Histolith Sol-Silikat

Silikasol barva (disperzijsko-silikatna) z edinstvenimi lastnostmi 

Predvidena uporaba

Histolith® Sol-Silikat je mineralna fasadna barva z edinstvenimi lastnostmi. Nova kombinacija mineralnih veziv omogoča univerzalno uporabo Dodatek litijevega vodnega stekla preprečuje pepelikaste madeže in zagotavlja žive barvne tone s plemenitim leskom
Histolith® Sol-Silikat združuje prednosti že preizkušenih in uveljavljenih silikatnih barv ter barv na osnovi silikonskih smol.
Se odlično obdeluje. Barva je primerna tako za mineralne podlage kot za premazovanje starih mat disperzijskih barv in starih silikonskih barv.

Lastnosti

  • Visoko vremensko odporna in obstojna na svetlobi
  • Minimalno navzemanje umazanije 
  • Mineralno matirana površina
  • Ni termoplastična
  • Brez plastifikatorjev (mehčal)
  • Negorljivo
  • Ne tvori filma, visoko prepustna za CO2

Osnova materiala

Kombinirano vezivo iz visoko kakovostnih alkalijskih vodnih stekel in silikasola (disperzije silicijevega dioksida) ter mineralnih pigmentov in polnil, delež organskih dodatkov < 5 %.

Pakiranje/velikost embalaže

12,5 l, 5 l

Barvni toni

Bele barve. N željo je možnost niansiranja v tovarni v številnih barvnih tonih. Izvajalec lahko material tudi sam niansira s čistimi barvami Histolith® Volltonfarben SI.
Možnost strojnega niansiranja v sistemu ColorExpress z anorganskimi barvnimi pastami.

Stopnja sijaja

Sukneno mat.

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Material hranite samo v plastičnih posodah!

Tehnični podatki

Karakteristike po DIN EN 1062:

Gostota

pribl. 1,44 g/cm3

Koeficient vodoprepustnosti (w-vrednost)

0,09  [kg/(m2 · h0,5)] (nizka), razred W3

Prepustnost za vodno paro (sd-vrednost)

<0,01m (visoka), razred V1

Dopolnilni izdelki

Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha.   
Upoštevajte ÖNORM B 2230, 2. del.

Priprava podlage

Novi ometi iz maltnih skupin Pic, PII in PIII:
Upoštevajte delovni premor pred premazovanjem novih ometov, pri maltni skupini PI so to najmanj 4 tedni, pri maltnih skupinah PII in PIII pa najmanj 2 tedna. Za odstranjevanje sigastih slojev priporočamo Histolith® Fluat.

Stari nebarvani ometi in stare mineralne barve:
Temeljito očistite površino. Odstranite manj trdne sloje. En osnovni premaz z izdelkom Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, razredčenim z vodo v razmerju 2 : 1.

Stare nosilne, mat disperzijske barve in silikonske barve:
Temeljito očistite površino. Odstranite manj trdne sloje.

Popravljanje ometa:
Malta za popravke mora ustrezati vrsti in strukturi starega ometa. Pred nanosom barve se mora dobro strditi in posušiti. Vse popravke na ometu obdelajte s fluatom Histolith® Fluat in še enkrat sperite.

Opečnati zid:
Površino zidu dobro očistite, odstranite nestabilne, manj trdne sloje. Popravite poškodovane maltne fuge. Izdelajte testno površino in preverite združljivost. Vpojen opečni zid grundirajte z izdelkom Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, razredčenim z vodo v razmerju 2 : 1. Glazirana opeka in klinker nista primerna.

Naravni kamen:
Površino zidu dobro očistite, odstranite nestabilne, manj trdne sloje. Popravite poškodovane maltne fuge. Naravni kamen z odpadajočim peskom najprej utrdite z izdelkom Histolith® Steinfestiger.

Pozor! Prosimo, upoštevajte:
Če naravni kamen vsebuje vodotopne sestavine, se te lahko pojavijo na površini premaza in povzročijo madeže. Izdelajte testno površino in preverite združljivost.

Površine, prekrite z glivami ali algami:
Površine z razrastom gliv ali alg očistite na mokro. Ko se posušijo, jih prepojite s sredstvom Capatox in počakajte, da se sredstvo posuši. 

Postopek nanašanja

Če je objekt spomeniško zaščiten, prednostno priporočamo obdelovanje s krtačami, drugače lahko barvate z valjčkom ali brezzračnim brizganjem. 

Sestava nanosov

Slabo in enakomerno vpojne podlage:
En osnovni premaz z barvo, po potrebi razredčeno z največ 10 % razredčila Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. En zaključni premaz z barvo, po potrebi razredčeno z največ 5 % razredčila Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Močno in neenakomerno vpojne podlage:
En osnovni premaz z izdelkom Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, razredčenim z vodo v razmerju 2 : 1. En vmesni in en zaključni premaz z barvo, oba po potrebi razredčena z največ 5 % razredčila Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Če želite konsistenco redke mase, lahko osnovnemu oziroma vmesnemu premazu primešate največ kremenovega peska 20 % Histolith® Schlämmquarz.

Poraba

Pribl. 250–300 ml/m2 na gladkih podlagah, velja za dva nanosa. Na robati podlagi je poraba ustrezno večja. Točno porabo ugotovite na testni površini konkretnega objekta.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja delovna temperatura je +8 °C za podlago in zrak.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je površina po 12 urah površinsko suha in pripravljena za naslednji nanos, po 24 urah je odporna proti dežju. Pri nižji temperaturi in višji zračni vlagi se ti intervali podaljšajo. 

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Nanos z brezzračnim brizganjem – Airless

Kot brizganja: 50°
Šoba: 0,026
Tlak brizganja: 150–180 bar

Opozorilo

Vidne delovne prehode preprečite tako, da izdelek nanašate neprekinjeno mokro na mokro. Ne uporabljajte izdelka na vodoravnih ali nagnjenih površinah, ki so izpostavljene vodi. Ne delajte na direktni sončni svetlobi, visokih temperaturah, močnem vetru, izredno visoki zračni vlagi, megli ali dežju. Če je potrebno, zaščitite površine z zaščitnimi zavesami ali ponjavami. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Zaščitno prekrivanje:
Vedno skrbno prekrijte okolico delovne površine, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen, kovino in les. 

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe.
Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Če je koža dlje v stiku z izdelkom in če izdelek brizgne v oči, se lahko pojavi razdraženost. Prizadeta mesta takoj izperite z obilo vode.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/c) znaša 40 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 10 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 52402 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija