caparol_pim_import/caparol_si/products/image/32719/018176.png

Histolith Trass-Sanierputz

Sanacijski ometni sistem Histolith Trass po določilih WTA s kratersko kamnino oziroma tufom (suevitom)

Predvidena uporaba

Sanacijski ometni sistem Histolith® Trass je primeren za ometavanje zidovja, obremenjenega z vlago in solmi. Uporablja se za zunanje in notranje površine. Zaradi velike prostornina por se v njih lahko nalagajo škodljive soli. Tako tudi na vlažnem zidovju površina ometa ostane brez cvetenja solitra in popolnoma suha, če klimatske razmere v prostoru oziroma v okolici omogočajo izsušitev.

Omejitve pri uporabi sistema:
Sanacijski ometni sistem Histolith® Trass ni primeren za zatesnitev gradbenih elementov, ki so v direktnem stiku z zemljo – ni vodotesen pri pritiskajoči in stoječi vodi ali talni vlagi. V teh primerih pred vgradnjo izvedite vodotesno zatesnitev. To velja tudi za zelo močno navlaženo zidovje zaradi dvigajoče se kapilarne vlage. Na obmocju talnega zidca (fasadnega podstavka) ne sme biti v direktnem stiku s terenom ali talnimi oblogami!
Sanacijski ometni sistem Histolith® Trass ni sposoben preprečiti poškodb, ki jih povzroča rosa.


Sistemske komponente:

 • Histolith® Trass-Vorspritzputz:
  predobrizg kot vezni sloj na zidu
 • Histolith® Trass-Porengrundputz:
  osnovni omet/omet za navzemanje soli, izravnalni omet na neravnem zidovju
 • Histolith® Trass-Sanierputz:
  sanacijski omet za izdelavo suhih površin
 • Histolith® Feinputz:
  gladka izravnalna masa za fino zaribavanje (filcanje z mehko gobo)

Sestava sistema/nanosov:
Sestava in debelina nosov v sanacijskem sistemu Histolith® Trass-Sanierputzsystem je odvisna od stopnje zasoljenosti zidovja.
Sestava sistema/nanosovDebeline slojev/mm
Nizka do srednja zasoljenost1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-Sanierputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz
2–4
> 10
> 10
Visoka zasoljenost1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-Porengrundputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz
2–4
> 10
> 15
Na oba zgoraj navedena sistema lahko nanesete še fini zaključni omet Histolith® Feinputz. Pri skupni debelini več kot 30 mm uporabite kot osnovni omet za izravnavo zidovja vedno Histolith® Trass-Porengrundputz.

Stopnja zasoljenosti:
Stopnja zasoljenosti podlage je definirana v tehnicni smernici 2-9-04/D.
NizkaSrednjaVisoka
Sulfatne soli< 0,5 %0,5–1,5 %> 1,5 %
Kloridne soli< 0,2 %0,2–0,5 %> 0,5 %
Nitratne soli< 0,1 %0,1–0,3 %> 0,3 %

Lastnosti

Sanacijski ometni sistem Histolith® Trass vsebuje mineralna veziva po DIN EN 197-1 (cement, suevit – kraterski tuf) in po DIN EN 459-1 (apno) ter mineralne dodatke po DIN EN 13139.
Zahteve iz tehnične smernice WTA 2-9-04/D so izpolnjene.

Pakiranje/velikost embalaže

 • Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz, Histolith® Trass-Sanierputz:
  30 kg vreča
 • Histolith® Feinputz:
  25 kg vreča

Skladiščenje

Histolith Trass-Sanierputz: na suhem najmanj 6 mesecev od datuma proizvodnje, 6 mesecev nizka vsebnost kromatov.
Histolith Trass-Vorspritzputz, Histolith Trass-Porengrundputz, Histolith Feinputz: na suhem najmanj 9 mesecev od datuma proizvodnje, 9 mesecev nizka vsebnost kromatov.

Tehnični podatki

Histolith® Trass-Vorspritz­putzHistolith® Trass-Poren­grund­putzHistolith® Trass-Sanier­putzHistolith® Feinputz
Tlacna trdnost v/N/mm2pribl. 10,0pribl. 3,5pribl. 2,5pribl. 1,5
Koeficient paroprepustnosti µ7,88,98,5
Vodovpojnost/mm> 5> 5< 5
Najvecja velikost zrn/mm2,01,31,30,5
Barvni tonsivasivasivastarinsko bela

Podatek ni na voljo zaradi polpokrivne obdelave.

Primerno v skladu s Tehnično informacijo št. 606 Definicija področij uporabe

znotraj 1znotraj 2znotraj 3zunaj 1zunaj 2
+++++
(–) ni primerno / (○) pogojno primerno / (+) primerno

Ustrezne podlage

Sanacijski ometni sistem Histolith® Trass-Sanierputzsystem je primeren za zidove po DIN 1053.

Priprava podlage

Poškodovan omet morate odstraniti še najmanj 80 cm prek roba vidne poškodbe. Poškodovane zidne fuge morate izpraskati najmanj 20 mm globoko. Zidove temeljito očistite. Močno vpojne zidove prej navlažite (na mat vlažno).

Priprava materiala

Histolith®
Trass-Vorspritzputz
Histolith®
Trass-
Porengrundputz
Histolith®
Trass-
Sanierputz
Histolith®
Feinputz
Kolicina vode na vreco7,06,56,56,5

Odprti čas za vgradnjo materiala pri
20 °C, 65 % rel. zrl. vl./v minutah

120120120120

Histolith® Trass-Vorspritzputz:
Zmešajte material ročno.

Histolith® Trass-Porengrundputz in Histolith® Trass-Sanierputz:
Ročno obdelovanje materiala ali strojno s strojem za vgradnjo ometa. Pri ročni pripravi materiala s spiralnim mešalnim nastavkom (16-ko) zmešajte do gladke mase brez grudic in nato pustite material zoreti kakih 5 minut. Potem še enkrat kratko premešajte in po potrebi dodajte vodo do primerne konsistence.

Histolith® Feinputz:
Ročno obdelovanje materiala ali strojno s strojem za vgradnjo ometa. Pri ročni pripravi materiala s spiralnim mešalnim nastavkom (16-ko) zmešajte do gladke mase brez grudic.

Postopek nanašanja

Nanašanje materiala:

Histolith® Trass-Vorspritzputz:
Material namečite s srčasto zidarsko žlico v debelini 1 do 2 zrn tako, da z obrizgom približno 50-odstotno pokrijete podlago. Fug ne smete zapolnjevati z obrizgom.

Histolith® Trass-Porengrundputz:
Material nanesite ročno ali strojno. Z ometom morate zapreti vse zidne fuge. Nato porežite omet z ravnalno/alu letvijo. Še svežo površino vodoravno prečešite z zobato gladilko ali glavnikom za omet. Druga možnost je, da po začetnem strjevanju naredite površino ometa hrapavo z mrežasto gladilko. Ne utrjujte ali filcajte.

Histolith® Trass-Sanierputz:
Material nanesite ročno ali strojno in ga nato porežite z ravnalno/alu letvijo. Po začetnem strjevanju naredite površino ometa hrapavo z mrežasto gladilko. Ne utrjujte ali filcajte.

Histolith® Feinputz:
Z gladilko enakomerno nanesite material in ga razvlečite brez vidnih prehodov ter na fino zaribajte po začetnem strjevanju.

Sestava nanosov

Za barvni premaz so primerni samo paroprepustni premazni materiali. Priporočamo disperzijske silikatne barve Histolith®/Sylitol, silikonske barve AmphiSilan/ThermoSan ali za notranje prostore apneno barvo Histolith® Kalkfarbe. Pri barvnih premazih uporabite zaščitni predpremaz Histolith® Fluat.

Poraba

Histolith®
Trass-
Vorspritzputz
Histolith®
Trass-
Porengrundputz
Histolith®
Trass-
Sanierputz
Histolith®
Feinputz
Pribl. poraba v kg na m25,0
Pribl. poraba v kg na m2/mm debeline sloja1,11,11,5

Pri mrežastem nanosu s 50-odstotnim pokrivanjem podlage. Podatki o porabi so povprečne vrednosti. Točno porabo ugotovite na tesni površini konkretnega objekta.

Pogoji pri izvedbi

Delovna temperatura:
Temperatura zraka in podlage med obdelovanjem > +5 °C. Ne delajte na direktni sončni svetlobi, močnem vetru ali dežju. Če je potrebno, zaščitite površine z zaščitnimi zavesami (ponjavami).

Sušenje/interval sušenja

Med sušenjem zaščitite obdelane površine pred izsušitvijo. V zaprtih prostorih s prezračevanjem ali razvlaževanjem poskrbite za hitro sušenje.
Pred nanosom naslednjega sloja ometa upoštevajte naslednje intervale sušenja:

Histolith® Trass-Vorspritzputz: se suši najmanj 1 dan, dokler ne postane svetle barve.

Histolith® Trass-Porengrundputz: se suši 1 dan za 1 mm debeline sloja.

Histolith® Trass-Sanierputz:

- pri dvoslojnem nanosu Histolith Trass-Sanierputz se prvi sloj suši najmanj 1 dan in največ 4 dni; drugi sloj se suši najmanj 3 dni in največ 7 dni;

- pri enoslojnem nanosu Histolith Trass-Porengrundputz  se sanacijski sloj suši najmanj 3 dni in največ 7 dni.

- Histolith® Feinputz: fini zaključni omet je po 7 dneh na voljo za pleskanje.

Čiščenje orodja

Takoj po uporabi z vodo.

Opozorilo

Napotki za strojno vgradnjo Histolith® Trass-Porengrundputz in Histolith® Trass-Sanierputz:
Proizvod je primeren samo za običajne stroje za vgradnjo ometa (npr. m-tec, PFT G4).
Na stroj je treba priključiti dodatni mešalnik, saj se lahko samo tako vzpostavi zahtevana prostornina por.
Dolžina cevi: največ 25 m
Premer cevi: najmanj 25 mm
Na izhodu iz crpalke vedno uporabite cev za malto NW 35.

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)

Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz in Histolith® Trass-Sanierputz:
Reagiera alkalno. Draži kožo. Nevarnost hudih poškodb oči. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte prahu. Preprečite stik z očmi in s kožo. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Pri delu nosite ustrezne zaščitne rokavice in zaščitna očala/obrazno zaščito. Če pride do zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo.
Podrobnosti so navedene v varnostnem listu. 

Histolith® Feinputz:
Reagiera alkalno. Nevarnost hudih poškodb oči. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Ne vdihavajte prahu. Preprečite stik z očmi in s kožo. Če pride v oči, takoj izpirajte oči z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. Pri delu nosite ustrezne zaščitne rokavice in zaščitna očala/obrazno zaščito. Če pride do zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo.
Podrobnosti so navedene v varnostnem listu.

Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)

DIN 18 550, VOB, del C, DIN 18 350 in tehnicno smernico WTA 2-9-04/D.
Na Histolith®Sanierputzsystem ni dovoljeno polagati tesnih oblog, kot so keramične ploščice, izolirne tapete itn.

Histolith® Feinputz morate na zunanjih površinah zaključiti z barvnim premazom.
Histolith® Feinputz ni primeren za talni zidec (fasadni podstavek). Če stranka želi na talnem zidcu fasade fino ometano površino, lahko uporabi zaključni omet Histolith®  Renovierspachtel. 

Odstranjevanje

V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno vrečo (ne kaplja). Strjene ostanke materiala odstranite kot mešane gradbene odpadke ali ruševine.

Giscode

ZP 1

Tehnično svetovanje

V tej tiskovini niso zajete vse podlage, s katerimi se srečujemo v praksi, niti vsi tehnični postopki za njihovo pripravo.
Če obdelujete podlago, ki tu ni navedena, se morate prej posvetovati z nami ali z našimi tehničnimi svetovalci. Naši strokovni svetovalci Vam bodo z veseljem pomagali s konkretnimi navodili za Vaš objekt.

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220
Faks: 01 300 70 80
Internet: www.caparol.si
E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija

Varnostni list