caparol_pim_import/caparol_si/products/image/74925/032142_Histolith_Sol_Silikat_Fixativ.png

Histolith Sol-Silikat Fixativ

Predpremaz in razredčilo na osnovi silikasola (disperzije silicijevega dioksida v vodi)

Predvidena uporaba

Histolith® Sol-Silikat-Fixativ se uporablja kot: predpremazno sredstvo za utrditev in izenačenje močno vpojnih ali različno vpojnih podlag, kot razredčilo za silikasol barve Histolith® in čiste nasičene barve Histolith® Volltonfarben SI.

Lastnosti

  • Močan utrjevalni učinek 
  • Dobro vpijanje/prodiranje v podlago
  • Visoka prepustnost za vodno paro in ogljikov dioksid
  • Brez topil

Osnova materiala

Visoko kakovostna alkalijska vodna stekla, silikasoli in organski dodatki (< 5%). 

Pakiranje/velikost embalaže

10 l

Skladiščenje

Na hladnem, vendar ne sme zmrzniti. Material hranite samo v plastičnih posodah!

Gostota

Pribl. 1,1 g/cm3

Ustrezne podlage

Podlaga mora biti brez umazanije, ločilnih snovi in biti mora suha. Upoštevajte ÖNORM B 2230, 2. del.

Priprava podlage

Novi ometi iz maltnih skupin PIc, PII in PIII:
Upoštevajte delovni premor pred premazovanjem novih ometov, pri maltni skupini PI so to najmanj 4 tedni, pri maltnih skupinah PII in PIII pa najmanj 2 tedna. Sigaste sloje odstranite s fluatom Histolith® Fluat.

Stari nebarvani ometi in stare mineralne barve: 
Dobro očistite površino. Odstranite manj trdne sloje. 

Popravljanje ometa:
Popravke na ometu prilagodite vrsti in strukturi starega ometa. Vse popravke na ometu obdelajte po strditvi s fluatom Histolith® Fluat in sperite.

Površine, prekrite z glivami ali algami:
Površine, ki so jih napadle glive ali alge, očistite na mokro. Ko se posušijo, jih prepojite s sredstvom Capatox in počakajte, da se sredstvo posuši.   

Opečnati zid:
Za obdelavo je primeren samo vpojen opečnati zid. Površino zidu dobro očistite, odstranite nestabilne sloje/delce.  Popravite poškodovane maltne fuge.

Postopek nanašanja

Histolith® Sol-Silikat-Fixativ vtrite s krtačo dobro v podlago.

Redčenje

Histolith® Sol-Silikat-Fixativ razredčite z vodo v razmerju od 2 : 1 do 1 : 1 – glede na vpojnost podlage.

Poraba

Pribl. 100–200 ml/m2 glede na vopjnost podlage. Točno porabo ugotovite na testni površini konkretnega objekta.

Pogoji pri izvedbi

Najnižja delovna temperatura je +8 °C za podlago in zrak.

Sušenje/interval sušenja

Pri +20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlagi je površino mogoče premazati po 12 urah.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Ne delajte na direktni sončni svetlobi, visokih temperaturah, močnem vetru, izredno visoki zračni vlagi, megli ali dežju. Če je potrebno, zaščitite delovne površine z mrežami ali ponjavami. Previdno pri nevarnosti nočne slane.

Zaščitno prekrivanje:
Vedno skrbno prekrijte okolico delovne površine, še zlasti steklo, keramiko, lakirane površine, klinker, naravni kamen, kovino in les. 

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Izdelek ni nevaren pripravek po Zakonu o kemikalijah, zato označevanje ni potrebno. Kljub temu svetujemo, da s kemičnimi izdelki ravnate z običajno previdnostjo in upoštevate ustrezne higienske ukrepe. Izdelek hranite zunaj dosega otrok.
Če je koža dlje v stiku z izdelkom in če izdelek brizgne v oči, se lahko pojavi razdraženost. Prizadeta mesta takoj izperite z obilo vode.

Odstranjevanje

Sežig posebnih odpadkov ali zbirališča nevarnih odpadkov. Ne odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne izpraznite v kanalizacijo, zemljo ali tekočo/stoječo vodo. Neočiščeno embalažo odstranite tako kot izdelek.

Mejna EU-vrednost za vsebnost HOS

v tem izdelku (kat. A/a): 30 g/l. Izdelek vsebuje <1 g/l HOS.

Druge opombe

Koda odpadka: 52402 (v skladu z ÖNORM S 2100)
Evropski katalog odpadkov: 08 01 12
Razred ogrožanja vode: ROV 1, nizko ogrožanje vode
Tehnični in varnostni list sta na voljo na spletni strani in www.caparol.si in www.synthesa.at.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija