caparol_pim_import/caparol_si/products/image/17811/018161.png

Histolith Silikat-Fixativ

Sredstvo za grundiranje (predpremaz) in redčenje (razredčilo) na silikatni osnovi

Predvidena uporaba

Histolith® Silikat-Fixativ se uporablja kot: predpremaz za utrditev in izenačenje močno vpojnih ali različno vpojnih podlag in kot razredčilo za silikatne barve Histolith®-Organosilikatfarben.

Lastnosti

  • Močan utrjevalni učinek
  • Dobro vpijanje/prodiranje v podlago
  • Visoka prepustnost za vodno paro in ogljikov dioksid
  • Brez topil

Osnova materiala

Kalijevo vodno steklo z organskimi dodatki (< 5 %)

Pakiranje/velikost embalaže

12 kg

Skladiščenje

Na hladnem, a brez zmrzovanja. Material hranite samo v plastičnih posodah.

Gostota

pribl. 1,1 g/cm3

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti trdna, nosilna, brez umazanije in ločilnih snovi, biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 3430, 1. del.

Priprava podlage

Novi ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III:
Upoštevajte delovni premor pred nanosom predpremaza: pri novih ometih iz maltne skupine P I vsaj 4 tedne, iz maltnih skupin P II in P III pa vsaj 4-tedne. Sigaste sloje odstranite s fluatom Histolith® Fluat.

Vsi surovi/še nebarvani ometi in stare mineralne barve:
Dobro očistite površino. Odstranite manj trdne sloje.

Popravljanje ometa:
Popravke na ometu prilagodite vrsti in strukturi starega ometa. Vse popravke na ometu obdelajte po strditvi s fluatom Histolith® Fluat in sperite.

Priprava površine, prekrite z glivami ali algami:
Površine z razrastom gliv ali alg očistite na mokro. Ko se posušijo, jih prepojite s sredstvom Capatox in počakajte, da se sredstvo posuši.

Opečnati zid:
Za obdelavo je primeren samo vpojen opečnati zid. Površino zidu dobro očistite, odstranite nestabilne sloje/delce. Popravite poškodovane maltne fuge.

Postopek nanašanja

Histolith® Silikat-Fixativ vtrite s krtačo dobro v podlago.

Redčenje

Histolith® Silikat-Fixativ razredčite z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1 – glede na vpojnost podlage.

Poraba

Pribl. 200–300 g/m2 zmešanega materiala, odvisno od vpojnosti podlage (okvirna vrednost brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini direktno na objektu).

Pogoji pri izvedbi

Temperatura zraka, materiala in podlage med obdelovanjem in sušenjem: ne sme pasti pod + 7 °C.
Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Sušenje/interval sušenja

Pri + 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi: možnost premazovanja 12 ur po nanosu predpremaza.

Čiščenje orodja

Nizke temperature in visoka zračna vlaga upočasnijo sušenje. Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Ne delajte na direktni sončni svetlobi, visokih temperaturah, močnem vetru, izredno visoki zračni vlagi, megli ali dežju. Če je potrebno, zaščitite fasado z mrežami ali ponjavami.

Zaščitno pokrivanje:
Vedno skrbno prekrijte okolico delovne površine, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen, kovino in les.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

Ta izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
Če je koža dlje v stiku z izdelkom in če izdelek brizgne v oči, se lahko pojavi razdraženost. Prizadeta mesta takoj izperite z obilo vode.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a) znaša 30 g/l. Ta izdelek vsebuje < 1 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 52402 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija