: predpremaz z izdelkom Histolith® Quarzgrund fein. Mehke mavčne omete utrdite s predpremazom Histolith® Spezialgrundierung. Mavčne omete s sigastim slojem obrusite in posesajte prah ter obdelajte s predpremazom Histolith® Spezialgrundierung. Po dobrem sušenju vedno sledi vmesni premaz z izdelkom Histolith® Quarzgrund fein.

Mavčne plošče:
Obrusite robate sledi gladilke. Za predpremaz uporabite Histolith® Quarzgrund fein. Mehka mesta mavčne izravnalne mase utrdite z utrjevalcem Histolith® Spezialgrundierung. Za predpremaz uporabite Histolith® Quarzgrund fein. Za plošče z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je potreben zaporni predpremaz z izdelkom Primalon Filtergrund fein.

Mavčne gradbene/montažne plošče:
Predpremaz z izdelkom Histolith® Quarzgrund fein.

Beton:
Odstranite morebitne ostanke ločilnih/opažnih sredstev.

Opečnati zid:
Temeljito očistite površino. Popravite poškodovane maltne fuge.
Za opečne zidake z vodotopnimi sestavinami, ki puščajo barvo, je potreben zaporni predpremaz z izdelkom Primalon Filtergrund fein.

Stare, nosilne, mat disperzijske barve:
Temeljito očistite površino. Nanesite predpremaz Histolith® Quarzgrund fein, razredčen z največ 5 % utrjevalca Histolith® Silikat-Fixativ.

Klejne barve:
Klejno barvo izmijte do čistega. Predpremaz z izdelkom Histolith® Spezialgrundierung.

Površine, ki jih je napadla plesen:
Izmijte plesen. Ko se površine posušijo, jih prepojite s sredstvom Capatox in počakajte, da se sredstvo posuši.

Priprava podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha.
Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Postopek nanašanja

Če je objekt spomeniško zaščiten, prednostno priporočamo obdelovanje s ščetkami.

Sestava nanosov

Na slabo vpojnih podlagah en nanos predpremaza, razredčenega z največ 5 % utrjevalca Histolith® Silikat Fixativ. Kot zaključni sloj pridejo v poštev vse 1-komponentne silikatne barve iz programa Histolith.
Na močno vpojnih podlagah ali na neutrjeni površini z odpadajočim peskom – dodatno še en osnovni premaz z utrjevalcem Histolith® Silikat Fixativ, razredčenim z vodo v razmerju od 2:1 do 1:1, odvisno od spojnosti podlage.

Poraba

Pribl. 150–200 g/m2 v eni delovni fazi na gladki podlagi (okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini na objektu).

Pogoji pri izvedbi

Najnižja delovna temperatura:
Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem: ne sme pasti pod +7 °C. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je nanos po 12 urah površinsko suh in pripravljen za naslednje premazovanje.
Nizke temperature in visoka zračna vlaga upočasnijo sušenje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno mokro na mokro.
Ni primerno za vodoravne ali nagnjene površine, ki so izpostavljene vodi.
Ne delajte na direktni sončni svetlobi, visokih temperaturah, močnem vetru, izredno visoki zračni vlagi, megli ali dežju. Če je potrebno, zaščitite površine z zaščitnimi zavesami ali ponjavami.

Zaščitno prekrivanje:
Vedno skrbno prekrijte okolico delovne površine, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen, kovino in les.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno.
Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe.
Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Vsebuje zmes iz: 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona. Lahko izzove alergijske reakcije.
Varnostni list dobite na zahtevo.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/h) znaša 30 g/l. Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS

Druge opombe

Koda odpadka: 57303 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si ali www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija